Sosyal Bilgiler

En Beğenilen Yazılar

Türk Paralarının Arka Kısmındaki Kişiler Kimlerdir ? Yazınız.


Türk  Paralarının Arka Kısmındaki Kişiler Kimlerdir ? Yazınız.

1)  5 Türk Lirası: Beş  Türk  Lirasının  arka yüzünde yer alan  kişi Profesör Doktor Aydın Sayılı'dır. Aydın Sayılı, ülkemizde  bilim tarihçiliğinin yerleşmesini sağlayan  insandır.  Bu bilim adamı  , dünyada  bilim tarihi alanında  bilinen ilk doktora derecesinin sahibi olan kişidir .
2) 10 Türk Lirası: 10 TL 'de yer alan kişi ise  Cahit Arf'tır . Cahit Arf , TUBİTAK'ın eski  bilim kolu başkanı ve matematikçidir .  Cahit Arf 1910 yılında  dünyaya gelmiş, 1997'de ise yaşamını kaybetmiştir.


Şu sözü  ile de bilinir:  “Matematik de resim, müzik ve heykel gibi bir sanattır”  demiştir . İstanbul  Üniversitesi  Fen Fakültesi'nde  profesör ve ordinaryus profesörlüğe kadar yükselmiştir .


3) 20 Türk Lirası: 20 Türk Lirası'nın arka  kısmında yer alan kişi ise  Mimar Kemaleddin'dir.  adı üstünde mimardır . Mimar Kemaleddin Birinci  Ulusal Mimarlık Akımı'nın  önde gelen isimlerindendir .
4)  50 Türk Lirası:  50 Türk Lirasının  arka kısmında yer alan kişi ise  Fatma Aliye Topuz'dur . Fatma Aliye Hanım, Türk Edebiyatı'nın  ve İslam coğrafyasının  ilk kadın romancısı olarak bilinir.
5) 100 Türk Lirası: 100 Türk Lirasının arka kısmında yer alan kişi ise  Itri'dir. Asıl ismi Mustafa olan Itri Osmanlı şairi, hattatı ve bestecisidir .
6) 200 Türk Lirası: 200 Türk Lirası'nın arka  kısmında yer alan kişi ise Yunus Emre'dir. Yunus Emre Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin  arka yüzünde yer almıştır. Yunus Emre önemli bir tasavvuf şairidir. '' Yaradılanı hoş gör ; Yaradandan ötürü'' sözü çok önemlidir.

Devamını Oku
    0

Köprülü Mehmet Paşa Dönemi Hakkında Bilgi Veriniz .


Köprülü Mehmet Paşa Dönemi Hakkında Bilgi Veriniz .

* Tarhuncu  Ahmet Paşa öldürüldükten sonra yeteneksiz  kişiler sadrazam olmaya başlamıştı. Bu durumda da devlet daha da zor duruma düşmüş ve  ve bunun üzerine  Valide Turhan Sultan , Köprülü Mehmet Paşa'ya  sadrazamlık  görevi teklif etmişti . Köprülü Mehmet Paşa ise  Valide Turhan Sultan'a bazı şartlar ileri sürmüş ve bu koşullar  yerine getirildiği zaman sadrazamlığı kabul edeceğini söylemiştir . Valide Turhan Sultan da bu şartları kabul etmiştir.
 Böylece  şart koşarak sadrazam olan  ilk kişi Köprülü Mehmet Paşa olmuştur .


Köprülü Mehmet Paşa'nın  şartları şunlardır :
* Sarayda   üzerine  vazife olmayan kişiler  devlet işlerine karışmayacaktır.
* Köprülü Mehmet Paşa'nın  sunacağı teklifler kabul edilecektir.


* Sadrazam hakkında bir şikayet olduğu zaman  önce  sadrazam dinlenecek, daha sonra karara varılacak ve  böylece yargısız infaz yapılmayacaktı .
* Devlet görevine istediği kimseleri atayabilecek ve  saray bu atamalara  müdahale etmeyecekti .


