Halk Kültürü etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Halk Kültürü etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Halk Kültürünü Aktarmada Yazılı Kaynakların Önemi Nedir ?

Halk Kültürünü Aktarmada Yazılı Kaynakların Önemi Nedir ?

Halk Kültürünü Aktarmada Yazılı Kaynakların Önemi Nedir ?

Halk kültürü, bir milletin geçmişten günümüze maddi ve manevi kültür unsurlarını inceleyen bilim dalıdır . Halk kültürü içerisinde giyim kuşam , yeme içme , mimari , inançlar , gelenek ve görenekler gibi birçok unsur halk kültürü içerisinde yer almaktadır . Halk kültürünün sözlü ve yazılı kaynakları bulunmaktadır . 

Halk kültürünün sözlü kaynaklarına atasözleri , maniler , türküler gibi birçok kaynak gösterilebilir . Yazılı kaynaklara ise kitabeler , eski kitaplar gibi kaynakları gösterebiliriz .

Halk kültürüne ait yazılı kaynakların önemi

Halk kültüründe yazılı kaynaklar çok önemlidir . Tarihimizle ilgili , atalarımızın yaşam şekilleri , gelenek ve görenekleri ile ilgili birçok bilgiye yazılı kaynaklar sayesinde ulaşmaktayız . Türk kültürünün en önemli yazılı kaynakları arasında yer alan Divan-ı Lügati't-Türk'te en eski giyeceklerimizden , yemeklerimize , gelenek göreneklerimizden , atasözleri ve deyimlerimize kadar halk kültürü ile ilgili birçok bilgiye ulaşmaktayız . Aynı şekilde Göktürk Yazıtları gibi kitabelerde de eski Türk devletlerinin yönetim şekillerinden yaşam biçimlerine kadar birçok bilgiye ulaşmaktayız .

Bu nedenle yazılı kaynaklar halk kültürü için çok değerli ve önemli bir yere sahiptir .


Hatay'ın Geleneksel Giysileri Nelerdir ?

Hatay'ın Geleneksel Giysileri Nelerdir ?

Hatay'ın Geleneksel Giysileri Nelerdir ?

Hatay'ın geleneksel giysiler şunlardır :
- Hatay' da kadınların başa giyilen geleneksel kıyafetleri şunlardır:
* Kefiye
* Tarbuş
* Fes
* Tülbent diğer adı ile yazma, eşarp, yağlık da  denilir.
- Hatay' da  kadınların  içe giyilen yörel kıyafetleri şunlardır:
* Şalvar çeşitleri
* Entariler
* Fistan
-  Hatay' da kadınların dışa giyilen yöresel kıyafetleri şunlardır:
* Cepken
* Şako
* Yelek


- Hatay'da kadınların  ayağa giyilen yöresel kıyafetleri ise şunlardır:
* Yemeni ve Çorap


- Hatay'ın  Bele bağlanan yöresel kıyafetleri ise şunlardır:
* Kemer ve bel kuşağı
- Hatay'da kadınların  yöresel taktıkları takılar ise şunlardır:
* Beşi Birde
*Altın Penez
* Farklı çeşitlerde olan çeşitli bilezikler

-Hatay'da kadınlar süs olarak sürme çekerler, ellerine , ayak parmaklarına kına yakarlar.

- Hatay'da erkeklerin başa giydikleri kıyafetler:
* Poşiye,
* Terlik
* Kefiye
- Hatay'da erkeklerin  İçe giydikleri yöresel kıyafetler şunlardır:
* Yelek ve gömlek
- Hatay'da erkeklerin dışa giydikleri yöresel kıyafetler şunlardır:
* Şalvar
* Aba
- Hatay'da erkeklerin ayaklarına giydikleri yöresel  kıyafetler:
* Edik
* Yemeni
* Çorap
- Hatay'da erkeklerin yöresel olara bele bağladığı ise yine bel kuşağıdır.

Halk Kültürü Ürünlerinin Yok Olmasının  Yaşamımıza Etkileri Nelerdir ?

Halk Kültürü Ürünlerinin Yok Olmasının Yaşamımıza Etkileri Nelerdir ?

