Nitelikli İnsan Ve Meslek Seçimi Hakkında Bilgi Veriniz.


Nitelikli İnsan Ve Meslek Seçimi Hakkında Bilgi Veriniz.

Nitelikli insanların özelliklerine baktığımızda şunları söyleyebiliriz:
* Nitelikli insan ilgi, istek ve yeteneklerine göre eğitim alan kimsedir.
* Yaptığı işte başarılı olan kimsedir.
* Kendisine verilen işi en iyi bir şekilde yerine getiren kimsedir.
*Ülke ekonomisine faydalı olan kimsedir.
* Emekten, zamandan, malzemeden  tasarruf eden kimsedir.
* Üretkendir.
* Yeniliklere açıktır.

Meslek Seçiminde şunlara dikkat  edilmelidir:
*  Kişi ilgi duyduğu ve yeteneklerinin uygun olduğu bir mesleği seçmelidir.
*  Seçilen meslek bireyin   kişiliğine uygun olmalıdır.
*Kişi meslek seçiminde  kendi kararlarına bağlı olmalıdır. Yani sevilmeyen bir meslek aile ya da yakınların baskısı ile tercih edilmemelidir.
* Seçilen meslek, yaşamdaki beklentilere uygun olmalıdır.

Doğru Meslek  Seçimi Yapmak İçin  Kendimize şunları sormalıyız:
-  Hangi işi en iyi bir şekilde yapabilirim?
- Seçtiğim meslek benim amaçlarıma uygun mu?
- Nasıl bir iş ortamında ve nasıl koşullarda çalışmak beni mutlu eder?
- Ailem ve  ülkeme nasıl katkım olur?

 Yanlış Meslek Seçimin Sebepleri ise şunlardır:
-  Aile ve çevrenin bireye baskı yapması
- Kişinin meslek seçiminde  kendi kişilik özelliklerini göz ardı etmesi.
- Mesleğin  sadece maddi şartları için tercih edilmesi
Not:  Kişi yanlış bir meslek seçtiğinde şunlar olur. Kişi yeniliklere kapalı, mesleğinde başarısız ve  iş yaşamında mutsuz bir insana dönüşür.

bb

Atatürk’ün Eğitim Politikasının Esasları Ve Eğitimin Önemi İle İlgili Sözlerini Yazınız.


Atatürk’ün  Eğitim Politikasının  Esasları  Ve Eğitimin Önemi İle  İlgili Sözlerini Yazınız.

 Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğitim  Politikasının esasları  şunlardır:
-  Eğitim milli ve çağdaş bir yapıya sahip olmalıdır.
- Eğitim dili ve kültür dili Türkçe olmalıdır.
- Eğitimde bilimsellik ve akıllık ön planda olmalıdır.
- Eğitim karma ve eşit olmalıdır.
- Eğitim devletin kontrolü altında olmalıdır ve tüm eğitim kurumları  Maarif Bakanlığı2na yani Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olmalıdır.

*’’  Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, sanlı, yüksek bir topluluk halinde yasatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.’’
* ‘’ İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.’’

* ‘’ Milli Eğitim’in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir.’’
* ‘’ Mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim ve teknik sayesindedir ki Türk Milleti, Türk sanatı, ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı, bütün güzelliğiyle gelişir.’’
* ‘’ Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğindir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu millet ve memlekete hizmet edebilecek, yararlı ve faydalı olabilecek şekilde yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek lüzumuna inansınlar! Okullardan başka gazeteler, küçük dergiler köylere kadar yayınlanıp dağıtılmalıdır. Bizim köylümüz ne gazete ne dergi vs. okumaz. Bilenler bilmeyenleri toplayıp, okutmayı, onlara okumayı anlatmayı bir vazife bilmelidir.’’
* ‘’ Dünya bir sınav alanıdır. Sınavda başarılı olmadan iyiliksever davranışlar beklemek boşunadır.’’
* ‘’ Fikirler anlamsız, mantıksız, boş sözlerle dolu olursa, o fikirler hastalıklıdır. Aynı şekilde sosyal hayat akıl ve mantıktan uzak, faydasız, zararlı ve birtakım inançlar ve geleneklerle dolu olursa felce uğrar. Memleketi, milleti kurtarmak  isteyenler için, çalışkanlık, iyi niyet, fedakarlık gerekli olan niteliklerdir. Fakat bir toplumdaki hastalığı görmek, onu tedavi etmek, toplumsal hayatı çağın gereklerine göre  geliştirmek için bu nitelikler yeterli gelmez; bu niteliklerin yanında ilim ve fen lazımdır.’’
* ‘’ Yüzyıllardan beri milletimizi idare eden hükümetler eğitimin yaygınlaştırılması arzusunu gösteregelmişlerdir. Ancak bu arzularına ulaşmak için doğuyu ve batıyı taklitten kurtulamadıklarından, sonuç milletin cahillikten kurtulamamasına neden olmuştur.’’
*’’ Eski hocalar nasıl dini esastan hakim olmuşlarsa öğretmenler de ilim esasından kazanmaya başladıkları hakimiyeti sonuçlandırsınlar. Bununla öğretmenlik mesleği gerçek yücelme devrine dahil olacaktır.’’
* ‘’ Hükümetin en verimli ve en önemli vazifesi milli eğitimle ilgili işlerdir.’’


