Magna Carta Libertatum Nedir? - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Magna Carta Libertatum Nedir?

    0

Magna  Carta  Libertatum   Nedir?

2. Henry  ( İngiliz Kralı )  Clarendon Nizamnamaesi ile  otoritesini güçlendirmek için ruhban sınıfını emri altına  almaya çalışmış ve ruhban sınıfının sivil mahkemelerde yargılanması ve piskoposların seçiminde  kralın yetkinin azaltılması sağlanmış , bunun üzerine  kralın bu düzenlemeye karşı çıkması ile Büyük Sözleşme ya da  Büyük Şart Olan Magna Carta  onaylanmıştır .

Fransa kralı Philip Augustus , Bouvines Savaşı'nda  Almanya Kralı 4. Otto ve İngiltere Kralı John 'un kurduğu birliği bozmuştur . Fransa'daki askeri gücünü ve otoritesini kaybeden John ülkesinde mali ve siyasi çıkmaza girerek bunalım yaşamıştır . Bunun üzerine kral 1. John Magna Carta'yı imzalamak zorunda kalmıştır . Bu sözleşme ile şehirli adamların , aristokrat ve ruhban sınıfının hakları krala karşı korunmuştur . Bu sözleşme 63 maddeden oluşmaktadır ama en önemli maddelerini sıralayacağız , bu maddeler şunlardır :

* Kral istediği gibi yani keyfi şekilde davranmayacak ve kanunlara uygun hareket edecektir .

* Tüm İngiliz yurttaşları adil yargılanacak ve haksız tutuklama yapılmayacaktır .

* Baronların onayı olmazsa kral vergi koyamayacaktır .


Magna Carta  dünyadaki anayasal gelişmelerin başlangıcı sayılması bakımından önemlidir . Bu sözleşme  kralın yetkilerini sınırladığı için Osmanlı Devleti'ndeki Senedi İttifak ile benzerlik göstermektedir .

Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.