Sosyal Bilgiler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sosyal Bilgiler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
10 Kasım’ın Anlam Ve Önemini Belirten Bir Yazı Yazınız.

10 Kasım’ın Anlam Ve Önemini Belirten Bir Yazı Yazınız.


10 Kasım’ın Anlam Ve Önemini Belirten Bir Yazı Yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin  kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in  vefatının ardından 81 yıl geçti. Geçen bu  81 yıl ona olan özlemimizi ve sevgimizi daha da çok artırdı. Çünkü o milletinin gönlüne taht kurmuş, milletinin hiç unutamayacağı büyük bir lider, büyük bir komutan ve eğitimcidir. Büyük bir vatan sevdalısı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatını hep vatana hizmet etmekle geçirmiştir.

Ülkesinin bağımsızlığı için, vatan ve milletin egemenliği için elinden  gelen her türlü çalışmayı yapmış ve zorluklara göğüs germiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında ülkemiz yoklukla ve savaşla mücadele  ederken bir lider ortaya çıkmıştır. Bu mavi gözlü lider korkmayın sakın, Türk’ün gücü ile ezin o düşmanları demiş ve milletine umut vermiştir, cesaret vermiştir, azim vermiştir. Bu yolda, bu kutsal davada ‘’ Ya İstiklal, Ya Ölüm ‘’ demiştir de daha da başka bir çıkış yolu bulmamıştır. İleri görüşlü, idealist, milletine aşk ile bağlanan bu büyük önderi  asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ülkesinin birliği ve bağımsızlığı için, başka ülkelerin manda ve himayesine girilmemesi için  çok çalışmıştır ve arkasına yüce, asil milletimizi de alarak düşmanı yurttan kovmuşlardır.

Onu bu günde sevgi, saygı , özlem ve minnetle anıyoruz. Nurlar içinde uyu Gazi Mustafa Kemal’im, Rabbim mekanını cennet eylesin  senin ve tüm vatan evlatlarının inşallah…

bbb
Metinden Yola Çıkarak Gazneli Mahmut’un Bilime Ve Bilim İnsanlarına Verdiği Değeri Açıklayınız.

Metinden Yola Çıkarak Gazneli Mahmut’un Bilime Ve Bilim İnsanlarına Verdiği Değeri Açıklayınız.


Metinden Yola Çıkarak Gazneli Mahmut’un  Bilime Ve Bilim İnsanlarına  Verdiği  Değeri Açıklayınız.  

Uzak kuzey ülkelerini dolaşmış olan  bir tüccar Gazneli Mahmut’un huzuruna gelir ve geldiği yerin  üç ay gece, üç ay gündüz olduğunu söyler. Gazneli Mahmut bu tüccarın kendisini kandırdığını zanneder ve bunun üzerine tüccara çok öfkelenir. Sarayının en önemli bilim adamlarından olan, Biruni’yi çağırır ve  tüccarın doğru deyip demediğini anlar.

Biruni de adamı dinler ve gözleri parlar. Çünkü adam gerçekten doğru söylemiştir. Biruni bunun bilimsel açıklamasını Gazneli Mahmut’a yapar.  Gazneli Mahmut’da sarayındaki bilim inanı olan Biruni’ye çok  güvendiği için onun dediklerine inanır.

Yani buradan çıkarılacak ana sonuç da şudur. Gazneli Mahmut bilime, bilim insanlarına çok önem vermiştir. Biruni için de şunu söylemiştir: Sarayımın en değerli hazinesidir.’’ demiştir. Biruni ayrıca yer çekiminin  varlığını Newton’dan önce söyleyen bilim adamıdır. Gazneli Mahmut eğer ki bilim insanlarına ve bilime  değer vermeseydi Biruni’nin sözlerine de inanmazdı ve o tüccara ceza verebilirdi. Biruni o kadar sevmiştir ki ve bilime o kadar çok önem vermiştir ki bundan dolayı katıldığı seferlere bile  Biruniyi de  götürmüştür.
Not:   Dünya tarihinde ‘’ Sultan’’ unvanını alan  ilk hükümdar Gazneli Mahmut’tur.

bbb
Kurtuluş Savaşı İle İlgili Dörtlüklerden Oluşan Bir Şiir Yazınız.

Kurtuluş Savaşı İle İlgili Dörtlüklerden Oluşan Bir Şiir Yazınız.


Kurtuluş Savaşı İle İlgili  Dörtlüklerden Oluşan  Bir Şiir Yazınız.

Bağımsızlık  elden mi gidiyordu
Yoksulluk bizi yerle bir mi ediyordu
Vatan işgal  altında mıydı
İşte geldi Türk Milleti , işte geldi Mustafa Kemal.

Yok edemezdi bizi o düşmanlar
Hep birlik olmuşlardı  hainler
Vatanımın  emektar anaları
İman ile kurtarıldı bu vatan,  inanç ile  yok oldu bu zulüm.

Ya İstiklal Ya Ölüm diyordu  liderimiz
Bundan başka yoktu  çaremiz
Ne yiğitlerimiz, ne askerlerimiz
İman ile kurtarıldı bu vatan, inanç ile def edildi hain düşman

Birlik, beraberlik içindeydi kahraman millet
Yok oldu o zulmeden illet
Doğdu yeni bir güneş yeni bir umut
İman ile kurtarıldı bu vatan , azim ile  kovuldu düşman

Kahraman  Mustafa Kemal  lideri oldu bu kurtuluşun
Askeri ile bir oldu, birlik oldu bu  yüce ulusun
Bağımsızlık  yok olmadı, yok oldu zulmün sonu
Kararlılık ile kurtuldu bu vatan, arkasına bakmadan kaçtı düşman.

