Coğrafi Keşiflerin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir ? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir ?

    0

Coğrafi Keşiflerin Nedenleri  Ve Sonuçları

Nedenleri
* Avrupa'da nüfusun hızla artması sonucunda görülen  yoksulluk ve kıtlık,
* Marco Polo'nun  Uzakdoğu'ya yaptığı seyahatler sonucunda buranın zenginliklerinden bahsetmesi,
* Avrupa'da fakir kişilerin zengin olmak istemesi,

* Batılıların  Asyalıların sahip olduğu zenginlikleri Avrupa'ya taşıma isteği,
* Pusulanın bulunması sonucunda Coğrafya biliminin hızla ilerlemesi
* Avrupa'da kralların güç kazanma isteği,

* Maceracı ve cesur gemicilerin olması,
* Köle ve esir ticareti başladı,
* Sömürgecili başladı ve  sömürge imparatorlukları kuruldu,
* Hristiyanlığın başka ülkelere de yayılmak istenmesi,
* Milletlerarası ticaret yolları üzerinde hakim olan devletin Osmanlı olması
* Açık denizlere  kariı dirençli olan  hızlı ve yelkenli gemilerin yapılması
* Portekiz ve İspanya arasındaki mücadele

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

* İpek ve Baharat yolları önemini kaybetmiştir.
* Uluslararası ticaret yolları değerini yitirmiştir.
* Burjuva sınıfı güçlenmiş soylular önemini yitirmiştir.
* Osmanlı'nın jeopolitik önemi azalmış ve Osmanlı Devleti'nde enflasyon görülmesine sebep olmuştur.
* Akdeniz limanları değerini kaybetmiş onun yerine  Atlas okyanusuna ait limanlar önem kazanmıştır.
* Keşfedilen yerlerde sömürgecilik başlamıştır.
* Bulunan yeni kıtalara Avrupa'dan akın akın göçler başlamıştır.
* Hristiyanlık farklı coğrafyalara yayılmıştır.
* Keşfedilen yerlerdeki değerli madenler Avrupa'ya taşınmaya başlamıştır.
* Kiliseye duyulan güven azalmıştır.
* Coğrafi keşifler bilim ve ilime olan ilgiyi artırmış ve bunun sonucunda da  Rönesans yaşanmıştır.

* Bilim ve sanata  önem veren mesen denilen  sosyal tabaka ortaya çıkmıştır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.