Horonun Genel Özellikleri Hakkında Bilgi - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Horonun Genel Özellikleri Hakkında Bilgi

    1

Horonun Genel Özellikleri

* Horonun diğer adı horandır.
* Horon oyunu en çok Doğu Karadeniz Bölümünde yaygın olan bir oyun çeşididir.
* Horon oyunu el ele tutuşarak ya da halka şeklinde oluşarak yapılan bir halk oyunudur.
* Horon oyunu Karadeniz Bölgesinde çoğunluklar erkeklerin oynadığı bir halk oyunudur.
* Kadınların da oynadığı horon çeşitleri bulunur.

* Kadın erkek karışık da bu oyunu oynarlar. Karı, koca, yakın çevre birlikte horon çekebilirler.
* Horonda oynayan kişi sayısı 2 ila 8 arasında değişir. Bıçak horonu, kılıç horonu gibi horon çeşitleri bulunur.
* Karadeniz Bölgesi'nde düzenlenen şenliklerde birçok kişi bir araya gelerek de horon oyununu oynamaktadır.

* Horon oyununu horoncu başı yönetir.
* Horonda belirli kurallar vardır ve bu kurallara uygun olarak horon oynanır.
* Her yörenin kendine özgü horon oynama şekli vardır. Yörelere göre farklılaşan bu sıralamaya horon faslı denilir.
* Horon oyununa kıyı bölgelerde kemençe de eşlik ederken, iç bölgelerde ise  bağlama, davul ve zurna da eşlik etmektedir.
* İki kişinin oynadığı horonlarda el ele tutuşmak olmaz.
* Horonun başlıca özellikleri;  sağa, sola açılma, vücudu ustaca titretme, ellerin yukarı kaldırılması, çömelerek, tepinerek çeşitli hareketlerin yapılması horonun belli başlı figürleri arasında yer alır.

* Horon oyununda bu oyuna özgü  uçları düğümlenmiş  siyah başlık takılır, siyah düğmeli işlik takılır, körüksüz çizme ..vs giyilerek oyun oynanır ve insanların eğlenmesi ve kültürünü yaşaması sağlanır.

1 yorum:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.