Gelin birlik olmaya devam edelim
Kurtuluş Savaşı’ndaki ruha her zaman sahip çıkalım
Bu vatanı düşmanlara vermeyelim
İlim ile kurtulsun bu vatan, iman ile yaşasın bu vatan.

bbb
Hz. Muhammed’in (s.a.v) Veda Hutbesi’nde Verdiği Mesajları Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası’ndaki Yaşantıyla Karşılaştırarak Söyleyiniz.

Hz. Muhammed’in (s.a.v) Veda Hutbesi’nde Verdiği Mesajları Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası’ndaki Yaşantıyla Karşılaştırarak Söyleyiniz.


Hz. Muhammed’in (s.a.v)  Veda Hutbesi’nde Verdiği Mesajları Cahiliye  Dönemi Arap Yarımadası’ndaki Yaşantıyla Karşılaştırarak Söyleyiniz.

Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası’nda cahillik baş gösteriyordu. Çünkü o zamanlar Arap Yarımdası’nda  kan davaları ve cinayetler yaygındı. Cinsiyet ayrımı vardı. Kadınlar aşağıda görülür, erkekler üstün görülürdü. Kız çocuklarına hiç önem verilmezdi ve kız çocukları diri diri gömülürdü. Erkek egemen bir toplum vardı. Kadınlara  miras verilmezdi. Bir erkek birden çok kadınla evlenebilirdi yani çok eşlilik vardı.

Sosyal sınıflaşmalar görülürdü. Aşiret çatışmaları vardı. Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa ise Veda Hutbesi’nde insan hakların önem  çok önemli açıklamalara yer vermiştir.

İnsan haklarına çok önem vermiş, adalete, eşitliğe çok önem vermiştir. Kimsenin kimsen üstün olmadığını Yüce Allah’ın yarattığı her insanın  önemli olduğunu söylemiştir. Can, mal ve namus güvenliğine önem vermiştir. Faizin her türlüsünü haram kılmıştır. Kadın haklarına önem vermiştir ve kadınların erkeklere Allah’ın emaneti olduğunu söylemiş ve onların haklarının korunması gerektiğini söylemiştir. Irk ayrımı yapmamıştır. Hırsızlığı yasaklamıştır. Zina yasaktır. Dinde aşırıya gidilmemesi gerektiğini söylemiştir. Emanete hıyanet edilmemesi gerektiğini, doğru, dürüst ve güvenilir olmamız gerektiğini söylemiştir. İnsanların soy  üstünlüğü yapmaması gerektiğini söylemiş ve her insanın aynı olduğunu söylemiştir.  Kan davalarını yasaklamıştır. Su ve mal davalarını da yasaklamıştır. Kasten bir insanın canına kıyılmaması  gerektiğini söylemiştir. Çocuğun işlediği suçtan dolayı babası suçlu sayılamaz, babasının işlediği bir suçtan da evlat sorumlu tutulamaz denilmiştir.

bbb
‘’Milli Mücadeleye Katılan Ya Da Destek Veren İnsanlar Hangi Duygu Ve Düşünceler Bu Mücadeleye Girmişlerdir?’’ Sorusundan Hareketle Anadolu İnsanının Milli Mücadelede Neler Yaptıklarını Yazınız.

‘’Milli Mücadeleye Katılan Ya Da Destek Veren İnsanlar Hangi Duygu Ve Düşünceler Bu Mücadeleye Girmişlerdir?’’ Sorusundan Hareketle Anadolu İnsanının Milli Mücadelede Neler Yaptıklarını Yazınız.


‘’Milli Mücadeleye Katılan Ya Da  Destek Veren  İnsanlar Hangi Duygu Ve Düşünceler Bu Mücadeleye  Girmişlerdir?’’ Sorusundan Hareketle  Anadolu İnsanının Milli Mücadelede  Neler Yaptıklarını Yazınız.

Bir  yandan yoksulluk, bir yandan bitmek tükenmek bilmeyen savaşlar Anadolu halkını zor duruma düşürmüştü. Zengin değildik, yeteri kadar mermimiz yoktu, silahımız yoktu, cephanemiz yoktu, yoktu da yoktu. Milli Mücadeleye katılan   halkımın, milletimin, toprağımın o güzel kalpli ,  kadınları, yaşlıları,  fedakar vatansever evlatları  bağımsızlık için, vatanı ve milleti kurtarmak için, başka bir milletin esiri olmamak için  savaşa katılmışlar ve Milletin kurtuluşu için, bağımsızlığı için, toprak bütünlüğü için düşmanla çarpışmışlardır. Anadolu Milli Mücadele yıllarında çok zor  bir durumla karşıya kalmıştır.

İşte bu yok oluşun gerçekleşmemesi için  koca yürekli insanlarımız, vatansever  insanlarımız kendini  vatan için feda etmiştir. Kadınlarımız erkeğinin yanında durmuş, cepheye mermi taşımış, erkeklerimiz düşmanla çarpışmış ve bu vatan düşman ellere verilmemiştir. Kadınlarımız yeri  gelmiş hemşire olmuş, yeri gelmiş doktor, asker, anne, baba vb. her role girmişlerdir. Amaç  tek ve ortaktır: Vatanın birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı. Vatan elden giderse kalacakları tek yer yoktu, esir olunacaktı, köle olunacaktı. Başka bir milletin himayesi altında dillerini istediği gibi konuşamayacaklar, dinlerini , kültürlerini, kültürel özelliklerini yaşamlarına  aktaramayacaklardı.  Kültürümüz, milli benliğimiz yok olup gidecekti. İşte kahraman vatan sevdalıları bunu düşünmüş, geleceğini, bizleri düşünmüş ve vatan yolunda hayatlarını kaybetmiştir bu muazzam, bu muhteşem insanlar. Bize bu kutsal, bu değerli toprakları bırakmışlar ve canlarını bu vatan için hiç korkmadan feda etmişlerdir. Kimisi ağır yaralanmış, kimisi acılar içinde hayatını kaybetmiş, askerlerimizin ayakları nasırlaşmış, açlık, susuzluk bir yandan vurmuş ve daha neler neler….

