osmanlı devlet yazışmaları ve belgeler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
osmanlı devlet yazışmaları ve belgeler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Osmanlı Devlet Yazışmaları ve Belgeler

Osmanlı Devlet Yazışmaları ve Belgeler

Devlet Yazışmaları ve Belgeler

-  Ferman:  Padişah tarafından verilmiş olan emirdir . Fermanların çeşitleri bölümler vardır . Örneğin; iblağ, sıfat, tekit, hüküm, elkab, dua ..vb gibi .
- Kanunname:  Hükümdarın yayımladığı protokol kuralları , devlet idaresi gibi konuları içine alan  kanunlar topluluğuna Kanunname denilir . Fatih Sultan Mehmet tarafından ilk Kanunname yayımlanmıştır . Fatih Kanunnamesi'nde şu konulara yer verilmiştir : Kardeş katli, Cülus bahşişi, Devlet protokol kuralları,  Divanıhümayun Başkanlığı vb.  konulara yer verilmiştir .
- Tuğra: İmza şeklinde olan padişah mührüne Ferman denilir . Tuğra'ya nişan veya tevki de denilmiştir .
- Yarlığ:  Tellallar aracılığı ile  halka yapılan resmi bildiriye Yarlığ denilir .
- Berat:  Hükümdar tarafından göreve atanmış kişiye  verilen yetkilendirme belgesine Berat denilir .

- Hattı Hümayun:  Hükümdar tarafından kaleme alınmış olan emirdir.
- Menşur:  Hükümdar'ın vezir, beylerbeyi  gibi üst düzey devlet bürokratlarına  verdiği görevlendirme belgesine Menşur denir .

- Fetva: Bir kararın dine uygun olup olmadığı hakkında Şeyhülislam'ın  verdiği görüş  bildirir yazıya Fetva denilir .
- Adaletname: Yönetenlerin uyması gereken  kuralları gösteren emirnamelere Adaletname denilir.
Not: Osmanlı Devleti'nde  kullanılan hükümdarlık sembolleri ise şunlardır:
* Hilat ( Kaftan)
* Taht ( Örgin)
* Alem ( Bayrak)
* Otağ ( Çadır)
* Saray
* Sikke ( Para)
* Tuğra ( Mühür)
* Cülus Bahşişi
*Tabl ( Davul)
* Hutbe
* Bayram Alayı
* Kılıç Alayı
* Biat Töreni

* Tuğ ( Sancak)
bbb

Top