Halk Kültürü Ürünlerinin Yok Olmasının  Yaşamımıza Etkileri Nelerdir ?

Halk kültürü ürünleri şunlardır : Yemeklerimiz ,  mimari yapılarımız , kıyafelerimiz , yöresel oyunlarımız , türkülerimiz , tarihi eserlerimiz , inançlarımız , müzik ve danslarımız (örnek : horon, halaylarımız gibi ) , el sanatlarımız  şarkılarımız , masallarımız , hikayelerimiz , sanat eserlerimiz , gelenek göreneklerimiz , örf ve adetlerimiz halk kültürü içinde yer alan ögelerimizdir . Bu ürünler aslında bizi en iyi temsil eden , bizi biz yapan ürünlerimizdir .

Halk ürünlerinin zamanla unutulmaya başlaması , bu ürünlere gereken değerlerin verilmemesi insanımızı özünden uzaklaştırmaya başlar ve zaman içinde toplumda bir kültür boşluğu oluşur ve bu da zamanla toplumsal çözülmelere neden olabilir .

Halk ürünleri bizim duygu ve düşüncelerimizi  ortaya koyan ürünlerdir. Örneğin türkülerimiz halkımızın ortak duygularından yola çıkılarak yazılmış ürünlerimizdir . Çünkü türkülerde her ne kadar bazen abartı da olsa , duygusallık fazla da olsa çoğu zaman gerçeklere değinilir ve gerçekler dile getirilir .  Geçmişimizi iyi bilmek , geçmişteki değerlerimize sahip çıkmak ve onları en iyi şekilde devam ettirmek de biz gençlerin görevi olmalıdır . Bir boşluğa düşmemek için , değerlerimizin kıymetini bilelim ve başka milletlerin kültüründe yok olup gitmeyelim .


Türklere  Ait Olan Halı , Kilim  Gibi El İşçiliklerini  Neden Devam Ettirmeliyiz Kompozisyon

Türklere Ait Olan Halı , Kilim Gibi El İşçiliklerini Neden Devam Ettirmeliyiz Kompozisyon

Türklere  Ait Olan Halı , Kilim  Gibi El İşçiliklerini  Neden Devam Ettirmeliyiz Kompozisyon

Halı ve Kilim Türkler tarafından ilk olarak dünya kültürüne kazandırıldığı için bu gibi el işçiliklerinin unutulmaması ve devam ettirilmesi gerekir . Çünkü bize ait olan bu  el sanatlarına başka milletlere sahip çıkarak kendilerininmiş gibi dünyaya lanse edebilirler .

Halı ve kilim dokumacılığı bizde çok gelişmiştir . Türkler dokudukları halıları özellikle de Osmanlı Dönemi'nde Batı'ya ihraç etmiştir . Bundan dolayı eskiden gelen bu halı ve kilim kültürünün unutulmaması  gerekir . Halılar özellikle de Uşak ilimizde ve İzmir Bergama'da  dokunulmakta ve buralar halının önemli çıkış merkezleri olarak bilinmektedir . Osmanlı Döneminde  Vakıf sisteminin bir geleneği olarak Hükümdar ve ailesinin  yaptırdıkları büyük camilere ve türbelere yapılan bağışlar arasında halı ve kilimler de bulunmaktaydı . Yani halı ve kilimin değeri her  zaman değerini korumuştur .  


Türklere ait olan yani bize ait olan bu halı ve kilim  dokumasının unutulmaması için , yeniden kültürümüzde canlılığını koruyabilmesi için yeni iş merkezleri açılmalı ve böylece insanlara  hem yeni iş imkanları sağlanmış olur hem de kültürümüzün ögeleri unutulmamış olur ve  değerini korur.
Halk Kültürü Hakkında Bilgi ?

Halk Kültürü Hakkında Bilgi ?

Halk Kültürü Hakkında Bilgi

Bir toplumun tarihsel zaman içinde ürettiği ve nesilde nesle  aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin tümüne birden kültür denilir . Halk kültürü ise  halkın oluşturduğu , ortak değerleri ile meydana gelen  kültürdür . Halkın ortaklaşa paylaştığı ve ortaya çıkardığı kültürdür . Gelenek  ve görenekler ,  dini inanışlar , yemekler ,  el sanatları ,  örf ve adetleri , halk oyunları ..vb halk kültürünü oluşturur . Her milletin kendine özel kültürü bulunur .

