yeni türk harflerinin kabulünün ülkemiz için önemi nedir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
yeni türk harflerinin kabulünün ülkemiz için önemi nedir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Yeni Türk Harflerinin Kabulü'nün Ülkemiz İçin  Önemi Nedir ?

Yeni Türk Harflerinin Kabulü'nün Ülkemiz İçin Önemi Nedir ?

Yeni Türk Harflerinin Kabulü'nün Ülkemiz İçin  Önemi Nedir ?

Yeni Türk Harflerinin Kabul Edilmesi ( 1 Kasım 1928)
Türkler tarih boyunca çeşitli alfabeler kullanmıştır . Türklerin kullandığı milli alfabeler Göktürk ve Uygur alfabelerdir . İslamiyet'in kabul edilmesi ile birlikte Türk toplulukları Arap harflerini kullanmaya başlamıştır . 1923- 1928 yılları arasında çok sayıda inkılap yapılmasına rağmen harf inkılabı hemen yapılmamıştır . Bunun nedeni  harf inkılabına çok önem verilmesi ve hayata geçirilmesinde herhangi bir sorunun yaşanmaması içindir .

Harf inkılabının yapılma nedenleri şunlardır :
-Arap harflerinin okuma ve yazmasının zor olması ve dil yapımıza uygun olmaması ,
- Okuma ve yazma oranını artırmak ,
- Toplumsal kaynaşmayı sağlamak ,
- Halkta milli duyguları geliştirmek ,

- Cahil ve aydın çatışmasını önlemek ,
- Resmi yazı dilinin dini nitelik taşımasına engel olmak ,
- Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak ,
- Halkın kültür seviyesini artırmak gibi nedenlerdir .
-  Türk dilinin gelişimini hızlandırmak ve Türkçenin zenginliklerini ortaya çıkarmak ,
- Latin harflerinin okuma ve yazmasının kolay ve dil yapımıza uygun olması ,
- Batı uygarlığı ile bütünleşmek ,
Harf İnkılabının Sonuçları şunlardır:
- Millet Mektepleri açıldı .
- Halkın eğitim ve kültür seviyesi yükseldi .
- Türkçenin kullanımı yaygınlaştı .
- Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılıklar azaldı .
- Toplumdaki kültür çatışması azaldı .
- Türk dilinin zenginlikleri ortaya çıktı .
- Kitap basım, yayın faaliyetleri arttı .
- Batı uygarlığının takip edilmesi sağlandı ve çeşitli tercümeler yapıldı .

- Okur yazar oranı arttı .
bbb

Top