Coğrafi Keşiflerin Osmanlı'ya Olumsuz Etkileri Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı'ya Olumsuz Etkileri Nelerdir ?

    1

Coğrafi Keşiflerin Osmanlı'ya  Olumsuz  Etkileri

* Osmanlı Devleti'nin  jeopolitik önemi  azalmıştır.
* Osmanlı Devleti'nde enflasyon yaşanmıştır.
* İpek ve Baharat yolları önemini yitirmiştir.
* Akdeniz Limanları eski önemini yitirmiş ve Atlas Okyanusundaki limanlar kıymetlenmiştir.
* Uluslararası ticaret yolları değişmiştir.

* Avrupalı Devletlerin Osmanlı'ya olan bağlılığı azalmıştır.
* Osmanlı Devleti'nin ticaretten elde ettiği gelir azalmıştır.
* Osmanlı'da ticaretle uğraşan kesim sıkıntılı bir duruma girmiştir.

Osmanlı Devleti'nin Coğrafi Keşiflere  Karşı Aldığı Önlemler ise şunlardır:

-  Süveyş Kanalı Projesini ve Don Volga projesini hazırlamıştır.

- İç denizlerdeki ekonomik kayıpları azaltmak için  yeni ticaret ortakları bulmuştur.

- Hint Deniz seferlerini gerçekleştirmiş ve  Portekizlilerin  buradaki egemenliğini zayıflatmak istemiştir.

- Hollanda ve  Fransa'ya ticari ayrıcalıklar  tanımış ve  bu sayede ekonomisini güçlendirmek istemiştir.


Osmanlı Devleti her ne kadar bir çok önlem alsa da bunların kiminde başarılı olmuş, kiminde başarısız olmuştur.

1 yorum:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.