Atatürk İlkeleri ve Açıklamaları - Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Atatürk İlkeleri ve Açıklamaları

    0

Atatürk İlkeleri ve Açıklamaları

Atatürk  İlkeleri milletimizin ihtiyaçlarından doğmuş, çağdaşlaşmayı hedefleyen , dinamik ilkelerdir.

1. Cumhuriyetçilik:  Milli egemenlik anlayışını benimser .
- Yönetilenler başa seçimle gelir .
- Halkçılık ilkesi ile  doğrudan ilgilidir.
- Devletin yönetim şeklini belirler.
- TBMM’nin açılması, Saltanat’ın Kaldırılması, Halifeliğin Kaldırılması, Çok Patili Hayata Geçişin olması...vs cumhuriyetçilik ilkesine örnektir .

2. Milliyetçilik İlkesi:

Dünya’da yaşayan  bütün Türkleri kapsar ,
- Bağımsızlıkçı, barışçı, evrensel, ırkçılığa ve kafatasçılığa karşı, milli birlik ve beraberliği savunan, sömürgeciliğe karşı olan, laiklik ilkesine uygun olan, cumhuriyetçilik ilkesi ile örtüşen ilke milliyetçilik ilkesidir .
- Manda ve himayenin kabul edilmemesi , Genelgelerde bağımsızlık düşüncesinin olması , Kuvayı Milliye Ruhunun oluşması , İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi , Kurtuluş Savaşı’nın  yapılması , Türk Dil ve Türk Tarih Kurumunun açılması , Millet Mektepleri’nin açılması..vb milliyetçilik doğrultusunda yapılan çalışmalardır .

3. Laiklik İlkesi:

Din ve devlet  işlerinin birbirinden ayrılması , din ve vicdan özgürlüğü ile akılcılık ve bilimselliği ön planda tutan ilkemiz laiklik ilkesidir .
- Halifeliğin Kaldırılması , Medreselerin kapatılması , Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması , din istismarını engellemek amacı ile Diyanet İşleri Bakanlığı’nın kurulması,...vb laiklik ile ilgili yapılan çalışmalardır .

4. Halkçılık:

-Halk arasında hiç bir ayrım yapmadan eşitliği savunur .
-Halk egemenliğini savunur .
-Sosyal Devlet anlayışını kabul eder .
- Sınıfsız kaynaşmış bir toplum düzenini savunur .
Aşar vergisinin kaldırılması , Soyadı Kanun’un Kabul Edilmesi , Medeni Kanun’un Kabul Edilmesi , Unvan ve Lakapların kaldırılması..vb  halkçılık doğrultusunda yapılan çalışmalardır .

5. Devletçilik İlkesi

-Özel teşebbüsün yatırımına karşı gelmez  .
- Yabancı sermayenin ülkedeki yatırımlarına karşı değildir .
- Özel mülkiyete karşı değildir .
- Amacı ekonomiyi kalkındırmaktır .
- Halkçılık ilkesinin zorunlu bir sonucudur .
Beş Yıllık Sanayi Planları’nın yapılması ,  Sümerbank’ın Kurulması , Eti Bank’ın Kurulması , Devlet eliyle açılan her türlü kamu hizmetinin verilmesi...vb devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalardır .

6. İnkılapçılık İlkesi:

-Gücünü  milletten almıştır .
- Dogmatik düşüncelere karşıdır .
- Türk Milleti’nin ihtiyaçlarından doğmuştur .
- Akılcılık ve bilimselliği savunur .
- Çağdaşlaşma ve Batılılaşmayı hedefler .
- Gelişimi ve değişimi ister .
Yapılan bütün inkılaplar  yenilikçi olmalarından ötürü İnkılapçılık ile ilgilidir fakat rakam , ölçü , takvim , saat ve hafta tatilindeki değişiklikler ise doğrudan inkılapçılık ilkesi ile ilgili olan  değişikliklerdir .Hiç yorum yok:
Write yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)

© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.