İnkılap Tarihi Açık Uçlu Sorular etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
İnkılap Tarihi Açık Uçlu Sorular etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bir Devrin Bittiği Yer Çanakkale Eseri ( Yavuz Bahadıroğlu)  İle İlgili  Açık Uçlu Sorular 1

Bir Devrin Bittiği Yer Çanakkale Eseri ( Yavuz Bahadıroğlu) İle İlgili Açık Uçlu Sorular 1

Bir Devrin Bittiği Yer Çanakkale Eseri ( Yavuz Bahadıroğlu)  İle İlgili  Açık Uçlu Sorular 1

1) Osmanlı  Devleti’nin zor zamanlarında,  Avrupalılar Osmanlı’yı neye benzetmişlerdir?
………………………………………………………..
2) Milletimizin ateşle imtihan olunduğu, geçmişi ile hesaplaştığı ve kendi varoluş tarihini yeniden yazdığı cephe  neresidir?
………………………………………………
3) İtilaf Devletleri’nin sahip olduğu askeri mühimmatda nelerden, ne kadar vardı? Yazınız.
…………………………………………………
4) Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu askeri mühümmat ne kadardı?
………………………………………………..
5) Osmanlı Devleti’nin bu savaş sırasında, askeri kaynakları az olduğu için Osmanlı nasıl bir yöntem izlemiştir?
……………………………………………..
6) ‘’ Çanakkale mutlaka geçilmelidir, geçilecektir! Osmanlı Devleti mutlaka bertaraf edilmelidir, edilecektir!’’  sözünü söyleyen  İngiliz komutan kimdir?
……………………………………………….
7)  ‘’ Silah arkadaşlarım! Biz, düşmanın toplarına ve zırhlılarına karşı imanımızla çıkacağız. Şarapnellere ve mermilere göğsümüzü siper edeceğiz. Ve bütün dünyaya ‘’Çanakkale Geçilmez’’  sözünü bir darb-ı mesel gibi söyleteceğiz.’’ Sözünü kim söylemiştir?
…………………………………………..
8) Birlik ve beraberliğimizin bütünü olan, Türk’ü ile, Kürt’ü ile, Laz, Çerkez, Arnavut’u büyük bir başarıya imza atılan cephenin adı nedir?
……………………………………………………..
9) Osmanlı Devleti Birinci Dünya başlarında tarafsızken, bu savaşa Osmanlı’nn da girmesi gerektiğini söyleyen ve bunu da uygulayan paşanın adını yazınız.
…………………………………………………..
10) ‘’ Enveriye Yazısı, Enveriye Bıyığı, Enveriye Kalpağı’’  o yıllarda  kim örnek alınarak moda olmuştu ?
…………………………………………….