Bu şartlar  sayesinde  Köprülü Mehmet Paşa istediği ortamı hazırlamıştır  ve şunlar yapılmıştır :
-  İlmiye sınıfını  düzene sokulmaya çalışılmış ve ulemaya nasihatlerde bulunmuştur .
-  Savaştan kaçan yeniçerilerin tekrardan disiplin edilmesi için onlara ceza verilmiştir .
- Devletten haksız yere alınan paralar kesilmiştir .
- Devlet kadrolarına işi bilen kişiler alınmıştır . İşin ehli olmayan kişiler devlet kadrolarına alınmamıştır .
- Erdel ve  Abaza Hasan Paşa  İsyanları bastırılmıştır .
- Çanakkale Boğazındaki Venedik ablukasına son verilmiştir.
- Venedikliler tarafından işgal edilen  İmroz ve Limni geri alınmıştır .
- Devletin gelir ve giderleri  dengelenmiş ve böylece maliye düzenlenmiştir .


Devamını Oku
    0

Osmanlı Devleti Döneminde Alınan Vergiler İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Osmanlı Devleti Döneminde Alınan Vergiler İle İlgili Açık Uçlu Sorular


1) Müslüman olmayanlardan  yaptıkları üretimin karşılığı olarak alınan vergiye ne denir.
.........................................
2)  Olağanüstü zamanlarda  hazinenin  bütçe açığını kapatmak amacı ile alınan vergiye ne denir?
............................................
3)  Müslüman  olanlardan yaptıkları  üretim karşılığında 1/10  oranında alınan vergidir.
Bu verginin adını yazınız.
...................................
4)  Bireyin , devlete ait olan  araziye  inşa ettiği yapı için ödediği vergiye ne denir?
......................................
5)  Çiftçinin  nedensiz yere  boş  bırakarak  devleti zarara uğratan köylülerden alınan vergiye ne denir?
............................................
6) Müslüman olmayan köylülerin  devlet toprağını  kullanmanın karşılığında alınan vergiye ne nedir?
........................................


7) Keçi ve koyun gibi  küçükbaş  hayvan besiciliği  yapan kişilerden alınan vergiye ne denir?
........................................
8)  Tımar topraklarında  suç işleyen  kişilerden alınan vergiye ne denir?
...............................................


9) Evlendiği zaman  erkeklerden alınan vergiye ne denir?
........................................
10)  Islahat fermanı ile kaldırılan  vergi hangisidir? Yazınız.
.....................................
11) İanei  Cihadiye vergisi kimlerden alınırdı?
......................................
12) İmdadiye-i Hazariye vergisi kimlerden alınırdı?
....................................
13) Devlet memurlarının , ürettikleri  hizmet karşılığında, reayadan alınan vergiye ne denir?
..................................
14)  Tüccarların  yol, geçit ve tünellerin  korunması, köprü ve hanların  yaptırılması karşılığında   devlete ödediği vergiye ne denir?
...................................
15) Hayvanını kaybeden kişinin hayvanını eğer devlet bulursa, devlet o kişiden vergi alırdı. Bu verginin adını yazınız.
...................................
16)  Osmanlı Devleti'ndeki şeri vergiler nelerdir? Yazınız.
.........................................
17) Osmanlı Devleti'ndeki örfi vergileri yazınız.
......................................................

Cevaplar:
1. Haraç   2. Avarız   3. Öşür    4. Tapu   5. Çiftbozan     6. İspenç    7. Ağnam   8. Mücerred   9. Arus   10. Cizye vergisidir.   11. Savaş dönemlerinde  ekonomik ihtiyaçların karşılanması için  , aile reislerinden alınan vergidir.    12.   Barış dönemlerinde askeri personel giderlerini karşılamak için hane reislerinden alınan vergidir.    13. Niyabet vergisi.   14. Derbent    15. Kaçgun    16. Öşür, haraç ve cizye vergileridir.   17. Çiftbozan,  Avarız, Kaçgun, Cürüm, Ağnam, Mücerred, Bac-ı Tamga, Arus, Bad-ı Heva, Bac-ı Kil, Niyabet, Nüzül Bedeli, İspenç, Sürsat Bedeli, Çift.

Devamını Oku
    0

Uluğ Bey Hakkında Bilgi Veriniz .


Uluğ Bey Hakkında  Bilgi Veriniz .

* Uluğ Bey 1393 yılında  Sultaniye kentinde dünyaya gelmiştir .
* Uluğ Bey  Timur Devleti'nin hükümdarıdır .
* Uluğ Bey çalışmayı çok seven bir ilim insanıdır . Boş zamanlarında hem kitap okumuş ve dönemin ilim insanlarını da yanına almıştır .
* Uluğ Bey daha çok  matematik ve astronomi  alanında  çalışmalar yapmıştır .
*  İlmi çalışmalara çok önem veren Uluğ Bey , astronomi alanındaki çalışmalarını artırmak için  medrese yaptırmıştır .
* Yaptırdığı medreseye ise  Kadızade-i Rumi ve   El Kaşi gibi ilim insanlarını  almıştır .


