Azınlık Cemiyetleri’nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Amaçları Nelerdir ?

Azınlık Cemiyetleri’nin Osmanlı Devleti Üzerindeki Amaçları Nelerdir ?

Azınlık Cemiyetlerinin amacı  Wilson ilkelerini  kendilerine dayanak göstererek  Anadolu’da bağımsız devletler kurarak Osmanlı Devleti’ni parçalamaktır .

* Azınlık Cemiyetleri Milli Mücadeleyi engellemek için her türlü yolu denemişler ve milli mücadeleyi engellemek istemişlerdir .
* Milli mücadeleye karşı çıkmışlardır.
* Basın yayın yolu ile milli mücadeleyi engellemek istemişlerdir .

* Anadolu’da azınlığın  fazla olduğunu kanıtlamaya çalışmışlardır , böylece Wilson ilkelerine göre varlıklarını meşru kılmaya çalışmışlardır .
* İtilaf Devletleri ( İngiltere, Fransa..)  tarafından destek görmüşlerdir .
* Azınlık Cemiyetleri milli varlığa yararlı cemiyetlerin faaliyetlerini engellemek istemişlerdir .
* Çeteler kurarak  Anadolu’da güven ve huzur ortamını bozarak  Mondros Ateşkes Antlaşması’nın  7. Maddesini meşrulaştırmaya çalışmışlardır .
* Bu cemiyetler şunlardır : Pontus Rum Cemiyeti ,  Mavri Mira Cemiyeti , Etniki Eterya Cemiyeti , Kordos Cemiyeti , Taşnak Sütyun , Hınçak Ermeni Alayı , Alyans İsrailit Makabi cemiyeti gibi cemiyetler azınlık cemiyetleridir .
0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)