Amasya Genelgesi'nin Milli Mücadeledeki Önemi Nedir?( 22 Haziran 1919) - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Amasya Genelgesi'nin Milli Mücadeledeki Önemi Nedir?( 22 Haziran 1919)

    0

Amasya Genelgesi'nin  Milli Mücadeledeki Önemi Nedir?( 22 Haziran 1919)

* Amasya Genelgesinde milletin egemenliğine dayalı bir devlet kurma yolunda ilk adım atılmıştır .
* Bağımsızlıkçı , milliyetçi, ihtilalci ve demokratik özelliklere sahip bir genelgedir .
* Yeni bir devlet kurma düşüncesi vardır .

* Rejimi değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır .
* Milli mücadelenin amacı , yöntemi ve gerekçesi ortaya koyan bir genelge olması bakımından çok önemlidir .
* Evrensel özellik gösteren bir genelgedir .

* İstanbul Hükümeti'nden bağımsız hareket edilmiştir ve yeni hükümet kurulabilmesi için çalışmalara başlanmıştır .

Amasya Genelgesi'nin Maddeleri ise şunlardır:

- Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir .
- Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır .
- İstanbul Hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememekte ve böyle bir tutum içinde olması da milletimizi zor duruma sokmaktadır .
- Milletimizin sesini dünyaya duyurmak için her türlü baskı ve denetimden uzak milli (ulusal) bir kurul oluşturulmalıdır .
- Anadolu'nun en güvenilir yeri olan Sivas'ta ulusal bir kongre  oluşturulmalıdır .
- Doğu illeri adına Erzurum'da bir kongre toplanmalıdır .
- Ulusal ve askeri örgütler  kesinlikle lağvedilmeyecek ve  komuta devredilmeyecektir , komutanlar işgal eylemlerini hemen birliklerine söyleyecek cephane , silah ve diğer araçlar  hiçbir şekilde elden çıkarılmayacaktır .
Not: Amasya Genelgesi  Mustafa Kemal, Refet Paşa, Rauf Bey ve Ali Fuat Paşa'nın katkıları ile hazırlanmıştır.
Not:  Amasya Genelgesi' Kazım Karabekir ve Cemal Paşa'nında onayını aldıktan sonra  yayımlanmıştır.
Not:  Amasya Genelgesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal'in yaveri Cevat Abbas tarafından yazılmıştır.


Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.