*  Uluğ Bey Semerkant'ta bir gözlemevi ve rasathane yaptırmıştır .
* İlk kapsamlı  yıldız cetveli olan  Uluğ Bey Yıldızlar Cetveli'ni  yapmıştır .  Bu  çalışmayı Semerkant'ta yaptırılan  gözlemevinde yapmıştır .


* Uluğ Bey yaptığı çalışmalar ile  bir yılın uzunluğunu  365 gün  5 saat  49 dakika ve 15 saniye olarak  hesaplamıştır .
* Uluğ Bey ayrıca  küresel trigonometri , sinüs ve kosinüs tabloları gibi matemetik  konularında çalışmalar yapmıştır .
* Önemli bir ilim insanı olan Uluğ Bey 1449 yılında hayatını kaybetmiştir .
Uluğ Bey'in  eserleri şunlardır:
*  Zeyç Kurbani
* Uluğ Bey  Zici
* Yıldızların  Fıhristi
* Zeyç Cedit Sultani adında eserleri vardır.

Devamını Oku
    0

Akşemseddin Hakkında Bilgi Veriniz .


Akşemseddin Hakkında  Bilgi Veriniz .

* Akşemseddin 1389 yılında Şam'da  dünyaya gelmiştir .
* Babasının adı ise Şerafeddin-i  Hamza'dır .
* Kimi kaynaklarda göre bu bilim insanın  Hz. Ebubekir'in soyundan geldiği söylenir .
*  Saçı ya da sakalı  ak olduğu için kendisine  Akşeyh , Akşemseddin denilmiştir .
* Akşemseddin ünlü bir  Türk bilgini olmak ile beraber aynı zamanda hekimlik de yapmıştır .
* Daha genç yaşlarındayken  birçok ilim dalında çeşitli başarılar sağlayan Akşemseddin , iyi bir tıp tahsili yapmıştır .
* Hacı Bayram Veli'nin de önemli müritlerinden biri olmuştur .


* Akşemseddin'in şu sözü  çok önemlidir : '' Hastalıkların insanlarda birer birer ortaya çıktığını sanmak yanlıştır . Hastalıklar insandan insana bulaşarak geçer '' diye önemli bir konuya değinmiştir .


* Akşemseddin  Osmanlı padişahlarından Sultan İkinci Murat ve  Fatih Sultan Mehmet'e ( 2. Mehmet)  yakınlığı ile de bilinir .
* Akşemseddin  Fatih Sultan Mehmet'in de hocasıdır .
* İstnabul'un manevi Fatihi olarak da anılır .          
* İstanbul fethedildikten sonra  Ayasofya'da ilk cuma namazını kıldıran kişi de Akşemseddin olmuştur .
* Akşemseddin  yaptığı ilaçlar ile  birçok hastayı iyi etmiştir .
* Akşemseddin 1459 yılında  Bolu Göynük'te hayatını kaybetmiştir .
* Türbesi  1464 yılında  Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır .

* Akşemseddin'in eserleri şunlardır :
-  Kitabü't Tıp
-  Hall-i Müşkilât
-  Risalet'ün Nuriye
-  Nasihatname-i Akşamseddin
-  Makamât -ı Evliyâ 
-  Risale-i Zikrullah
-  Maddet-ül Hayat
-  Def’ü Metain
-  Risale-i Şerh-i Ahval-i Hacı Bayram-ı Veli
 

Devamını Oku
    0

Mısır Hakkında Bilgi Veriniz .


Mısır Hakkında Bilgi Veriniz .

* Mısır'ın başkenti Kahire'dir .
* Ülkenin komşuları Sudan,  Libya ve İsrail'dir .
* Mısır'ın hem  Afrika kıtasında hem de Asya kıtasında toprakları vardır .
*  Ülkenin Akdeniz ve Kızıldeniz'e kıyısı bulunur .
*  Ülkenin yeryüzü şekilleri şu şekildedir . Ülke sade bir yapıya sahiptir .  Plato görünümünde yer alır .
* Ülkenin ortalama yükseltisi çoğu yerde beş yüz metreyi geçmemektedir .
* Mısır büyük bir kısmı çöllerle kaplı olan bir ülkedir .
*  Ülkede Sahra Çölü, Doğu Çölü ve Batı Çölleri yer alır .
*  Ülkenin en önemli akasuyu ve en önemli deltası Nil'dir .
* Ülkeye katkı sağlayan Nil nehir büyük bir öneme sahiptir .