İşte bu vatanın kıymetini bilmeliyiz, atalarımızın kanları ile kurtarılan bu vatan topraklarının bir daha tehlike altında kalmaması için var gücümüzle çalışmalıyız, okumalıyız, ilim yolunda  yürümeliyiz. Bu vatan için  fedakarlık eden tüm vatan evlatlarına, askerlerine ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’e Yüce Allah’tan rahmet dilerim. Mekanları cennet olsun. Nurlar içinde uyusunlar inşallah.

bbb
Dumlupınar Şehitliğini Ziyarete Gittiğinizi Düşününüz. Şehitlerimize Duygu ve Düşüncelerinizi İfade Eden Bir Mektup Yazınız.

Dumlupınar Şehitliğini Ziyarete Gittiğinizi Düşününüz. Şehitlerimize Duygu ve Düşüncelerinizi İfade Eden Bir Mektup Yazınız.


Dumlupınar Şehitliğini  Ziyarete Gittiğinizi Düşününüz. Şehitlerimize Duygu  ve Düşüncelerinizi İfade Eden Bir Mektup Yazınız.

Kurtuluş Savaşı yıllarında, hayatınızı hiçe sayarak, vatanın birliği ve dirliği için, vatanın  bölünmez bütünlüğü için şehit olan  güzel insanlarımız!  Saygıdeğer vatan evlatları! Bu kutlu yolda düşmanla savaşmaktan, çarpışmaktan asla korkmadınız. Bize güzel bir vatan bırakmak için, bağımsız bir ülke bırakmak için  çalıştınız, emek ettiniz, fedakarlık gösterdiniz.  Şahsi çıkarlarınızı düşünmeden, vatan için, toprak için, namus için bu kutlu yolda şehit oldunuz.

Biz  çocuklar, gençler, yaşlılar millet olarak sizin gibi vatan evlatları  ile gurur duyuyoruz ve duymaya da devam edeceğiz. Hakkınız asla ödenmez , değerli vatan evlatları, değerli  şehitlerimiz! Bize bıraktığınız bu topraklarımızı sizden aldığımız gibi korumaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu toprakların bir tek taşını, bir avuç toprağını bile düşman ellere teslim etmeyeceğiz. Sizler bu vatan için şehit düşmekten korkmadınız, düşmana teslim olmadınız, vatanı asla satmadınız.  Size olan minnetimiz sonsuza kadar devam edecek kıymetli yiğitlerimiz, şehitlerimiz, evlatlarımız.

Sizlerin emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız, bu vatanı bölmek isteyen iç ve dış  düşmanlara karşı her zaman milli birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Yerinizde rahat uyuyunuz şehitlerimiz!

bbb
Türk Tarihine Damga Vuran Kişilerden Hangisiyle Tanışmak İsterdiniz. Nedenleriyle Yazınız.

Türk Tarihine Damga Vuran Kişilerden Hangisiyle Tanışmak İsterdiniz. Nedenleriyle Yazınız.


Türk Tarihine Damga Vuran Kişilerden Hangisiyle Tanışmak İsterdiniz. Nedenleriyle Yazınız.

Türk Tarihine damga vuran bir kişi ile hatta birden çok kişi ile tanışmak isterdim.  Öncelikle 2. Murat’ın oğlu, Akşamsettin’in  öğrencisi olan, bilim ve kültüre çok önem veren ve birçok dil bilen 2. Mehmet ile yani Fatih Sultan Mehmet ile tanışmak isterdim. Onunla tanışmak istememin en önemli nedeni onun bilgili ve çalışkan olmasıdır. Daha küçük yaşta olmasına rağmen bu kadar fazla dil bilen kişi ile konuşmak ve nasıl bu kadar başarılı olduğunu ona sormak isterdim.  

Nasıl böyle bilgili ve büyük bir komutan olduğunu sorardım.  Arapça, Farsça , Slavca, İbranice, Çağatayca,  Latince, Rumca gibi dilleri nasıl öğrendiğini ve öğrenme merakının nereden geldiğini sormak isterdim. İstanbul’u  fethetmeye nasıl karar verdiğini ve bu zorlu yolculukta neler ile karşılaştığını onun ağzından  duymak isterdim.  Yazdığı şiirleri bir de onun ağzından dinlemek isterdim.  Büyük ve engin bir hoşgörüye sahip olmasının  nedenini sorardım. Başarılı bir insan olan Fatih Sultan Mehmet ile saatlerce konuşmak ve aklımdaki tüm soruları ona sormak isterdim.

Türk tarihine damga vuran çok kişi vardır fakat ben bir de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tanışmak isterdim.  Küçücük yaştan beri kitap okuyan ve elindeki harçlığına bile kitap alan  Atatürk’e bu okuma merakının nereden geldiğini sorardım. Vatan ve milletinin değerlerini her şeyin üstünde tutmasının nedenini sorardım.  Kurtuluş Savaşı’nın en zor yıllarında  , halkı ile nasıl mücadele ettiğini, bağımsızlık ve Cumhuriyet için  nasıl emekler harcadığını onun bizzat kendi ağzından duymak isterdim. Ülkesinin bir karış toprağını bile düşmana teslim etmediği için  ona ve tüm askerlere teşekkür ederdim. Nasıl böyle bilgili ve ileri görüşlü bir kişiliğe  sahip olduğunu sorardım .Daha birçok şey sorardım. Hem Fatih Sultan Mehmet’e, hem de Ulu Önder Mustafa Kemal’e sarılmak ve  ellerinden öpmek isterdim.

bbb
Bir Ülkenin Bağımsızlığı Sizce Neden Önemlidir? Açıklayınız

Bir Ülkenin Bağımsızlığı Sizce Neden Önemlidir? Açıklayınız


Bir Ülkenin Bağımsızlığı  Sizce Neden Önemlidir? Açıklayınız

Bir ülkenin bağımsız olması,  o ülkede yaşayan insanların özgür olması insan hakları açısından çok önemlidir. Bir ülkenin bağımsız olması demek, o ülkenin  başka bir ülkenin manda ve himayesi altında yaşamaması demektir. Bağımsızlık, bağımsızca yaşamak, ana dilini özgürce kullanmak, kültürünü dilediğince yaşamak insanın ancak kendi yaşadığı topraklarda, kendi ülkesinde mümkündür.

