Bütün Bilgilerin Sadece Dijital Ortamda Saklanmasını Doğru Buluyor Musunuz ?

Bütün Bilgilerin  Sadece Dijital Ortamda Saklanmasını Doğru Buluyor Musunuz ? 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 131. Sayfa

Yazının bulunması tarihin başlangıcı olarak kabul edilmiştir . Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ve ilerlemesi ile yazının artık dijital  ortamlarda saklanmasını sağlanmıştır . Tamam bu son derece güzel bir gelişmedir fakat bilgiler sadece dijital ortamda saklanmamalıdır .

Bu  son derece yanlıştır . Çünkü gün gelir o bilgiler bir anda silinebilir , yok olabilir .  Yani elimizdeki verileri kaybedebiliriz . İşte bu gibi olumsuzlukların olmaması için bilgiler kağıda da geçirilmelidir . Ayrıca bilgisayara aktardığımız bilgileri  yedeklerini de  saklamalıyız . Bir daha bu bilgiler bana lazım olmaz düşüncesi ile hareket etmemeliyiz . Yoksa çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz . İşte tüm bu sıkıntıları önlemek için de şunu yapmalıyız : 

Önemli evrakları, kayıt altına alınmış bilgileri bir CD, DVD  gibi ortamlarda saklamalıyız ve bu bilgilerin bize ilerde de büyük katkılar sağlayacağını unutmamalıyız.

bb

Sümerler Tarafından Gerçekleştirilen Yazının İcadı Tarihin Başlangıcı Olarak Kabul Edilir Sizce Bunun Sebepleri Neler Olabilir ?


Sümerler Tarafından Gerçekleştirilen  Yazının  İcadı Tarihin  Başlangıcı  Olarak Kabul Edilir  Sizce Bunun Sebepleri Neler  Olabilir ? 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 126.sayfa

Yazının bulunması tarihçiler tarafından  tarihin başlangıcı olarak kabul edilmektedir . Bunun nedeni ise  Yazının icat edilmesinden sonraki  yıllardaki bilgilere ulaşma daha kolay ve daha hızlı olmuştur . Çünkü yazının bulunması ile bilgiler kayıt altına alınmıştır . 

Yani geçmiş hakkında   insanlar daha  fazla bilgiler öğrenmeye başlamıştır .

 Yazının icadından sonraki döneme ait tarihsel araştırmalar ise , arkeolojik kazılar sonucu bulunmuş, araç gereç  dışında , çoğunlukla yazılı kaynaklar vasıtasıyla yapılmaktadır . Tarihçilerin, bulunan araç gereçleri, o döneme ait yazılar ile birlikte yorumlaması daha fazla bilginin elde edilmesini sağlamıştır . Yazının icat edilmesinden sonraki yıllardaki bilgilere çabuk ulaşılmıştır . İşte tüm bunlardan dolayı da yazının bulunması tarihin başlangıcı olarak kabul edilmiştir .  Geçmiş ile ilgili bulunan araş gereç ne kadar fazla olursa o kadar fazla da bilgi sahibi olmuş oluruz . Yazının bulunması ile bilim insanları daha fazla bilgiye ulaşma imkanı bulmuşlardır .

 Çeşitli kaynaklardan bilgiler  okunup özgün , doğruluğu kanıtlanmış bilgilere ulaşılmıştır . Yazının bulunması ile hayatımızda çok şey değişmiş , insanlık gelişmiş , dünya gelişmiş ve bugünlere gelinmiştir . Yazının bulunması daha birçok şeyi de olumlu etkilemiştir .

bb

Yazının İcadı İnsanların Hayatında Ne Gibi Değişiklikler Meydana Getirmiş Olabilir ?

Yazının  İcadı İnsanların  Hayatında Ne Gibi Değişiklikler  Meydana Getirmiş Olabilir ? Sosyal 7. Sınıf 126.sayfa

Yazının bulunması ile insanlık büyük bir gelişim ve ilerleme kaydetmiştir .  Çünkü yazının buluşması  ilim ve fennin ilerlemesini sağlamış , insanlığa büyük katkılar sağlamıştır . Yazı ilk olarak Sümerler tarafından bulunmuştur . İnsanlar  önceleri duygu ve düşüncelerini farklı resimler, şekiller çizerek anlatıyordu . İşte yazının günümüze kadar gelmesi  onun değişik  dönemlerden geçerek bugünkü durumuna ulaşmasını sağlamıştır .