 Halk kültürü halkın içinden ortaya çıkan ögeler olduğu için  toplumda birlik ve beraberliği sağlar , dayanışmayı artırır ve halkın kendi kültürüne karşı yabancı kalmasını engeller . Çünkü halkın içinden çıkmıştır bu kültür . Türk Halk kültürü de  Türk kültürünün korunmasını , gelecek kuşaklara aktarılmasını ve korunması sağlar .


Halk kültürü medeniyetleri  ortaya çıkaran insanların  kişilik ve benliğinin en önemli  belirleyicisidir. Millet kültür birliğini halk kültürü sayesinde sağlamaktadır . Bir milleti başka bir milletten ayıran en önemli özellik o milletin halk kültürünün olmasıdır . Halk kültürü durağan bir kültür değil aktif ve dinamik olan bir kültürdür . Halk kültürü yaşayan kültür topluluğunun  bugünkü ihtiyacını karşılayan sosyal bir kurumdur . Halk kültürünün ürünleri  ise  hayat biçimimizin en  iyi tanıklarıdır . Anadolumuzun kültürel zenginliği ve doluluğu halk kültürüne  çok fayda sağlamıştır . Günümüzde ise bilim ve teknolojinin hızla gelişmesi ile kültürler birbirlerini daha çabuk tanımakta ve birbirleri iletişime geçmektedirler . Bu hızlılığın halk kültürüne hem faydası olmuş , hem de zararı olmuştur . Her ne kadar kürselleşme günden güne  artsa da önemli olan her kültürün bütünlüğünü kendi içinde koruyabilmektir . Halk kültürümüzü kaybetmemek için bize ait olan değerlerimizi yitirmemeli , başka bir kültürün içinde yok olup gitmemeliyiz . Başka kültürlerden bir şey alsak bile aldığımız şeylerin farkında olmalı ve benliğimizi kaybetmemeliyiz . Milli kültürümüze sahip çıkmalı ve onu koruyarak gelecek kuşaklara da aktarmalıyız . Özellikle kültürün taşıyıcısı olan dilimizi yabancı dillerden etkisinden korumalı ve bilinçli toplumlar olmalıyız .
Tulum Çalgısı Hangi İlimize Aittir ?

Tulum Çalgısı Hangi İlimize Aittir ?

Tulum  Çalgısı Hangi İlimize Aittir?

* Tulum keçi yavrusunun derisinden yapılan yöresel bir çalgıdır .
* Dünyanın en eski çalgılarından biridir .
* Üflemeli enstrümanlar arasında yer alan Tulum Çalgısı geçmişi tam olarak bilinmese de bir Türk çalgısı olup  Rize , Artvin , İspir , Bayburt ve Erzurum'a ait olan bir çalgıdır .

* Oğuz Türklerine ait olduğu söylenmektedir .
* Tulum çalgısı nefesli bir  halk çalgısıdır .

* Tulumun farklı ülkelerde benzeri olsa da Türkiye'deki gibi bire bir olanı yoktur .
* Tulum çalgısı üç bölümden meydana gelir. Bunlar ;  gövde , ağızlık dudula , nav.
*  Azerbaycan yakınlarında çok eski bir tarihi olan 800 yıllık tulum  bulunmuştur .
* Daha çok Karadeniz Bölgesi'nde kullanılan ve kültürümüzde yer edinmiş olan bir çalgıdır .
* Tulum çalgısı  pes seslerini kontrol edecek bir yapıya sahip olmadığı için İskoçya , Balkan yarımadası ve  Trakya Bölgesinde kullanılan gaydadan farklıdır .
Horonun Genel Özellikleri Hakkında Bilgi

Horonun Genel Özellikleri Hakkında Bilgi

Horonun Genel Özellikleri

* Horonun diğer adı horandır.
* Horon oyunu en çok Doğu Karadeniz Bölümünde yaygın olan bir oyun çeşididir.
* Horon oyunu el ele tutuşarak ya da halka şeklinde oluşarak yapılan bir halk oyunudur.
* Horon oyunu Karadeniz Bölgesinde çoğunluklar erkeklerin oynadığı bir halk oyunudur.
* Kadınların da oynadığı horon çeşitleri bulunur.