Başka bir ülkenin kölesi, mandası durumuna düştüğümüz zaman  bizim için yaşam da son bulmuş olur. Çünkü Türk Milleti, Türkiye Cumhuriyeti  üstat  Mehmet Akif Ersoy’un da dediği gibi  ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşamaya da devam edecektir. 

Bağımsızlık bir  ülkenin  özgür olması,  kimseye muhtaç olmaması , özgürce yaşamını sürdürebilmesidir. Bunun için , atalarımızın kanları ile sulanan bu toprakların kıymetini bilmeliyiz ve bağımsızlığımızın   kaybedilmemesi için var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz . Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’in bağımsızlığın önemi ile ilgili şu sözlerini de aklımıza yerleştirmeli ve bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavramalıyız:
‘’ Bu millet  bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır, yaşayamaz ve  yaşamayacaktır.’’
* ‘’ Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.’’
* ‘’ Bağımsızlık,  uğruna ölmesini bilen  toplumların hakkıdır.’’
* ‘’ Türk esirlik kabul etmeyen bir millettir.’’

bbb

Hunların Yaşantılarını Dile Getiren Şiirden Yola Çıkarak Aşağıdaki Açıklamalarda İstenen Cevapları Ağaçtaki Kutucuklara Yazınız.


Hunların Yaşantılarını Dile Getiren  Şiirden Yola Çıkarak , Aşağıdaki Açıklamalarda İstenen Cevapları  Ağaçtaki  Kutucuklara Yazınız.

Hun  hükümdarı ile  evlenen  Çinli prensesin  yazdığı şiiri okuyunuz.
Yurdumdan ayrıldım kara bağlarım
Şimdi de Hunların  çadırı yerim
Ocağım kül oldu ona ağlarım
Dünyaya gelmemiş olmak isterim
Yünden ip yapar,  keçe giyerler
Gözüme beter gelir, gönlüme kötü,

Koyunun etini yerler,
İçemem bakırla  sunulan sütü
Davulu her gece durmaz döverler
Dönerler ta güneş doğana kadar
Fırtına bozkırda gök gibi gürler
Yollar toz duman  boğana kadar.

Hunların barınakları:  Göçebe yaşam sürdükleri için çadırda yaşarlar.
Hunların   dokumaları, kıyafetleri: Yün dokumacılığı yaparlar, keçeden  kıyafetler yaparlar
Hunların yiyecekleri: Göçebe yaşam süren Hunlar hayvancılıkla uğraştıkları için geçimleri de hayvancılıktır. Bundan dolayı koyunun etini yerler, sütünü içerler, sütünden çeşitli yiyecekler yapabilir diyebiliriz.
Hunların madenleri: Hunların madeni bakırdır.
Hunların çalgıları: Çalgıları davuldur. Davul il eğlenceler yapılırmış sabahlara kadar.
Hunların  yaşadığı coğrafyanın bitki örtüsü:  Yaşadıkları yerin  tarıma elverişli olmayan, göçebe yaşama uygun olan bozkırdır.  Göçebe yaşam da Türklerin  farklı coğrafyalarda  yaşamlarını devam ettirmelerine neden olmuştur. Yaşanılan coğrafyanın bitki örtüsü bozkırdır.


bbb
Türklerin Tarih Boyunca Çeşitli Bölgelere Yayılması Türk Tarihini Siyasi, Coğrafi , Kültürel Ve Ekonomik Olarak Nasıl Etkilemiş Olabilir. Aşağıdaki Boşluğa Yazınız.

Türklerin Tarih Boyunca Çeşitli Bölgelere Yayılması Türk Tarihini Siyasi, Coğrafi , Kültürel Ve Ekonomik Olarak Nasıl Etkilemiş Olabilir. Aşağıdaki Boşluğa Yazınız.


Türklerin Tarih Boyunca  Çeşitli Bölgelere Yayılması  Türk Tarihini Siyasi, Coğrafi ,  Kültürel  Ve Ekonomik Olarak Nasıl Etkilemiş  Olabilir. Aşağıdaki  Boşluğa Yazınız.

Siyasi:  Devlet boylar federasyonu şeklinde örgütlenmiştir. Savaşçı özelliklerinin gelişmesi kolay olmuştur.
Coğrafi: Göçebe yaşam olduğu için yerleşik yaşam  özellikleri gelişmemiştir.  Göçebe yaşamdan dolayı Türkler dünyanın değişik bölgelerine dağılmıştır. Türklerin  yaşadığı yerlerin doğusunda  Kingan Dağları, batısında Hazar denizi, kuzeyinde Sibirya  stepleri,  Baykal Gölü, Altay Dağları, güneyinde ise Karanlık Dağları, Hindukuş ve Himalaya Dağları yer alır.

