Eski Türklerde Çocuğa İsim Koyma Geleneği Nasıl Olurdu? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Eski Türklerde Çocuğa İsim Koyma Geleneği Nasıl Olurdu?

    0

Eski Türklerde Çocuğa İsim Koyma Geleneği Nasıl Olurdu?

Günümüzde çocuğa isim koymak ve o ismin anlamının güzel olması ne kadar önemliyse Eski Türklerde de isim koyma geleneği çok önemliydi . Çünkü isim konulan bebeğin isminin anlamlı olmasına da dikkat edilirdi . Anlamı olması onun kişiliğine yansır inanışı hakimdi Eski Türklerde . Çocuğun isimi alın yazısı arasında bir bağ olduğuna inanılırdı . İsim Koyma Eski Türklerde çeşitli törenler düzenlenerek yapılırdı . Çocuğun ailesi  yakın akraba ve dostları hazırladığı ziyafete davet eder ve yemekler yenir , dualar edilir  ve çeşitli eğlenceler düzenlenirdi .

Çocuğa konulan ismin çocuğa yakışır olması gerekirdi . Konulan ad çocuğa yaramadıysa yani çocuk sürekli hastalanmaya başladıysa bu adın çocuğa yaramadığı düşünülür ve bu isim değiştirilir , yerine başka isim konulurdu . Daha sonra çocuğun doğumunu gerçekleştiren ebe  çocuğa gelen hediyeleri teker teker toplar  ve çocuğun beşiğinin üstüne koyardı bu hediyeleri . Bazı Türk Devletlerinde ise çocuğa isim koyulmaz çocuk bir iş başardığında ona isim koyma geleneği düzenlenirdi . Yani o çocuk savaşta bir kahramanlık gösterdiyse adı konulurdu . Örneğin  Boğaç Han adının konması gibi . Dirse Hanın oğlu bir boğa ile  dövüşüp o boğayı öldürdüğü için çocuğun adı Boğaç Han konmuştur . Kazaklar ve Kırgızlar da çocuk on beş günlük olunca çocuğun ismi konulurdu , çocuğa Kıpçakgeldi , Konukgeldi gibi isimler konur yani eve gelen ilk misafirlerin adı da konurdu . Altaylarda ise daha önce doğmuş olan çocukları ölen kişiler yeni doğanlara kötü adlar takardı .

Balçık, Köpek, Domuz gibi isimler konulurdu . Eski Türkler'de bebeğin doğumunu yapan ebe çocuğu babasına satar babası da çocuğu satın alır , çocuk eğer kız çocuğu ise Satı , erkek çocuğu ise Satılmış adını koyarak satın alırdı çocuğunu . Türkler çocuklarına güçlü hayvanların ve değerli  madenlerin adlarını koyardı ki çocuk da güçlü ve uzun ömürlü olsun diye . Örneğin; Yelboğa,  Demirboğa, Altınboğa, Boğaç Han gibi adlar konulurdu . Eski Türklerde demircilik geliştiği için Demir adını çok sever doğacak çocuğa Demir adı verilir ve çocuğunda demir gibi güçlü ve kuvvetli olması istenirdi . Türkler askerine Seyfettin derlerdi . Seyfettin demek  dinin kılıcı anlamına gelir ve Türkler kuvvetli olduğu için kuvvet ve şiddet arasında yakın ilişki vardır . Ayrıca Türklerin çocuklarına şu isimleri koymuştur : Tuğrul, Kutlu, Aybeg, Kadırhan, Toğluk, Alphan, gibi isimler konulmuştur .


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.