Yazının bulunması ile  insanlar geçmişte yaşanmış insanların hayatı hakkında , gelenek ve görenekleri hakkında , kültürü hakkında bilgi edinmiştir . Geçmişteki bilim insanlarının yazdığı eserler günümüze kadar gelebilmiş ve insanlar  istediği her anda bu kitaplara ulaşabilme fırsatı yakalamıştır . Yazının bulunması ile iletişim daha da güçlenmiştir . Çünkü yazı bulununca insanlar duygu ve düşüncelerini daha iyi anlatmaya ve yazmaya başlamışlardır . Yazının icadı önemli bir bilimsel gelişme olarak  kabul edildiği için tarihçiler yazının bulunmasını  tarihin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir . Yazının bulunması arkeoloji , antropoloji vb.  sosyal bilim dallarının da daha çok gelişmesini sağlamıştır . Yazının bulunması ile kayıt altına alınmış olan bilgiler nesilden nesle aktarılmaya başlanmıştır . Yazının bulunması kültürler arası etkileşimin de artmasını sağlamıştır . Yani farklı yerlerdeki bilim insanlarının yazdığı eserler ile kendi bölgenizdeki bilim insanlarının eserlerini okuma imkanına sahip olmuşlardır insanlar . Bilgiler akılda kalıcı olmaya  başlamıştır . Yazının bulunması ile  içimizdeki duyguları, düşünceleri,  dertleri kağıda aktararak   rahatlamışız ve bu durumda bizim kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlamıştır .

 Sevdiğimiz insanlar ile iletişim haline geçmişizdir. Sevdiğimiz bir insana mektup yollamışızdır.  Yazar olmak isteyen insanlara yazının büyük katkısı olmuştur . Yazının önemi ile ilgili şu sözü de unutmamalıyız: ‘’ Alim unutmuş, kalem unutmamış.’’  sözü de yazının insan yaşamına ne kadar büyük fayda sağladığının göstergesidir .

bb

Ormanlar İle İlgili Slogan Yazınız.


Ormanlar İle İlgili Slogan Yazınız.

* İnsana yakışan kıyafet, ormana yakışan ağaçtır.
* Var olmak için var et, onun için de ağaç dik.
* Ormanlar yeryüzünün en güzel çiçek bahçesidir.
* Ormanlar yaşama nedenimiz, nefes alışımız, oksijenimizdir.
* Orman varsa hayat var, orman yoksa hayat yoktur.
* Ormanları yakmayalım, onları yok etmeyelim.
* Gelecekte seni yaşatacak olan  yastık altında biriktirdiğin  paraların değil, sayısızca diktiği ağaçların olacaktır. Çünkü geleceğin temiz bir hava , yeşil bir alan olacaktır.
* Nerede bir boş alan görsek oraya ağaç dikelim, ormanlarımıza sahip çıkalım.


* Orman demek yurt demek, ana kucağı demektir.
* Ormanı orman olmaktan çıkaranlar , kendi  ecellerini hazırlamıştır.
*  Benim yurdumun elbisesidir o güzel ormanlarımız.
* Ağaç ek orman olsun , yarınlarımız huzur bulsun.
* Yaktığının orman olduğunu zannediyorsan zavallı yaratık, unutma o yaktığın ormanlar değil, o yok ettiğin senin ciğerlerin olacaktır.

* Geleceğe bir şey mi bırakmak istiyorsun , ne duruyorsun öyle hadi bir ağaç dik de orman  olsun , onlarda senin mirasın olsun.
* Ormanları yaşat ki canlılar yaşasın, ormanları var et ki umutlar yeşersin.
* Gelin birlik olalım, ormanlarımızı var edelim, her şey bitecek bir gün bu dünyada fakat yaptığımız iyilikler, emekler baki kalacaktır. Onun için haydi ellerimiz, ormanlarımız için çalışsın, haydi vatanımın insanları sağlıklı bir ortamda yaşam sürdürsün.
* Nerede varsa bir harap edilmemiş orman, işte orada gördüğüm benim insanlığı , işte orada gördüm ben yaşamanın ne denli zevkli bir şey olduğunu.
* Anı yaşamanın tadını çıkarmak istiyorsan hadi gel ormanlardaki çöpleri  toplayalım, insanlara örnek olalım.
* Sen  sevginin ne demek olduğunu bilirsen git bir ağaç dik ve onu kendin büyüt. İşte o zaman kıymetli olur senin için ormanlar.
* Ağacı olmayan bir yurdun verimsiz toprağı olur, verimi olmayan toprakta da insanlık ölür.

bb

Teknolojik Gelişmelerin İnsanların Hayatını Nasıl Değiştirdiğini Tartışınız.