Kültürel:  Toprak mülkiyeti anlayışı olmadığı için sosyal sınıflaşma olmamıştır. Toplumsal dayanışma sağlanmıştır. Yazılı kültürün gelişimi göçebe yaşamdan dolayı gecikmiştir. Onun yerine sözlü edebiyat gelişmiştir. Sürekli hareket halinde olunduğu için  başka kültürler ile kültürel etkileşim yaşanmıştır. Türk kültürü başka kültürleri etkilemiş ve başka kültürlerden de etkilenmiştir. Göçebe yaşam kültür ve uygarlık hayatının  gelişimini olumsuz etkilemiştir. Göçebe yaşamdan dolayı Türklerin tarihini bir bütünlük içinde  incelemek zorlaşmıştır. Türk kültüründen kalan  eserlerin de azalmasına neden olmuştur.  Göçebe yaşamdan dolayı duvar sanatı ve mimari sanat gelişmemiştir. Onun yerine dokumacılık ve  çadır sanatı gelişmiştir. Sanat eserleri de taşınabilir şekilde yapılmıştır.
Ekonomik: Hayvancılığa dayalı ürünler  ihraç edilmiş, tarıma dayalı ürünler ise  ithal edilmiştir. Kısrak sütünden yaptıkları   kımızı ve  darıdan yaptıkları  bozayı içecek olarak kullanmışlardır. Uygurlar  Kamdu ve Böz  adı verilen  mühürlü bezleri para yerine kullanmışlardır. Konservecilik gelişmiştir. İpek ve Kürk Yolu üzerinde ticaret akışı olmuştur. Kürk Yolunda hayvan ticareti yapılmış, İpek Yolunda ise  cam, ipek, çini vb. ticareti yapılmıştır. At ulaşım aracı olarak kullanılmıştır.

bbb
Aşağıdaki Tabloya Mezopotamya Uygarlıklarının İnsanlık Tarihine Yaptığı Katkılara Örnekler Yazınız

Aşağıdaki Tabloya Mezopotamya Uygarlıklarının İnsanlık Tarihine Yaptığı Katkılara Örnekler Yazınız


Aşağıdaki Tabloya Mezopotamya Uygarlıklarının  İnsanlık Tarihine Yaptığı Katkılara Örnekler Yazınız

1)Sümerler:
*  Tarihte ilk olarak yazıyı bulan devlettir. Çivi yazısını kullanmışlardır. Yazının bulunması ile tarih öncesi devirler sona ermiştir. Yazının bulunması ile insanlık tarihi de hızla ilerlemiş ve gelişmiştir. Tarihte bilinen ilk  yazılı kanun da bu uygarlığa aittir. İlk yazılı kanun Sümer  kralı Urgakina tarafından yapılmıştır. Tanrılar için Ziggurat denilen tapınaklar yapılmıştır. Burası arşiv, kütüphane, yazıcı okulu görevlerini de yerine getiren bir yer olmuştur.

Tahıl ambarı, ibadet yapılan yer,  gözlem evi (rasathane) ve okul olarak kullanılmıştır.  Bu tapınakta değerli metinler saklanmıştır ve bunlarında insanlık  tarihine katkıları olmuştur.

Yaradılış, Gılgamış ve  Tufan adında önemli destanları vardır.  Sayıyı bulan uygarlıktır aynı zamanda. Takvimi bulmuşlardır. Çemberin üç yüz altmış derece olduğunu bulmuşlardır. Tekerleği  ulaşım aracı olarak ilk defa kullanan uygarlık da Sümer uygarlığı olmuştur ve insanlığa çok fazla katkıları olmuştur.
2) Babiller: Hammurabi  Kanunları ile ünlü bir uygarlıktır. Kısasa kısas uygulaması hukuk  anlayışının temelini ortaya atmıştır. Babil Kulesi ve Asma Bahçeleri ile ünlü bir uygarlıktır.
2) Asurlar: Sümerlerden öğrendikleri  Çivi yazısını ticaret aracılığı ile  Anadolu’ya taşımış olan, gelişmiş bir uygarlıktır. Kayseri Kültepe tabletlerinde bu uygarlığa ait  çok sayıda yazı vardır. Bu uygarlık birçok uygarlığı da olumlu yönde etkilemiş ve insanlık tarihine katkılar sağlamıştır. Tarihte  bilinen ilk kütüphane Ninova’da  Asur uygarlığı tarafından kurulmuştur. Anadolu yazı ile  Asur Ticaret Kolonileri Çağında tanışmıştır.

bbb
Nusret Mayın Gemisi Hakkında Bilgi Toplayınız.

Nusret Mayın Gemisi Hakkında Bilgi Toplayınız.


Nusret Mayın Gemisi Hakkında Bilgi Toplayınız.

Nusret Mayın Gemisi Çanakkale Savaşı’nın en önemli sembollerinden biridir. Çünkü Çanakkale deyince akla gelenlerden ilki de Nusret Mayın Gemisi’dir. 18 Mart günü Nusret Mayın Gemisi büyük bir başarı sağlamıştır. Düşmanın donanmasını büyük bir yenilgiye uğratan bu gemi  sadece 26 mayınla büyük bir başarı sağlamış ve milletimizin kaderini yenilgiden zafere dönüştürmüştür. Nusret Mayın Gemisi sayesinde düşmanların gemisi Çanakkale Boğazı’na girememiş ve vatanımızı yok edememişlerdir.

Nusret Mayın Gemisi şu anda Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunmaktadır. Merak edenler Mersin’e gittiği zaman  onu görebilir.  Nusret Mayın Gemisi Almanya’da yapılmıştır. Bu gemi özel şekilde mayın dökme gemisi olarak inşa edilmiş bir  gemidir.

