Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan Yenilikler Nelerdir? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan Yenilikler Nelerdir?

    0

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan  Yenilikler Nelerdir?

Yönetim  gücünü milletten alan  , millet iradesine dayanan  yönetim  şekline  cumhuriyetçilik  denir .  Ulu  Önder  Gazi  Mustafa  Kemal  Atatürk  milli  egemenliğe  dayalı  bir  devlet  kurmak  için siyasi  alanda  inkılaplar  yapmıştır  .  Bunlar şunlardır :

* Amasya  Genelgesi’nde  yer  alan  ‘’Milletin  istiklalini  milletin  azim  ve  kararı kurtarır’’  düşüncesinin  benimsenmesi ,

* Meclisin  açılması için  Erzurum  Kongresi ,  Sivas  Kongresi    ve  Amasya  Görüşmelerinde  bu  yönde  karar  alınması ,

* Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi’nin  açılması ,

* Saltanat’ın Kaldırılması ,

* Halifeliğin Kaldırılması ,

* Misaki Millide   refarandum  kararının alınması ,

* Ordu ve  siyasetin  birbirinden  ayrılması ,

* Çok  partili  hayata  geçilmesi ,

* Kadınlarımıza  seçme  ve  seçilme  hakkının  tanınması ,

* Seçmen  yaşının  düşürülmesi ,

* Çok partili  hayata  geçiş  denemelerinde  bulunulması ,

* Şeriye  ve Evkaf  Vekaleti’nin  kaldırılması ,

* Oy kullanabilmek  için  vergi  verme  şartının  kaldırılması ,

* Teşkilatı  Esasiye’de  Egemenlik  kayıtsız  şartsız  milletindir  ilkesinin yer  alması ,

* İki  dereceli  seçimden  tek  dereceli  seçime  geçilmesi ,


* Gizli  oy  açık  sayım  ilkesinin  getirilmesi gibi  yenilikler  cumhuriyetçilik  doğrultusunda  yapılan  yeniliklerdir.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.