Eski Türklerde Toplum Hayatı Konulu Deneme - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Eski Türklerde Toplum Hayatı Konulu Deneme

    0

Eski Türklerde Toplum Hayatı Konulu Deneme

Türklerin  yaşadıkları coğrafyanın iklimi sert ve soğuk olduğu için yaşam biçimi de göçebe ve yarı göçebe şeklindeydi .   İklim koşullarından dolayı geçim kaynakları da hayvancılık , dokumacılık ve madencilikti . Göçebe yaşam tarzı var olduğu için tarım alanında fazla gelişmemişler fakat başka topluluklar ile iletişim kurarak  oralardan almışlardır . Türkler bağımsızlığına çok düşkün bir milletti bu yüzden savaşçılık özellikleri gelişmiş ve ordusu güçlü olan dünyaya örnek bir millet olmuştur.

Ulaşım aracı olarak en önemli  ulaşım aracı atlarıydı . At Türk kültüründe çok kutsal olduğu için büyük bir öneme sahipti . Attan sonra ise koyun önemli bir geçim kaynağıydı . Koyunun yününden ise dokumacılık yapılırdı . En önemli yer altı kaynağı ise demirdi . Bundan dolayı demircilik alanında çok gelişmişti . Demir sayesinde çeşitli silahların yapımı sağlanırdı . Türkler göçebe hayat sürdürdüklerinden dolayı  uzun süreli hapis cezaları olmaz , genelde beş on gün hapis cezası verilirdi . Devlete ihanet ve başka büyük suçların  cezası ölümle sonuçlanırdı . Eski  Türklerde yazı gelişmediği için edebiyat alanında da sözlü edebiyat gelişmiş , sav, sagu, destan, koşuk gibi sözlü edebiyat ürünleri gelişmişti . Din adamlarına şaman ya da baksı denilirdi .  Gök Tanrı inancı hakimdi ve buna uygun olarak da kut inancı gelişmişti . Cennete gidenler  uçmağa, cehenneme gidenler tamuya gider  inancı vardı . Yani cennete uçmağ, cehenneme ise tamu denilirdi . Bir kişi kaç düşman öldürdüyse mezar taşına o kadar balbal dikilirdi .


Eski Türklerde millet bilinci gelişmişti . Bu yüzden bağımsızlığına düşkün olan Türkler  Çin gibi devletlerle çatışmalar yaşanmıştır . En önemli neden de İpek Yoluna hakim olma mücadelesiydi .  Savaşta kullandığı en önemli taktiği Turan taktiğiydi . Boylar kendi içlerinde mücadele halindeydi . Hayvanlarına sulak alanlar bulmak için, salgın hastalıklardan korunmak için başka yerlere göç ederlerdi .  Çinliler Türklerin saldırısını engellemek için Çin Seddi’ni inşa etmişlerdir . 

İlk Türklerin Kabul Ettiği Dinler Nelerdir ?

Eski Türklerde ( İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde ) Sosyal Hayat Konulu Yazı 

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.