karahanlı devletinin kültürü ekonomisi ve sosyal yaşamı hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz açıklayınız 6. sınıf sosyal bilgiler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
karahanlı devletinin kültürü ekonomisi ve sosyal yaşamı hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz açıklayınız 6. sınıf sosyal bilgiler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Karahanlı Devleti'nin  Kültürü, Ekonomisi Ve Sosyal Yaşamı Hakkında  Hangi Çıkarımlarda Bulunabilirisiniz . Açıklayınız .

Karahanlı Devleti'nin Kültürü, Ekonomisi Ve Sosyal Yaşamı Hakkında Hangi Çıkarımlarda Bulunabilirisiniz . Açıklayınız .

Karahanlı Devleti'nin  Kültürü, Ekonomisi, Ve Sosyal Yaşamı Hakkında  Hangi Çıkarımlarda Bulunabilirisiniz . Açıklayınız .

1) Kültürü :
* Türk İslam mimarisine örnek eserler vermiştir.
* Uygur alfesini kullanmışlardır.
*Türkçeyi resmi dil ilan etmişlerdir.
*Divan-ı Lügati't Türk, Divan-ı Hikmet, Kutadgu Bilig, Satuk Buğra Destanı, Atabetül Hakayık gibi eserler Karahanlı Devleti döneminden kalan eserlerdir.
* Türk kültürüne şunları dahil eden de Karahanlılardır:
-  Hat, Külliye, Divan, Cami,  Bimarhane, Gulam, Tekke, Zaviye, Divan, Türbe, Mihrap, Minare, Kervansaray ( ribat), posta, kümbet.
Karahanlılardan kalan mimari eserler örnek verelim:
*  Arap Ata Türbesi
* Ayşe Bibi Türbesi
* Mezar-ı Şir Kebir Cami(  Karahanlılar döneminin ilk camisidir.)
* Kalan Minare
* Orta Türbe ... vb.

2)Sosyal Yaşam:
- Karahanlı Orta Asya'da kurulan  ilk müslüman Türk Devleti'dir . Devletin kurucusu  Bilge Kül Kadir Han'dır. Abdulkerim Satuk Buğra Han zamanında devletin resmi dini  İslamiyet olmuştur. Batı Türkistan ve İran'ın Türkleşmesini sağlamıştır. Gulam sistemini uygulayan devlettir. Ülkenin en parlak dönemi  Yusuf Kadir Han dönemidir. İlk Türk Devletlerine ait geleneklerini devam ettirmişlerdir.  Kut inancı vardır. ikili teşkilat vardır, boylar federasyonu vardır.Karahanlılar bilime çok önem vermişlerdir. İslamiyet'i korumuşlar ve savunmuşlardır. İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen milli benliklerini korumuşlardır. Bunun için de Arap alfabesi yerine Uygur alfabesi kullanmışlardır. Türkçe'nin Arapça'dan üstün olduğunu kanıtlamak için çeşitli  eser yazılmıştır.
Sosyal sınıflaşma yoktur . Türk İslam Devletlerinde sosyal dayanışma yüksektir. Bunun içinde misafirperver bir devlet olmuştur Karahanlı Devleti.
3) Ekonomisi:
Çiftçilik, demircilik, okçuluk, dokumacılık gibi meslekler  yapılmıştır. Hayvancılık ile uğraşmışlardır. Ata önem verilmiştir.
Not:
Karahanlılar'dan kalan eserler ve yazarları ise şunlardır:
*Kaşgarlı Mahmut: Divan-ı Lügati't  Türk
*Ahmet Yesevi: Divan- ı Hikmet
*  Edip Ahmet Yükneki: Atabatü'l Hakayık
*Yusuf Has Hacip: Kutadgubilig

*Satuk Buğra Han Destanı vardır.

Top