Coğrafi Koşullar Nüfus Yoğunluğunu Nasıl Etkiler ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Coğrafi Koşullar Nüfus Yoğunluğunu Nasıl Etkiler ?

    0

Coğrafi Koşullar Nüfus Yoğunluğunu  Nasıl Etkiler?

Genellikle coğrafi koşulların uygun olduğu alanlarda nüfus yoğunluğu fazla olmaktadır . Nüfus yoğunluğunun fazla olmasında etkili olan sebepler ise: iklim , yeryüzü şekilleri , bitki örtüsü , su kaynaklarının yakınlığı , toprağın verimli olması gibi doğal faktörler etkili olurken tarım ve hayvancılık , sanayi ve ulaşım , yeraltı kaynaklarının zengin olması , turizm ve ticaret gibi beşeri faktörlerde nüfusun yoğun ya da az olmasında etkili olan faktörlerdir .

İnsanlar genelde düz alanları yerleşim alanı olarak seçmekte olup iklim açısından da uygun bölgeleri tercih etmektedirler. İklimin uygun olduğu alanlarda da nüfus yoğunluğu fazla olmaktadır.

İklim uygun da olsa bazen bazı bölgelerde yerleşim olmamaktadır . Örneğin; Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Teke ve Taşeli platosu bu genellemeye  uymaz ama genel olarak iklimin elverişli olduğu bölgelerde nüfus yoğunluğu artmaktadır . 


Bitki örtüsünün gür olduğu Karadeniz Bölgesi’nde ise  yerleşme ve tarım yapılamadığı için buradaki nüfus yoğunluğu azdır . Göllerin olduğu , akarsuların olduğu yerler  insanların yaşamına elverişli yerler olduğu için buralarda da nüfus yoğunluğu fazladır . İklimin elverişli olduğu verimli topraklara sahip bölgelerde de yerleşim yapıldığı için burada da nüfus yoğundur . Karasal iklimin etkili olduğu bölgelerde ise  yağış sık olmayıp az olduğu için buralarda nüfus yoğunluğu azdır . Örneğin; Tuz Gölü  çevresi . İklimin ılıman olduğu , denizin iç kısımlara kadar sokulabildiği yerlerde de nüfus yoğunluğu fazladır .  İklimin uygun olduğu yerlerde sanayi de gelişir ve o alana daha fazla talep olur ve nüfus artışı olur . Dağlık ve engebeli yerlerde ise tarım  yapılamadığı için , iklim elverişsiz olduğu için bu alanlar nüfus bakımından seyrek olur .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.