Cumhuriyetin İlanı İle Birlikte Milletimiz Hangi Hak ve Özgürlüklere Kavuşmuştur ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Cumhuriyetin İlanı İle Birlikte Milletimiz Hangi Hak ve Özgürlüklere Kavuşmuştur ?

    0

Cumhuriyetin İlanı İle Birlikte Milletimiz Hangi Hak ve Özgürlüklere Kavuşmuştur ?

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ülkemizde birçok alanda değişim ve yenilikler yapılmaya başlamıştır . Kişisel hak ve özgürlüklere çok önem verilmiş ve bu alanda da önemli gelişmeler yaşanmıştır . Cumhuriyetin ilanı ile birlikte milletimizin kazandığı hak ve özgürlükler şunlardır :

 - 8 Şubat 1935 tarihinde milletvekili seçimleri yapılmış ve bu seçimlerde kadınlar ilk kez oy kullanmıştır . Cumhuriyet ile kadınların kazanmış olduğu en önemli haklardan birisi budur .

- Kız erkek ayrımı olmaksızın bütün vatandaşlar eğitim - öğretim görme hakkına kavuştu .

- Kadınlara da mirastan eşit oranda pay alma hakkı tanınmıştır .

- Saltanatın kaldırılması ile birlikte tüm bireyler belirli bir zümreden ya da aileden gelmek zorunda olmadan yönetimin en alt kademelerinden en üst kademesine kadar tüm mevkilerde görev alabilme hakkı kazanmıştır .

- Birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi kabul edilerek her çocuğun beslenme , korunma , barınma , iyi bir eğitim alma haklarının bulunduğu kabul edilmiştir .

     29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edilmesi ile birlikte Avrupa medeniyeti örnek alınarak siyesi , toplumsal ve ekonomik alanda birçok inkılap yapılmıştır . Yapılan yeniliklerle birlikte halkın yaşam biçimi ve haklarında da değişme meydana gelmiştir . Özellikle kadınların hak ve özgürlükleri noktasında önemli adımlar atılarak kadınlar da toplum hayatı içerisinde önemli bir yer edinmiştir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.