Dar alanlarda kolay bir şekilde  çeşitli manevralar yapabilen bu gemi az su çekerdi. Az su  çektiği için de  mayın alanları üstünde rahat  ve kolay bir biçimde hareket edebilmekteydi yalnız Osmanlı Devleti maddi sıkıntılar yaşadığı için gerekli olan  mayınları bulamayacak duruma düşmüştü.
Nusret Mayın Gemisi 1955 yılına kadar  görev yapmış, 1962 yılında ise özel sektöre satılmıştır. 1990 yılına kadar ise kuru yük gemisi olarak çalıştırılmıştır. Nusret Mayın Gemisi 1990 tarihinde ise  Mersin Limanı’ndaki sulara gömülmüş ve daha fazla dayanamamıştır. Aradan 10 yıl geçmiştir. 10 yıl sonra Mersin Belediye Başkanı tarafından  büyük bir titizlikle çalışılmış ve gemi  tekrar çıkarılmış ve hak ettiği yere konmuştur. Gerekli olan bakım ve onarımı da sağlanmıştır.

bbb
Bayramlarda İnsanlar Niçin Birlikte Vakit Geçirmek İster? Düşüncelerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

Bayramlarda İnsanlar Niçin Birlikte Vakit Geçirmek İster? Düşüncelerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.


Bayramlarda İnsanlar Niçin Birlikte Vakit Geçirmek İster? Düşüncelerinizi Arkadaşlarınızla Paylaşınız.

Mutlulukların paylaşıldığı,  özlemlerin giderildiği, yemeklerin , tatlıların yendiği, herkesi bir araya getiren güzel günlerdir bayramlarımız. Bayram deyince akla gelen  mutluluk, paylaşma, yeme içme, güzel vakitler geçirmedir. Bayramlarda insanların  birlikte vakit geçirme nedenleri şunlardır:

Uzun zamandır birbirini görmeyen  eş, dost, aile bireyleri hasret giderir . Birlikte vakit geçirildiği zaman, yemekler birlikte yendiği zaman, çaylar içildiği zaman kişi ya da kişiler daha da mutlu olur ve barış, huzur olur.

Bayramda küslükler biter ve  sevgi ve saygı daha fazla olur. İnsanlar  dertlerini paylaşmak için,  aileleri ile birlikte güzel günler geçirmek için,  mutlu olmak için  bayramda bir araya gelirler ve güzel vakitler geçirirler.  Bayramlar yalnız geçmemelidir. Çünkü yalnız geçen bayramın ne tadı olur ne tuzu. Bayramda bir araya gelen insanlar  güzel sohbetler ederler, havadan sudan konuşurlar, hasret giderirler.  Büyükler küçüklerin kendileri ile ilgilenmesinden mutlu olur, küçüklerde büyüklerin sevgisini hissettiği zaman kendilerini daha iyi hissederler ve kimse yalnızlık duygusuna kapılmamış olur. Böylece insan daha çok sosyal olmuş olur ve içinde biriktirdiği  sıkıntıları  da sevdikleri ile  paylaşarak gidermiş olur ve güzel vakit geçirilmiş olur. Bundan dolayı bayramları sevdiklerimizle geçirmeliyiz ve bu güzel günlerde birlik, beraberlik içinde bayramı kutlamasını bilmeliyiz.

bbb
Cumhuriyet İle İlgili Özlü Sözler

Cumhuriyet İle İlgili Özlü Sözler


Cumhuriyet İle İlgili Özlü Sözler

Halkın  egemenliğinin olduğu yerde, insan haklarının olduğu yerde, seçimlerin, halkın iradesinin olduğu yerde  cumhuriyet vardır. Cumhuriyet çok değerli bir kavramdır ve güçlü  ve adil bir  yönetim biçimidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etmiştir. Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile halkın egemenliği, halkın iradesi ön plana çıkmıştır.

Cumhuriyet ile ilgili özlü sözler şunlardır:
‘’ Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.” (Atatürk)
‘’ ”Cumhuriyetler zenginlik, diktatörlükler de yoksulluk yüzünden yıkılırlar.” (Montesquieu)

‘’ ”İyi bir yurttaş için Cumhuriyet’ten daha değerli bir şey olamaz.’’  (Charles Dickens).
* ‘’ ”Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.” (Atatürk)
* ‘’ ”Cumhuriyet; mütefekkir, bilgili, kültürlü, sağlam vücutlu ve yüksek karakterli koruyucular ister.” (Atatürk)
* ‘’ ”Cumhuriyet, ilim ve ahlakın, adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur.” (Seneca)
‘’ Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.’’ ( Mustafa Kemal Atatürk)
* ‘’ Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. ( Mustafa  Kemal Atatürk)
* Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.'' ( ’’Mustafa Kemal Atatürk)
* ‘’ Yürütme kudreti, yasama yetkisi ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan mecliste toplanmıştır. Bu iki kelimeyi bir kelimede anlatmak mümkündür: Cumhuriyet

bbb
Tarih Öğrenilmesine Önem Verilmemesi Sonucu Ne Olur?

Tarih Öğrenilmesine Önem Verilmemesi Sonucu Ne Olur?


Tarih Öğrenilmesine Önem Verilmemesi Sonucu Ne Olur?  

Bir millet geçmişini iyi bir şekilde öğrenmek istiyorsa, geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmak istiyorsa mutlaka tarih hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Tarihini öğrenmeyen bir toplum geçmişte yapılan hataların aynısını yapmaya ve gerilemeye devam eder. Tarih öğrenilmediği zaman  milli bir  kimliğiniz de olmaz ve geçmişimize yabancı kalırız. 

Geçmişimize yabancı kaldığımız  zaman da kültürümüzü, kültürel değerlerimizi bilmeyiz ve  kısa zamanda  toplum olarak dağılmaya başlarız. İnsanlığın ortak mirası hakkında bilgi sahibi olamayız.