bb

Toprağın Gücü Ve Önemi Hakkında Bilgi Veriniz.


Toprağın Gücü Ve Önemi Hakkında  Bilgi Veriniz.

Toprak  dünyadaki tüm canlıların temel yaşam alanıdır, yaşam barınağıdır. İnsanoğlu için toprak çok ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü insanoğluna her zaman toprak yaşam alanı olmuştur. Tarım yapmak, hayvan yetiştirmek toprak sayesinde olmuştur. Toprak bizlerin üretim ve geçim kaynağıdır. Devletler her zaman daha fazla toprağa sahip olmak için, verimli alanlara yerleşmek için birbirleri ile mücadele halinde olmuşlardır.

Bu da çeşitli savaşlara neden olmuştur. Günümüzde bile toprak kavgası hala devam etmektedir.

Toprak olmasa canlıların yaşam alanı diye bir şey de olmaz. Çünkü bize ekmek veren, aş veren topraktır. Yediğimiz her şey topraktan sağlanmaktadır. Bunun için de sahip olduğumuz toprakların değerini bilmeliyiz ve  toprağımızın bir zerresini bile düşmanlara vermemeliyiz.

Not:  Ülkemizde Tarıma Destek Veren Kurumlar:
* Ziraat Bankası: Ziraat Bankası üreticilere destek sağlamak amacı ile kredi veren bir bankadır.
* Devlet Su İşleri:Tarımın sulama ihtiyacını gidermek için gölet, bent, baraj vb. kurar.
* Toprak Mahsulleri Ofisi: Daha çok tarım ürünlerinin alım ve satımını sağlar.
* Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü: Hayvan ve bitki ürünlerini  arttırmaya, ürünlerin çeşidini artırmaya ve kaliteyi yükseltmeye çalışır.
* Tarım Kredi Kooperatifleri: Üreticilerin ürünlerini değerlendirmek ve fiyat düşüşlerine  karşı üreticilerin zarar görmesini engellemek için  üreticilere  destek sağlar.

bb

Kalıp Yargıya Maruz Kalmış, Farklı Kültür Ve Milletten İnsanlar Bu Durumdan Nasıl Etkilenir? Yazınız.


Kalıp Yargıya Maruz Kalmış, Farklı Kültür Ve Milletten  İnsanlar Bu Durumdan  Nasıl Etkilenir? Yazınız.

Kalıp yargıya maruz kalmış insanlar kendilerini kötü hissetmişler ve  başarılı olmak için, kendilerini her alanda kanıtlayabilmek için ellerinden gelen her türlü   çalışmaları yapmışlardır.  İnsanlar arasında yapılan ten ayrımı, insanlığın da olmadığının kanıtıdır aslında.  Bunu en iyi Amerika Birleşik Devletleri gibi kendini dünyanın süper gücü ilan eden devletlerde görebiliriz.

Burada beyazlar üstün ırk sayılmış, siyahlara ise  alt tabaka olarak bakılmıştır.  Bu farklılıklara maruz kalan insanlar çok  zor koşullarda, ellerinden gelen  her işi yapmışlar ve sırf kendilerine insan  olarak bakılsın diye her türlü çileye katlanmışlardır. 