* Nil Nehri üzerinde Dünya'nın en büyük baraj gölü olan Nasır Gölü yer alır .
* Ülkede genel olarak Çöl iklimi hakimdir .
* Mısır'ın güneyinden esen Hamsin  rüzgarı yüksek sıcaklığa ve  kum fırtınalarına sebep olur .

* Mısır'da yağış miktarı genelde azdır .
* Ülkede yağış az olduğu için  ülkenin çoğunluk bir bölümü  bitki örtüsünden fakirdir .
* Ülkenin nüfusu yaklaşık seksen  iki milyon yüz kırk yedi bindir .
* Mısır'ın başkenti olan  Kahire , Afrika'nın en kalabalık nüfuslu kentidir .
*  Ülkede insanların  çoğu Nil Vadisi ve deltasında hayatını sürdürür .
* Ülkede tarım alanları fazla olmadığı için  Nil Vadisi ve deltasında  modern tarım yapılır .
* Nil deltasından yılda birden fazla ürün alınır .
* Ülkenin  en önemli tarım ürünleri şunlardır : Buğday, çeltik, turunçgil, hurma, şeker kamışı, sebze, tahıl, pamuk ve buğdaydır .
* Akdeniz kıyılarında ve Nil nehri boyunca  balıkçlılık yapılır .
* Ülkenin  önemli yeraltı kaynakları ise şunlardır :  Petrol ve doğalgaz,demir,  manganez, kömür ve fosfat .
* Ülkede gelişen  sanayi kolları şunlardır :  Makine sanayi,  petro-kimya, otomobil, tekstil ve gıda sanayi .
* Mısır Piramitleri sayesinde ülke her yıl ziyaretçi akınına uğrar ve bundan dolayı da ülkenin turizm gelirleri oldukça iyidir .
* Süveyş Kanalında  yapılan  deniz ulaşımından da önemli  ölçüde gelir sağlanmaktadır .
* Ülkemiz Mısır'dan şunları  ithal eder :  Petrol ve petrol ürünleri, pamuk.
* Ülkemiz Mısır'a şunları ihraç eder :  Demir, bakır, sabun, pamuk,  otomobil, gıda maddeleri .

Devamını Oku
    0

Dağların, Ovaların Ve Platoların Çevreye Ve İnsan Yaşamına Etkileri Nelerdir? Yazınız.


Dağların, Ovaların Ve Platoların  Çevreye  Ve İnsan Yaşamına Etkileri Nelerdir? Yazınız.

1) Dağların  çevreye ve insan  hayatına etkileri şunlardır:
* Dağlar  çevrelerinin  su kaynaklarıdır.
* Orman ve maden açısından zengin yerlerdir.
* Kültürel ve sosyal hayatı etkileleler.
* Dağlar, hayvan ve bitki türü bakımından  zengin yerlerdir.
* Bazı spor faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir ( Örneğin; kış turizmi gibi.)

* Yerleşme ve ekonomik yaşamı  zorlaştırır.
* Ulaşımda zorluklara neden olur.

2) Ovaların  çevreye ve insan hayatına etkileri şunlardır:
* Ovalar tarım  ve hayvancılık için elverişli alanlardır.
*   Ovaların olduğu yerlerde yerleşmeler yoğundur. Ovalar  birçok büyük şehri  içine alır.
* Ovaların  olduğu alanlarda  ulaşım kolay olduğu için  yollar da  çoktur ve yollar bakımından zengin yerlerdir.
* Ovalar yeraltı  suları ve yer üstü suları bakımından zengin yerlerdir.
* Ovalar arazi  yapılarından dolayı  depremin etkisi daha çok hissedilir.

3.  Platoların Çevreye ve  İnsan Yaşamına Etkileri Nelerdir?
*  Platolar hayvancılık ve tahıl tarımı için  elverişli yerlerdir.
* Platolarda ulaşım dağlara nazaran daha  kolaydır.
* Platolar ovalardan sonra nüfus ve yerleşmenin  yoğun olduğu yerlerdir.
* Bazı platolarda yaylacılık yapılır ve  turizm açısından da önemli yerlerdir.


Devamını Oku
    0
© 2014 Sosyal Bilgiler. Designed by Bloggertheme9
Powered by Blogger.