Geçmiş ve gelecek arasında köprü kurulamaz. İnsanlığın geçmiş yaşantısındaki deneyimlerden faydalanılamaz. Bilginin gelecek nesillere aktarımı sağlanama. Kültür ve uygarlık yaşamının gelişimi azalır. Toplumda birlik, beraberlik, dayanışma ve milliyetçi  duygular azalır ve bundan dolayı da toplum içinde bir bütünlük sağlanmamış olur. Milli duygular pekişmez ve milli duygular pekişmediği için de milli birlik  de olmaz. Ortak geçmiş bilinmediği için ortak duygular da olmaz, olamaz. İşte tüm bunların olmaması için, geçmiş ve gelecek arasında köprü kurulması için, milli birlik ve beraberlik olması için, kültürün ve dilin korunması için mutlaka tarihimiz öğrenmeliyiz ve gelecek nesillere de öğretmeli, aktarmalıyız.

bbb
Engelliler İle İlgili Kendi Kafanızdan Şiir Yazınız.

Engelliler İle İlgili Kendi Kafanızdan Şiir Yazınız.


Engelliler İle İlgili Kendi Kafanızdan  Şiir Yazınız.

Yaşamak,  özgür olmak, mutlu olmak onların da hakkı
Engelli bireyler diye onları görmezden gelmemeli
Hayat mücadelelerine, hayata umutla bakmalarına yardım etmeli
Engellilik sorun değil, sorun insanlıktan uzaklaşmaktır.

İnsan olarak kalmalıyız her zaman
Özel durumu olan kişilere yardım etmeliyiz her zaman
Görmeyen, işitmeyen, konuşamayan o muhteşem  kardeşlerimize destek olmalıyız her zaman
Engelli olmak yaşam hakkının elinden alınması değil
Engelli olmak  engelleri ortadan kaldırmakla olur ancak, işte o zaman insan oluruz ancak.

Yaşam çok hızla akıp giderken
Umutlar, hayaller insana özgü olurken
Yardım etmek, zorlukları yok etmek insanlığa  düşerken
Engelli olmak sorun değildir hiçbir zaman
Asıl engellilik duyguda yoksunluk, yürekte yoksunluktur her zaman.

Neyin başımıza  ne zaman geleceği bilinmeyen bu dünyada
Nedir bu bencillik, nedir bu hırs
Çevrenize dönüp bakın ne zorluklar yaşayan  kardeşlerimiz varken
Gelin birlik olalım, kendimizi engeli l kardeşlerimizin yerine koyalım, onları asla unutmayalım.

Yarınla umutla bakabilmek için
Sevgiyi, saygıyı yaşamak ve yaşatmak için
Yürekten geçenleri bilebilmek için
Gelin empati kuralım hep birlikte, gelin  özel kardeşlerimize sahip  çıkalım her zaman.

bbb
Yukarıdaki Metinden Yola Çıkarak İş İnsanının Neye Karşı Olduğunu Belirtiniz Ve Karşı Olunan Tutum Hakkındaki Düşünceleriniz Nelerdir? Yazınız.

Yukarıdaki Metinden Yola Çıkarak İş İnsanının Neye Karşı Olduğunu Belirtiniz Ve Karşı Olunan Tutum Hakkındaki Düşünceleriniz Nelerdir? Yazınız.


Yukarıdaki Metinden Yola Çıkarak İş İnsanının  Neye Karşı Olduğunu  Belirtiniz Ve Karşı  Olunan Tutum Hakkındaki Düşünceleriniz Nelerdir? Yazınız.

Bir iş insanı, şirketine yönetici olarak işe alacağı adaylarla  görüşmelerini  yemek eşliğinde yaparmış. Böyle bir yemekte; ‘’ Buyurun, hem yemeğimizi yiyelim hem de  görüşmemizi yapalım.’’ demiş. Aday,  daha yemeğin tadına bakmadan hemen tuza uzanmış. Yemeğin sonunda iş insanı: ‘’ Beyefendi, size teşekkür ederim ama sizi fabrikamda müdür olarak işe alamam.’’ demiş. 

Aday şaşırmış ve nedenini sormuş. O  da bu soruya, ‘’ Ben, önüne gelen çorbanın  tadına bile bakmadan  tuz atacak kadar ön yargılı birine  fabrikamı teslim  edemem.’’ diyerek yanıt vermiş.

İş insanının karşı olduğu durum adamın ön yargılı olması ve çorbanın tadına bakmadan çorbaya tuz atmasıdır. Böyle insanlar işe alım yapacağı zaman da  iş başvurusu yapan kimsenin özelliklerini tanımdan, dış görünüşüne bakarak yanlış seçimler yapabilir.  Gerçekten başarılı insanları işe almayabilir ve hak etmeyen kişileri başa getirebilir. Hal böyle  olunca da fabrikada gelişme ve olmaz ve ön yargılı kimselerin  olduğu yerde de  işler yerinde gitmez. Böyle ön yargılı kimselerin değerlendirmeleri de objektif olmaz. Çünkü  kesin kararlar verirler ve sorgulama yeteneğine sahip olamazlar.

bbb
Toplumsal Birlikteliğin Oluşmasında Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Destekleyici Faaliyetlere Katılımın Önemi Nedir? Yazınız.

Toplumsal Birlikteliğin Oluşmasında Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Destekleyici Faaliyetlere Katılımın Önemi Nedir? Yazınız.


Toplumsal  Birlikteliğin Oluşmasında  Sosyal Yardımlaşma Ve  Dayanışmayı  Destekleyici Faaliyetlere Katılımın Önemi Nedir? Yazınız.

Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemi çok büyüktür. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma olduğu zaman insanlar arasında kardeşlik ve barış duygusu artar.  Bu faaliyetlere katıldığımız zaman kendimizi mutlu hissederiz ve yardıma muhtaç biri ya da birilerine yardım etmenin rahatlığını  yaşarız.

Toplumda huzur ve güven ortamı artar. Birlik, beraberlik ve dayanışma artar. İnsanlar daha mutlu olur ve daha  hoşgörülü ve merhametli olur.