Kalıp yargıların olması da insanlar arasındaki sevgi, saygı ve insani değerlerin körelmesine neden olmuş ve ön yargılar alıp başını gitmiştir. Kalıp yargılardan kurtulmak gerekir. Bunun için de  farklılıklara saygılı olunmalı,  insanlar olduğu gibi kabul edilip koşulsuz sevilmelidir. İnsanları olduğu gibi kabul etmek  ve insani duyguları yok etmemek gerekir.  İnsana insan olduğu için değer verilmelidir.  Yoksa  insanlıktan eser kalmaz ve insanlık yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelebilir.

Not:  Farklı kültürlere sahip insanlara yönelik kalıp yargılar toplumlar arasındaki ilişkilerin de zayıflamasına neden olur. Sevgi, saygı, hoşgörü gibi kavramlar değerini kaybeder ve insanlık yok olur.

bb

Atatürk’ün Bilime Ve Teknolojiye Verdiği Önemi İfade Eden Sözlerini Araştırınız.


Atatürk’ün Bilime Ve Teknolojiye Verdiği Önemi İfade  Eden Sözlerini Araştırınız.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal, ülkesini her alanda geliştirmek için hayatı boyunca  mücadele etmiştir. Onun en önem  verdiği şey  Cumhuriyet ve bilim olmuştur. Bir ülkenin  kalkınmamasının en önemli nedeni bilim ve teknolojidir.  Bir ülkenin geri kalmasının temelinde ise bilim ve teknolojiye yeterli önemi vermeyi gelmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bilim ve teknoloji ile ilgili sözleri şunlardır:
* ‘’ Gözlerimizi kapayıp yalnız yaşadığımızı varsayamayız. Ülkemizi bir çember içine alıp dünya ile ilgilenmeksizin yaşayamayız. Tersine gelişmiş uygarlaşmış bir ulus olarak uygarlık alanının üzerinde yaşayacağız. Bu yaşam ancak bilim ve fenle olur. bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için bağ ve koşul yoktur.’’

* ‘’ Öğretmenlerimiz  ozanlarımız  edebiyatçılarımız ulusa bu felaket günlerini ve onun gerçek nedenlerini açık ve kesin olarak yazıp söyleyecekler bu kara günlerin dönmemesi için dünya yüzünde uygar ve çağdaş bir Türkiye’nin varlığını tanımak istemeyenlere  onu tanımak zorunda olduğumuzu anımsatacaktır. ‘’

* ‘’ İnsanların hayatına faaliyetine egemen olan kuvvet yaratma icat yeteneğidir’’
* ‘’ İlim ve özellikle sosyal bilimler dalındaki işlerde ben emir vermem. Bu alanda isterim ki beni bilim adamları aydınlatsınlar. Onun için siz kendi ilminize irfanınıza güveniyorsanız bana söyleyiniz sosyal ilimlerin güzel (yapıcı) yönlerini gösteriniz ben takip edeyim’’.

* ‘’ Ülkemizin en bayındır en latif  en güzel yerlerini üç buçuk yıl kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı yenen zaferin sırrı nerededir bilir misiniz ? Orduların yönetiminde  bilim ve fen ilkelerini kılavuz edinmektir. Ulusumuzu yetiştirmek için temel olan okullarımızın yüksek okullarımızın kurulmasında aynı yolu izleyeceğiz.’’

* ‘’  Dünyada her şey için yaşam için başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir fendir. Bilim ve fennin dışında yol gösterici aramak aymazlık  bilgisizlik doğru yoldan çıkmışlıktır . Yalnız bilimin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki evrelerinin gelişimini anlamak ve ilerlemelerini izlemek koşuldur. Bin iki bin  binlerce yıl önceki bilim ve fen dilinin çizdiği genel kuralları  şu kadar bin yıl önce bugün aynı biçimde uygulamaya kalkışmak  elbette bilim ve fennin içinde bulunmak değildir’’

* ‘’  Bu millet ve memleket ilme irfana çok muhtaç; tahsil yapmış diploma almış gelmiş olanları korumak kadar doğal ve lüzumlu bir şey olmaktan başka parti parti eğitim ve öğretim görmek için ilim ve fen almak için Avrupa'ya Amerika'ya ve her tarafa çocuklarımızı göndermeye mecburuz ve göndereceğiz. İlim ve fen ve ihtisas nerede varsa sanat nerede varsa gidip öğrenmeye mecburuz. Bu nedenle artık himaye ok zayıf kalır. Bunun yerine mecburiyet geçerli olur.’’