* Kadın erkek karışık da bu oyunu oynarlar. Karı, koca, yakın çevre birlikte horon çekebilirler.
* Horonda oynayan kişi sayısı 2 ila 8 arasında değişir. Bıçak horonu, kılıç horonu gibi horon çeşitleri bulunur.
* Karadeniz Bölgesi'nde düzenlenen şenliklerde birçok kişi bir araya gelerek de horon oyununu oynamaktadır.

* Horon oyununu horoncu başı yönetir.
* Horonda belirli kurallar vardır ve bu kurallara uygun olarak horon oynanır.
* Her yörenin kendine özgü horon oynama şekli vardır. Yörelere göre farklılaşan bu sıralamaya horon faslı denilir.
* Horon oyununa kıyı bölgelerde kemençe de eşlik ederken, iç bölgelerde ise  bağlama, davul ve zurna da eşlik etmektedir.
* İki kişinin oynadığı horonlarda el ele tutuşmak olmaz.
* Horonun başlıca özellikleri;  sağa, sola açılma, vücudu ustaca titretme, ellerin yukarı kaldırılması, çömelerek, tepinerek çeşitli hareketlerin yapılması horonun belli başlı figürleri arasında yer alır.

* Horon oyununda bu oyuna özgü  uçları düğümlenmiş  siyah başlık takılır, siyah düğmeli işlik takılır, körüksüz çizme ..vs giyilerek oyun oynanır ve insanların eğlenmesi ve kültürünü yaşaması sağlanır.
Popüler Kültürün Milli Kültür Üzerindeki Etkisi İle İlgili Eleştiri  Yazısı

Popüler Kültürün Milli Kültür Üzerindeki Etkisi İle İlgili Eleştiri Yazısı

Popüler Kültürün Milli Kültür Üzerindeki Etkisi İle İlgili Eleştiri  Yazısı

Popüler kültür belli bir dönem için geçerli olan , hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin hepsidir . Popüler kültür  içine birçok  kültürü alan bir ögedir . Yani sadece müzik değil aynı zaman da dizileri , filmleri , dansları , eğlenceleri, törenleri ..vs kapsayan kültürdür . Popüler kültürün bu kadar etkisi olmasında sosyal medyanın rolü çok büyüktür.

Popüler kültür dünyanın hızla gelişmesi ve değişmesinden dolayı teknolojinin de yaygınlaşması ile çoğalmıştır . Popüler kültürün artması sonucunda milli kültürümüz zamanla etkisini yitirmeye başlamış , gelenek ve göreneklerimizde  değerli olan kültür ögeleri zamanla unutulmaya başlanmış ve  farklı birçok olumsuzluk da beraberinde gelmiştir .

Popüler kültür   toplumun geneline yayıldığı gibi özellikle de genç nesilde yaygınlaşmıştır . Örneğin;  gençlerin büyükler karşısında oturuş kalkışları , konuşma şekilleri , davranış biçimleri inanılmaz bir hal almış ve bunun sonucunda da saygı kavramı da  azalmaya başlamıştır . Gençlere moda altında  uç boyutta olan kıyafetler giydirilmeye başlanmış , yaşayış tarzımıza uygun kıyafetleri giyenlere farklı ve küçümseyici gözle bakılmaya başlanmıştır . Hatta kimi televizyonlarda milli değerlerimize uygun olan yöresel kıyafetleri giyen  gençler eleştirilerek yaşına göre giyin anlamında o genci olumsuz etkilemiş ve kültüründen uzaklaştırmak isteyen modacılar türemiştir ne yazık ki .  Kişi  popüler kültürün olumsuz etkisi sonucunda ailesi ile ters düşmeye başlamış, eski nesiller ile yeni nesil arasında görüş farklılığı  artmış ve bunun sonucunda da milli kültürümüz zarar görmeye başlamıştır .