Maddi durumu olmayan, yoksul insanlar kendilerini daha güvende hissederler ve  içinde yaşadığı toplumda huzur içinde yaşarlar. Bunun  için bu  faaliyetlere mutlaka destek olmalıyız ve çevremizdeki kişilerin yardımlaşmaya katkıları için elimizden gelen  fedakarlığı göstermeliyiz. Bu fedakarlığı ve azmi gösterdiğimiz zaman da daha güçlü ve daha mutlu bir toplum oluruz. Sağlam temeller attığımız için de kimse zor durumlara düşmez ve herkes rahatlıkla  yaşamını sürdürmeye devam eder. İnsanların, insanlığın yaşaması için, güzelliklerin daim olması için, barışın  ve huzurun artması için  böyle faaliyetlere katılmalıyız ve çevremizi de bu konuda teşvik etmeliyiz.

bbb
Orta Asya’da Yapılan Arkeolojik Kazılarda Savaş Aletleri, Çanak Çömlekler, Kilimler, Süs Eşyaları Vb. Bulunmuş Olması Türklerin Hangi Ekonomik Faaliyetlerle Uğraştıklarını Göstermektedir? Söyleyiniz.

Orta Asya’da Yapılan Arkeolojik Kazılarda Savaş Aletleri, Çanak Çömlekler, Kilimler, Süs Eşyaları Vb. Bulunmuş Olması Türklerin Hangi Ekonomik Faaliyetlerle Uğraştıklarını Göstermektedir? Söyleyiniz.


Orta Asya’da Yapılan  Arkeolojik Kazılarda Savaş Aletleri, Çanak Çömlekler, Kilimler, Süs Eşyaları  Vb.  Bulunmuş Olması  Türklerin Hangi  Ekonomik Faaliyetlerle Uğraştıklarını Göstermektedir? Söyleyiniz.

 Türkler göçebe bir yaşam sürdükleri için  tarımsal üretim fazla olmamıştır. Göçebe yaşamdan dolayı gecikmiş ya da engellenmiştir diyebiliriz. Türklerde savaş aletlerinin olması Türklerin savaşçı ve teşkilatlı bir millet olduğunu ortaya koymaktadır.  Türklerin halı ve kilim dokuması onların dokumacılık yaptığının göstergesidir.

Kilimlerde geyik,  çiçek ve süvari süslemeleri  bulunmaktaydı. Süs eşyalarının bulunması da Türklerin estetiğe ve sanata önem verdiklerinin göstergesidir. Çanak ve çömleklerin olması da  çiniciliğin gelişmesini sağlamıştır.

Pişmiş toprak üzerine yapılan  süslemelerin duvar  yüzeyine kaplanması ile çinicilik yapılmaktaydı. Altın madeni de vardı.  Bunların olması da Türk maden  sanatının gelişmişliği hakkında bilgi verir.
Not: Türklerin yaptığı ekonomik faaliyetler şunlardı:
Tarımsal ürünleri dışardan almışlar, hayvansal gıdaları dışarıya satmışlardır.
-  Uygurlar Kamdu ve  Böz denilen  mühürlü bezleri para yerine kullanmışlardır.
- Konservecilik gelişmiştir.
-  İpek ve Kürk Yolu üzerinde ticaret akışı canlıdır. İpek Yolunda  ipek ticareti, cam, kağıt, çini ticareti yaygın olmuş, Kürk Yolunda ise  hayvan ticareti yapılmıştır.

bbb
Yaşadığınız Yeri Düşünerek, Coğrafi Özelliklerin İnsanların Yaşayış Tarzı Ve Ekonomik Faaliyetleri Üzerindeki Etkisini Tartışınız.

Yaşadığınız Yeri Düşünerek, Coğrafi Özelliklerin İnsanların Yaşayış Tarzı Ve Ekonomik Faaliyetleri Üzerindeki Etkisini Tartışınız.


Yaşadığınız Yeri  Düşünerek,  Coğrafi Özelliklerin  İnsanların Yaşayış Tarzı Ve Ekonomik  Faaliyetleri  Üzerindeki Etkisini  Tartışınız.

Yaşadığım yer İç Anadolu’nun doğusunda yer alan Sivas ilidir. Yaşadığım yerin ortalama yükseltisi fazladır.  Sivas’ta yazlar sıcak ve kurak geçerken kışlar ise kar yağışlı, buzlu, soğuk geçer.  Bundan dolayı da iklimi karasal iklimdir. Karasal iklim olduğu için de insanlar da ona göre geçimlerini  sürdürürler.  Burada hayvancılık yapılır, dağlık ve engebeli olmayan alanlarda  ise tarım yapılır. 

Sivas yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin ikinci büyük şehri olmasına rağmen burada tarım fazla gelişmemiştir.

Sivas’ta kışın hava çok soğuk olur ve bunun için de insanlar kalın giysiler tercih ederler. Yaz mevsimin de çok uzun sürmez. Burada deniz olmadığı için  hava sert ve soğuktur.  Madenler bakımından zengin bir ildir.  İnsanlar madencilikten geçimini sağlar, hayvancılıktan geçimini sağlar. Yazın inşaat  işleri olduğu için  inşaat işlerinde  çalışılır. İnşaat işinde çalışan kimseler kışın soğuktan dolayı daha sıcak ve ılıman   şehirlere iş bulmak  amacı ile gitmek zorunda kalırlar. Tahıl, baklagiller ve sanayi ürünleri önemli tarım ürünleri arasında yer alır. İklimin sert olmasından dolayı sebzecilik ve meyvecilik fazla gelişmemişti. Sivas’ta bal da  üretilmektedir. Kışın Yıldız Dağlarında kayakçılık yapılmaktadır.  Buradan elde edilen gelir de  ülke ekonomisine katkı sağlar.  Tarihi  yerleri vardır, sıcak ve soğuk çermik  vardır, kaplıcaları vardır. İnsanlar iklime uygun hareket ederler.


bbb

Top