* ‘’  Ülkemiz içinde uygar düşüncelerin  çağdaş ilerlemelerin bir an yitirmeksizin yayılması ve gelişmesi gerektir. Bunun için bütün bilim ve fen adamlarının bu konuda çalışmayı bir namus borcu bilmesi gerekir’’
bb

Mustafa Kemal Atatürk İle İlgili Akrostiş Yazınız.


Mustafa Kemal Atatürk İle İlgili Akrostiş Yazınız.

M:  Memleketine  aşk ile bağlanmış olan bir yiğittir Mustafa Kemal.
U: Usanmadan,  bıkmadan vatanı için çalışmıştır.
S: Sağduyusunu en zor zamanlarda bile hiçbir zaman kaybetmemiştir.
T:  Tatil yapıyım derdinde olmamış, sabahlara kadar memleket sorunlarından dolayı gözüne uyku girmemiştir.
A: Adaletli olmuş ve adaletin peşinden ayrılmamıştır

F: Fedakarlığı ile diğer milletlerin liderlerine örnek olmuştur Mustafa Kemal.
A:  Aydın, bilime ve teknolojiye önem vermiş kimsedir.

K:  Korkak olmamış, vatanı için ölümü bile göz önüne almıştır her zaman.
E: Emeğini  bu vatan için hiç esirgemiş, her zaman vatanına sahip çıkmıştır.
M: Mal ve mülk ona hiçbir zaman mutluluk vermemiş. O asıl zenginliği kişinin manevi şahsiyetinde görmüştür.
A: Allah’ın izni ile vatanı  kahraman askerlerimiz ile birlikte kurtarmıştır Gazi Mustafa Kemal.
L: Liderimiz olan Mustafa Kemal hep kalbimizde yaşayacaktır.

A: Asla tembel ve miskin olmamış, hep bir çözüm yolu bulmuştur memleket meselelerine.
T: Türk Milleti’ni her zaman değerli görmüş ve milletine aşk ile bağlanmıştır.
A: Atamızı her zaman çok sevmeliyiz ve onun emanetini sonsuza dek yaşatmalıyız.
T: Türk’ün  çok iyi bir asker olduğunu söylemiştir her zaman ve hep milleti ile el ele olmuştur.
Ü: Ülkesini bırakıp, İngilizlere sığınmamıştır. Çünkü  o gerçek bir vatan sevdalısı olmuştur her zaman.
R: Rağbet görmüştür o  hep milleti tarafından. Çünkü çok sevilmiş ve her zaman da sevilmeye ve sayılmaya devam edecektir.
K:  Kahraman  milletin kahraman evladı olmuş, asil bir lider olmuş ve  asla vatanına ihanet etmemiştir o büyük Önderimiz, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz.

bb

Bilgisayar Kullanırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?


Bilgisayar Kullanırken  Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Teknolojinin hızla gelişmesi  ve teknolojiye gereksinim duyulmasından dolayı  bilgisayar kullanımı da günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Ülkemizde hemen hemen her evde bilgisayar bulunmakta ve kullanılmaktadır.
Bilgisayar kullanırken şunlara dikkat etmeliyiz:
* Bilgisayar başında çalışırken dik durmalıyız ve oturduğumuz sandalye ve masa arasında  çok büyük farklar olmamalıdır.
* Her saat başı ara vermeliyiz ve dinlenmeliyiz.

* Gözlerimizin sürekli ekrana baktığı zaman , gözlerde göz kuruluğu olabilir. Bunun için çok fazla ekrana bakmamalıyız.

* Bilgisayar kullanmaya ara verdiğimiz zaman el, kol, boyun egzersizleri yapmalıyız ve böylece kendimizi dinlendirmeliyiz.
* Bilgisayar başında doğru bir oturuş pozisyonu sergilemeliyiz .
* Aşırı bilgisayar bağımlısı olmamalıyız ve bilinçli kullanıcı olmalıyız.
* Bilgisayar kullanırken internette tanımadığımız kişiler iletişim haline geçmemeliyiz ve  kendimizi zararlı kişilerden korumalıyız.
* Bilgisayarı amacımız dışında kullanmamalıyız. Saatlerce ekran başında oturmamalıyız. Çünkü saatlerce bilgisayar başında durmak bize zarar verir ve bu durumdan da sağlımız olumsuz etkilenir.


bb