Müzik alanında ise çeşitli şarkı sözlerine baktığımızda  ahlakı olmayan  sözler yer almaya başlanmış ve bunlar sanki normal bir şeymiş gibi gençlere aşılanmaya başlayarak milli kültürümüz yok edilmeye çalışılmaktadır . Milli kimliğin bozulması, milletin dağılmaya ve bozulmaya başlaması demektir . Bundan dolayı gelip geçici olan popüler kültüre aldanmamak gerekir ve değerlerini unutmamak gerekir . Türk Milletinin kültüründe edep ve haya vardır. Bu duygular kaybolursa Türk Milleti diye bir şey kalmaz ve milletimiz çözülmeye ve dağılmaya başlayarak milli benliğini kaybeder.
Tura Oyunu Hakkında Bilgi

Tura Oyunu Hakkında Bilgi

Tura Oyunu Nedir?  Nasıl Oynanır ?

Tura demek kamçı demektir . Tura oyununda da kamçı yemek bu oyunun en önemli özelliğidir .Tura  normalde bir savaş oyunudur . Tura oyunu askere giden gençlerimizin orada zorluklara alışsın diye  onları acıya alıştırmak için oynanan  bir savaş oyunudur . Aslında bu oyunun içinde kişi hem saldırır hem de taarruz yani  savunmada kalır .

Tura oyununda rakibi dövmek yani ona dayak atmak bu oyunu oynayan kişiler için çok eğlencelidir . Hatta kimi dayak yiyenlerde  bu dayaktan mutlu olduğunu bile söylerler .  Tura oyunu şu şekilde oynanır : Tura oynamak isteyen oyuncular hazırlanır ve turacılar meydana gelir . Zurna ve davul şenliğinde  kamçılar çalmaya başlar . Herkesin kendine özgü bir tura oyunu oynama sitili vardır . Bu oyunda rakibine dayak atan kişi kamçıyı tam istediği yere vurduğunda bu kişi bu oyundan çok büyük haz alır ve mutluluk duyar .


Oyunda oyuncular çeşitli sesler de çıkarır ve böylece kişi kendini oyuna güdüler . Gerçek turacılar çok vurmak yerine az ve öz vurmayı düşünerek hedefe daha iyi ulaştıklarını söylerler . Vurma hakkını bitiren turacı turayı diğer arkadaşına vererek oyunun devamı sağlanmış olur . Tura oyununda belli bölgelere vurulması gerekir , genelde zararlı bölgelere vurulmaz . Bel bölgesi daha çok vurulan yerdir . Kalça , bacak ve  kafa kısmı yasak olan , vurulmayan bölgelerdir . Bazen vücudun bu kısımlarına vuranlar kibar bir şekilde de uyarılır , sert bir şekilde de uyarılmaktadır . Tura oyunu başlamadan önce oyuncular kendini korumak amacıyla kalın kıyafetler giyerler ve oyuna başlarlar . Bazı turacılar ise bana bir şey olmaz , acıya dayanırım mesajını vererek güçlü olduklarını göstermek amacı ile incecik kıyafetler giyer . Örneğin; gömlek, kısa kollu gibi. Tura oyununda amaç sadece vurmak değil, çeşitli manevralar ve değişik hareketler yaparak oyuna folklorik bir hava kazandırmaktır .
Kültür ve Medeniyet Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Kültür ve Medeniyet Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar

Kültür İle Medeniyet Arasındaki Farklar

* Bir milletin maddi ve manevi değerlerinin toplamına kültür , bir toplumun maddi ve manevi varlıklarının teknoloji , sanat , bilim ve düşünce sistemini ifade eden özelliğe ise medeniyet ya da uygarlık denilir . Kültüre örnek olarak Türk kültürü, Arap kültürü, İran kültürü verilebilir medeniyet ise bu kültürlerin ortak birleşimidir ve bu kültürler İslam medeniyetini oluşturur .