Teknolojik Gelişmelerin  İnsanların Hayatını  Nasıl Değiştirdiğini  Tartışınız. 6. Sınıf sosyal bilgiler

Teknoloji hayatımıza girdiği günden beri  hayatımızda çok şey değişmiştir . Teknoloji sayesinde hem emekten hem de zamandan  tasarruf eder hale geldik . Çünkü hayatımız daha da kolaylaştı ve zamanımızı  daha verimli kullanmaya başladık . Örneğin;  eskiden   çamaşır, bulaşık makinesi olmadığı için saatlerce bu işleri ellerimizle yapardık . Böylece hem su israfı   hem de zaman israfı olurdu . Şimdi ise makineler artık her türlü işi kısa sürede yapar hale gelmiştir .  Özellikle  de internetin hayatımıza girmesi ile  bankaya gitmek zorunda kalmıyoruz, istediğimiz alışveriş sitesinden beğendiğimiz ürünleri alabiliyoruz ,  uzakta olan yakınlarımız ile görüntülü ve   sesli iletişime geçebiliyoruz . Ama teknolojiye de aşırı bağımlı olmamak gerekir. Çünkü gerektiği kadar kullanmalıyız.

 Mesela saatlerce televizyon karşısında , bilgisayar karşısında vakit geçirmemeliyiz .  Özellikle küçücük yavrularımızın eline telefonu bırakıp onları odada tek başına bırakmak son derece yanlıştır . Çünkü onları teknolojinin zararlarından korumalıyız  ve ölçülü olarak teknoloji ile ilgilenmelerini sağlamalıyız . Asosyal bir yaşama sürüklenmemeliyiz . Teknolojin  hayatımıza etkilerini  baktığımız da şunları da görebiliyoruz .   Artık  farklı dilleri anında çevirmek  mümkün hale gelmiştir . Bunun için de kamerayı yazıya tutmak yeterli hale geliyor . Eskiden Parkinson hastalarının kendi başarına yemek yemeleri  bir mucizeydi . Günümüzde ise  üzerinde sensör yer alan bir kaşık sağa sola dönme hareketlerini sabitleyerek parkinson hastalarının kaşığı ağızlarına kadar dökmeden götürebilmelerini sağlıyor . Böylece bu hastalar için olumu bir gelişme olmuştur . İzlediğimiz dizilerdeki köprüler, uçurumlar, arabaların çarpılma sahneleri aslında küçük bir sette çekilmektedir. İşte bunları sağlayan da teknolojidir.

Mesela kullandığımız hafıza kartlarının bile  daha küçük  resim, video  vb. kaydedilebilenleri ortaya çıkmıştır. Bu da günlük yaşamımızda bize  büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Yakın bir zamanda robotlar ile insanları birbirinden ayırmak da  zor olacaktır. Hatta savaşlarda  insanlar değil robotlar kullanılmaya başlanacaktır. Bu da geri kalmış ülkeler için vahim bir durumdur. Engelli insanlar için yapılan buluşlar  onların yaşamını da  kolaylaştıracak böylece onlar da hayata daha aktif olarak katılabileceklerdir. Kir  geçirmeyen, sıvı geçirmeyen kıyafetler yapılacaktır ve daha neler neler….

bb

Bedensel, zihinsel, ruhsal ve ahlak gelişimini sağlayacak bir hayat seviyesinde yaşama hakkını kullanmayan çocuklar ne gibi sorunlarla karşılaşabilir?


Bedensel, zihinsel, ruhsal ve ahlak gelişimini sağlayacak bir hayat seviyesinde yaşama hakkını kullanmayan çocuklar ne gibi sorunlarla  karşılaşabilir?

