amiral bristol raporunun önemi nedir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
amiral bristol raporunun önemi nedir etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Batı Cephesinin Genel Özellikleri

Batı Cephesinin Genel Özellikleri

Batı Cephesinin Genel Özellikleri

* Batı Abadolu Bölgesi yapılan gizli antlaşmalar ile İtalya’ya verilmiş fakat bu durum İngilizlerin çıkarına uygun olmadığı için İngiltere farklı  bir strateji izlemiştir. Rumların zulüm gördüklerini, nüfus olarak çoğunlukta olduklarını söyleyerek Batı Anadolu’da Yunanlıları desteklemişlerdir.

* Yunanlılar önce İzmir’e daha sonra  Manisa, Aydın, Ayvalık, Ödemiş’e asker çıkarmışlar , Yunanlıların bu işgallere başlamaları Kuvayi Milliye’nin doğmasına neden olmuştur.
* Batı Cephesi’nde Yunanalılara karşı olan  Kuvayi Milliyeciler şunlardır:

- Çerkez Ethem  Salihli Alaşehir Cephesi’nde mücadelesini yürütmüştür
- Demirci Mehmet Efe  Aydın Nazilli Cephesi’nin kurulmasında önemli rol oynayan Kuvayi Milliyecidir.
-Ali Çetinkaya Yunanlılara karşı  mücadele etmişlerdir.
- Yörük Ali Efe Aydın’da Yunanlılara karşı  mücadelede etmiştir.
*Batı Cephesinde mücadelenin daha planlı ve programlı olması için Temsilciler Kurulu Ali Fuat Paşa’yı Batı Cephesi Umum Kuvayi milliye Komutanlığına atamıştır. Kuvayi Milliye Yunanlılara karşı başarılı  mücadelelerde bulunmuştur.
* Yunanlılar İzmir’i işgal ettikten sonra  Yunan ve Türk Kuvvetleri arasında yaşanan çatışmaları engellemek için  ve Yunan işgal sınırını belirlemek için Milne Hattı denilen sınır çizilmiştir.
* Yunanlılar Batı Anadolu’da Anadolu Halkına zulüm etmeye başlamış, halkın evlerini yağmalamış, insanlara  çeşitli şekillerde işkence edilmeye başlanmıştır. Yaşanan kanlı olaylar sonucunda İtilaf Devletleri bu bölgeye heyet göndermiştir. Heyet Başkanı olan Amiral Bristol yazdığı raporda Yunanlıların haksız olduğunu, Rumlara bir zarar verilmediğini, bölgedeki Türk nüfusun Rum nüfustan fazla olduğunu yazmıştır. Kuvayi Milliye’nin haklılığını uluslar arası alanda kanıtlayan bir belge olması bakımından önemlidir.
* Daha sonra İtilaf Devletleri barış şartları sunsa da  TBMM bu şartları kabul etmemiştir. Bu durumda Anadolu’ya yönelik işgalleri daha da hızlandırmıştır. Yunanistan bundan dolayı  8 Temmuz 1920’de Bursa ve Balıkesir’e asker çıkarmıştır.Top