*Kültür ve medeniyet birbirleri ile ilişki içinde olsalar da  birbirinden farklı kavramlardır . Kültür bir topluma özelken , uygarlık yani medeniyet ise toplumlara özel bir kavramdır .
* Medeniyette  milletlere ait  kültürel değerlerden bir kısmı bir çok millet tarafından kabul görmüş  ve benimsenmiş , oysa kültür her milletin kendine özgü olan ortak değerleri, yaşam biçimleri, gelenek  ve göreneklerini kapsamaktadır.

* Kültür bir milletin yaşam tarzı olduğu için yaşanılan  bir eylemdir ,  fakat medeniyet öğrenilir.
* Kültürde toplum ön planda iken , medeniyette ise birey ön plandadır.
* Kültür bir millete özgü olduğu için millidir , medeniyet ise uluslararasıdır.
* Kültür bazen serttir, kolay değişemez ve değişime direnç gösterebilir fakat; medeniyet kültüre göre daha yumuşak ve gelişime ve değişime açık olup daha hoşgörülüdür.
* Kültür geleneksel yaşam tarzını içine alırken medeniyet ise ilim ve aklı ön planda tutar. Çünkü medeniyet bilim ve aklın ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
* Kültürün eseri ve sonucu medeniyet kavramını ortaya çıkarır.
* Her ne kadar birbirinden farklı özellikler gösterseler de aslında birbirinin tamamlayıcısıdırlar da denilebilir. Çünkü  medeniyet ve kültür birbirileri ile  etkileşim içinde bulunan iki kavramdır. Kültürün gelişmesi, medeniyetin ilerlemesine neden olduğu için  birbirleri ile ilişki içindedirler.
* Her ne kadar medeniyet kültürün sonucu da olsa yapılan yenilikler, teknolojiler, ilim ve fendeki gelişmeler kültürel değerlerin değişmesinde ve şekillenmesinde önemli bir rol üstlenir.


Bar Oyununun Genel Özellikleri Nelerdir ?

Bar  Oyunun  Genel Özellikleri

* Bar oyunu bar tutuşmak oyunu olarak da adlandırılır .
* Bir araya gelme, birlik, toparlanma gibi anlamlara gelen ulusal bir oyundur .
 * Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de sevdiği bir halk oyunudur bar oyunu .

* Bar oyunu birleştirici ve bütünleştirici  bir oyun olarak renkli bir oyunumuzdur .
* Bar oyunu halay oyunu ile bir birine benzeyen bir oyundur fakat  el ve kol hareketleri bar oyununda daha ön planda olup , ezgileri daha fazladır . Yani halaya göre ezgileri daha ağırlıkta olan bir oyun çeşidi olarak bilinir .

* Bar oyunları genel olarak  Artvin ( Hopa, Borçka ve Arhavide) ,  Erzincan’da ( Kemaliye dahil değildir),  Kuzey Anadolu’da  Kars, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane  ve Ardahan'da oynanan bir halk oyunu çeşididir .
* Bar oyunun en yaygın olduğu iller ise; Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Gümüşhane’dir .
* Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Gümüşhane ilimizin  Köse ilçesinde  sadece bar oyunu oynanır , Kürtün’de bar oyunu oynanmaz ama  Gümüşhane’nin diğer ilçelerinin hepsinde  horon oyunu ve bar oyunu oynanmaktadır .
* Bar oyunu Artvin’de zurna ve davul  ile birlikte bir de tulum ve akordeon eşliğinde  oynanmaktadır .
* Bar oyunu  Erkek Barları  ve Kadın Barları olarak ikiye ayrılır. Kadın Barı  on iki oyundan oluşurken, erkek barı ise on altı  bar oyunundan oluşmaktadır .
* Erkek bar oyununa örnek;  Tavuk Barı, Hançar Barı, İkinci Bar, Tamzara ...vb
* Kadın bar oyuna örnek : Tortum’un Eymeleri, Köylü Kızı, Üzüm Kara, Çiftbeyaz Güversin...vb gibi çeşitleri bulunmaktadır.
* Bar oyunun başlıcaları ise şunlardır: Ata Barı, Hoşbilezik, Tamzara, Sekme Aşırma, Koçarı ve Sarhoş Bar oyunudur.

Top