Müslüman Bilim Adamları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Müslüman Bilim Adamları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Al i Kuşçu'nun Bilime  Katkısı Ve Günümüze  Olan Etkileri Nelerdir?

Al i Kuşçu'nun Bilime Katkısı Ve Günümüze Olan Etkileri Nelerdir?

Al i Kuşçu'nun Bilime  Katkısı Ve Günümüze  Olan Etkileri Nelerdir?

15. Yüzyılda yaşamış bir bilim adamıdır . Matematik ve astronomi ile ilgilenmiş olup , bu alanda kendini geliştirmiştir .  Ali  Kuşçu  Timur'un torunu  Ulubey'in  doğancıbaşıdır .  Kendi çağında yaşayan bilim adamlarından astronomi ve matematik ile ilgili bilgiler öğrenmiştir .  Ali Kuşçu astronomi ve matematik alanında çalışmalar yaparak bu bilimlerin günümüzde de öğrenilmesi ve araştırılmasını sağlamıştır .  

Matematik sayesinde çeşitli hesapların yapımı kolaylaşmış , astronomi sayesinde insanların hangi burçlara sahip olduğu ve burçlarının özellikleri hakkında bilgi edinilmiştir . Fatih Sultan Mehmet de bir fikir adamı olduğu  için Ali Kuşçu'yu İstanbul'da ağırlamış ve bilime çok önem verdiği için onun İstanbul'da kalmasını  ve Osmanlı medreselerinde öğrencilere ders vermesini  istemiştir . Ali Kuşçu Fatih Sultan Mehmet'in bu teklifini kabul etmiş ve İstanbul'a gelerek  medreselerde astronomi ve  matematik  alanında dersler vermiştir .  Ali Kuşçu başarılı bir ilim adamı olduğu için ve dersleri iyi anlattığı için Ali Kuşçu'ya olan ilgi çoğalmıştır .  O zamanki bilim adamları da Ali Kuşçu'nun faaliyetlerini izlemiş ve bilgi edinmişlerdir .  Astronomi alanında iyi bir gözlemci olduğu için bununla ilgili kitap çıkarmış ve bu kitabı Fatih Sultan Mehmet'e ithaf etmiş ve kitabın adını da Muhammediye koymuştur . Astronomi alanında da Astronominin Risalesi anlamına gelen  Risale-i fil Heye adında kitap yazmıştır .


  Matematik alanında da kitap çıkarmış ve bu kitabının adı da  Risale-i Hisap yani Aritmeti'ğin Risalesi anlamına gelmektedir . Günümüzde de bu bilimler ile ilgilenilmekte olup yeni çalışmalar yapılarak öğrencilerin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır . Ayrıca Fatih Küliyesinde de bir güneş saati yapmıştır .

Top