TBMM'nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler Nelerdir? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

TBMM'nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler Nelerdir?

    0

TBMM'nin  Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler Nelerdir?

* Vatana ihanet içinde olanlar için Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır

* İstanbul Hükümeti'nin milli mücadeleyi engellemesi için çıkarılan fetvaya karşılık TBBM Hükümeti de Ankara Müftüsü  Rıfat Börekçi'den  milli mücadelenin dine uygunluğunu gösteren fetva yayınlanmış ve böylece İstanbul Hükümeti'nin Milli Mücadeleyi engelleme çabası sonuçsuz kalmıştır.

* Suçluların yargılanması amacı ile İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.

* Seyyar Müfreze Birlikleri kurulmuştur.

* Milli mücadelede halkın desteğini alabilmek için milletvekillerinden İrşad  yani öğüt Heyetleri  kurulmuştur.

* İstanbul Hükümeti'nin Milli Mücadeleyi engellemek  için yaptığı çalışmalara karşılık İstanbul Hükümeti ile bütün  iletişim  kesilmiş  ve böylece  İstanbul Hükümeti'nin  Anadolu'daki güç ve otoritesine son verilmek istenmiştir.


* Basın yayın organları ile halkı bilinçlendirmek amacı ile Anadolu Ajansı, Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, Matbuat  ve  İstihbarat  Umum  Müdürlüğü gibi  yayın organları  halkı bilinçlendirmek için göreve başlamıştır.

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.