Çocuklar bir toplumu ileriye  götürecek  olan gelecek nesiller , bir ülkeyi çalışarak kalkındıracak, aydınlatacak neferlerdir . Çocuklar  eğer ona uygun ortam  verilirse  çoğu zaman  zor olan şeyleri başaran harika yeteneklerdir . Çünkü onlar çocuk olduğu için saftırlar , ön yargılı değildirler , öğrenilmiş çaresizlik içinde değildir . Bunun için çocuklar  en değerli canlarımızdır .  Çocuklar iyi ve huzurlu bir ile ortamında büyütülmemelidir . Bakamayacak olan insanlar, çocuğuna her türlü bedensel , zihinsel , ruhsal ve  ahlak gelişimini veremeyen  kişiler çocuk yapmamalıdırlar.

Bakılabiliyorsa çocuk yapılmalıdır . Çünkü  annelerin ve babaların o çocuğa iyi bakmaları gerekir . Çocuğuna iyi bakmayan, ona her türlü kötülüğü eden kimseler büyük vebal altındadırlar . Çocuğa verilecek   iyi bir aile terbiyesi, onu iyi yetiştirmek ve topluma kazandırmak  da en güzel ibadetlerden biridir .  Çocuklara iyi bakılmadığı zaman, onlar başıboş bırakılıp çeşitli psikolojik baskılara uğradığı zaman o çocuk da ilerde tıpkı kendisini yetiştiren anne, babası gibi olacaktır . Yani öyle anne ve babayı model aldığı için hayatı da aynı onlar gibi olacaktır. O da çocuklarına  iyi baba ya da anne olmayacaktır .  İyi bir aile babası olamayacak, iyi bir komşu olamayacak , mesleği ne ise o meslek dalında insanlar ile iyi iletişim kurmayan, soğuk, kaba, acımasız bir insan olacaktır .

İşte tüm bunlardan dolayı çocuklarımız çok sevmeliyiz, onları kendi ellerimizle canavara dönüştürmemeliyiz, onlara sevgimizi vermeliyiz, saygıyı öğretmeliyiz  ve iyi bir ahlaka sahip olarak onlara örnek  anne ve babalar olmalıyız.


bb

Tıp Alanında Bir Çalışma Yapsaydınız Hangi Konuyla İlgili Çalışma Yapmak İsterdiniz? Nedenlerini Yazınız


Tıp Alanında  Bir Çalışma Yapsaydınız Hangi Konuyla İlgili  Çalışma Yapmak  İsterdiniz? Nedenlerini Yazınız. 130.sayfa  sosyal bilgiler 6. sınıf

Öncelikli amacım iyi bir doktor olmaktır .  Nitelikli bir doktor olmak istiyorum , çünkü insanlığa faydalı  ve verimli olmak istiyorum . Tıp alanında iyi bir doktor olarak tedavisi olmayan bir hastalığa tedavi bulmak isterdim .  Şu anda tam anlamı ile tedavisi olmayan bu hastalığın tıp dilindeki adı ise SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) hastalığıdır . Bu hastalığın  nasıl bir hastalık olduğunu  şöyle anlatayım :

Kızamığa karşı aşılanmamış , aşılandığı halde yeterli bağışıklık  düzeyine ulaşmamış veya aşılanmadan önce kızamık geçirmiş çocuklarda ortaya çıkan bir hastalık türüdür. Yani kızamığın beyne sıçramasıdır .   Günümüzde Japonya’da bu hastalığa karşı belli yöntemler geliştirilmekte ve fakat yapılan deneyler  hala insanlar üzerinde gerçekleştirilmemiştir . Bunun için  de ben bu hastalığa kaşı tam anlamıyla bir çare bulunmasını isterdim . Çünkü  ne yazık ki bu hastalığa sahip  olan çocukların aileler çok zor durumdalar. Bu hastalık  çocukta çeşitli yollarla  başlar . Mesela ilk başlarda  havale geçirilir, daha sonra  kişi yürüme yeteneğini, konuşma yeteneğini kaybediyor .

 Zamanla  hiç kimsenin yardımı olmadan tek başına hiçbir işini yapamayacak hale gelmektedir. İyi bir bakım olmadığı zaman ise  ne yazık ki bu hastalar hayata veda etmektedir.   Ben bu hastalığa  bir çare bulmak isterdim ve yüzü solmuş ailelerin derdine derman olmak isterdim ve o çocuklarımızın eski sağlığına kavuşmasını isterdim. Çünkü evde böyle hastaları olan çocukların aileleri çok zor günler geçirmekte ve geçirmeye de devam etmektedir. İnşallah iyi bir doktor olup bu hastalığa tedavi bulacağım ve insanlığa faydalı olacağım.

bb