11) Almanların Goben ve Breslau zırhlılarının adı ne olarak değişmiştir?
……………………………………………….
12) Enver  Bey’in ‘’ Efendiler  müjde, bi oğlumuz dünyaya geldi.’’ sözündeki oğuldan kastı neydi?
……………………………………………………
13) Birinci Dünya Savaşı’nda yer alan İttifak Devletleri’nin adlarını yazınız.
…………………………………………………………..
14) İtilaf Devletlerini yazınız.
…………………………………………………
15)  Birinci Dünya Savaşı’nda açılan cephelerin adlarını yazınız.
…………………………………………………………………….
16) Osmanlı’nın taarruz cephelerinin adlarını yazınız.
………………………………………..
17)  Kafkasya Cephesi’nin açılma nedenlerini ve bu cephede başarısız olma nedenlerini yazınız.
………………………………………………………
18) Kafkasya  Cephesi’nin sonuçları neler olmuştur?
………………………………………………………………
19) Kanal Cephesi’nin açılma nedenleri nelerdir?
………………………………………….
20) Osmanlı Devleti’nin kutsal toprakları korumak için canını dişine takdığı cephe hangisidir, bu cephede gerçek bir kahramanlık gösteren paşanın kim olduğunu  yazınız.
………………………………………………………………..
21) İtilaf Devletleri’nin Irak Cephesi’ni açma sebepleri nelerdir?
…………………………………………………………….
22)  Suriye Filistin Cephesi’ni başlarda komuta eden kişi kimdir?
…………………………………………………………………………
23) Limon Von Sanders görevden alındıktan sonra yerine kişi kimdir?
…………………………………………………………..
24) İsrail’in sorumsuzca Gazze’ye attığı bugünkü misket bombasının  geçmişi neye dayanır?
……………………………………………………
25) Çanakkale Cephesi’nin açılma sebepleri nelerdir?
………………………………………………
26) General Hamilton  tarafından Seddülbahir bölgesindeki beş  ayrı kumsalın adarını yazınız.
…………………………………………………………….
27) ‘’ Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum sözünü Mustafa Kemal hangi cephede söylemiştir?
.............................................
28) Padişahın ısrarı ile Çanakkale Cephesi’ne giden şehzadelerin isimlerini yazınız.
………………………………………………………
29) Şehzadelerin Çanakkkale ziyareti   neyde yayınlanmıştır?
…………………………………………………………
30) Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasında az da olsa  hangi ülkenin de payı vardır?
……………………………………………………………
31) Almanların hangi denizaltısı İtilaf  donanmasının korkulu rüyası olmuştur?
…………………………………………………
32)’’ Hersing ‘’ adlı  Alman denizaltısının batırdığı zırhlıların adlarını yazınız.
………………………………………..
33) Almanların Osmanlı’ya hava desteği nasıl olmuştur?
………………………………………………….
34) Çanakkale Savaşı’nın sonuçlarını yazınız.
………………………………………………………………..
35) Her yıl Çanakkale Gelibolu’ya gelen   ve Anzak Gününü kutlayan ülkenin adın yazınız.
……………………………………………………………………..
36)  Çanakkale Deniz Savaşları’ndaki  başarısından dolayı  kime ‘’ 18 Mart  Kahramanı’’ unvanı verilmiştir?
………………………………………………….
37) Çanakkkale’de büyük bir başarıya imza atarak 275 kiloluk mermiyi topun ağzına  yerleştiren  kahraman kişi kimdir
…………………………………………………………………
38) Mustafa Kemal 19. Tümen Komutalığı görevi ile nerelerde başarı göstermiştir?
………………………………………………………………
39)  Osmanlı Devleti’nin cihat çağrısı yapmasına rağmen  Arapların İngilizler ile  ittifak yapmasının nedenleri nelerdir?
…………………………………………………….
40) ‘’ Damad-ı Hazret-i şehriyari’’ olarak devletin en güçlü adamı denilmiştir. Bu kişi kimdir?
……………………………………………..
41) Çegan  Tepe’sinde  ön safta  çarpışırken şehit olan komutan kimdir?
………………………………………………….
42) Enver Bey’in mezarı  günümüzde nerdedir?
………………………………………………….
43)  1920 tarihinde Bakü’de ‘’ Şrk  Milletleri’’ toplantısına katılmış, Batum’da ise  ‘’ Türkiye Şuraları Partisi’ni kuran kimdir?
…………………………………………………..
44) Balkan Savaşları  sırasında, Türk köylerini vuran bazı Ermeni aileleri topluca göçe zorlatan, bundan dolayı da  Batı kamuoyunda soykırım yapmakla suçlanan ve bir numaralı  Ermeni düşmanı ilan edilen ve  15 Mart 1921 yılında da bir Ermeni tarafından öldürülen , Berlin’deki Türk mezarlığına gömülen, daha sonra ise  İstanbul’a getirilerek  Şişli’deki  Hürriyet-i Ebediye tepesine defnedilen  kişi kimdir?
……………………………………………….
45) Mustafa Kemal ismi ilk olarak hangi savaşta ortaya çıkmıştır?
…………………………………………………….
46) Doğu Cephesi komutanlığı görevinde bulunmuştur. Ermenilerin işgal etmiş olduğu Kars, Sarıkamış ve Gümrü kalelerini onlardan geri almıştır. 1920 yılında Ermeni ordusunu kesin larak yenmiştir. Ermeni Hükümeti ile  Ankara Hükümeti dına  Gümrü Antlaşması imzalayan kişi kimdir?
……………………………………………………………..
47) 1914 yılında Osmanlı’nın  1. Kolordusuna komutan olmuştur. 1914 yılına kadar Osmanlı ordusunda reform çalışmaları yapmıştır. Çanakkale’de 5. Ordu komutanlığına getirilmiştir. Bu kişiden sonra  Yıldırım  Orduları  Grubu Komutanlığı’na Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Paşa getirilmiştir. Bu kişi kimdir?
…………………………………………......
48)  Türkiye’de Beş Sene, Milleti Müsellaha ( Silahlı Millet) gibi eserler kime aittir?
………………………………………………
49) Yanyalı Mehmet Emin  Efendi’nin oğludur. Çanakkale Savaşları2nda büyük hizmetlerd ebulunmuştur. Çanakkale Boğazı’nın kilidi sayılan Conkbayırı’nı düşman  kuvvetlerine karşı büyük bir fedakarlıkla savunmuştur. 2 Kasım  1952 yılında İstanbul'da 90 yaşında ölen bu kişi kimdir?
………………………………………….
50)  Çanakkale Savaşları’nda, tüm mensupları şehit olduğu için  efsaneleşen  meşhur 57.alayın  ilk komutanı kimdir?
………………………………………………………..
51) Çanakkale Destanı’nı savunmasından dolayı 57.alaya hangi ödüller verilmiştir?
……………………………………………
52) Komutanından  erine kadar şehit olan kahraman 57. Alayın  Sancağı halen  hangi ülkenin  savaş müzesinde  sergilenmektedir?
……………………………………………….
53)  1882 yılında Yanya’da dünyaya gelmiştir. Ataullah Bey ile Esma Hanım’ın  altıncı ve en küçük çocuğudur. Çanakkale Savaşı’nda görev alan bu kişi kimdir?
……………………………………………………
54) Ömrü savaş meydanalrında geçmiş olmasına rağmen , bombalar altında Arapça, Farsça, Fransızca ve Almanca öğrenmiştir. Bir gözünü düşman şarapneline kaptıran bu  kahraman kimdir?
………………………………………
55)  Çanakkale Raporu, Diyarbakır Tarihinde  Komuk Eli, La Commune de Paris, Herodot Tarihi gibi eserler kime aittir?
…………………………………………………………….


Cevaplar:
1)’’ Hasta Adam’’   2. Çanakkale Cephesi  3. 12 büyük zırhlı, 24 denizaltı, 18 muhrip, 7 tarama gemisi, 42 uçak, 13 torpido gemisi, küçük çaplı gemiler ve 500 bin askerlari vardı. Yani burada son derece bir kuvvet dengesizliği vardı.  4) Çoğu eski olan ateş gücü son derece düşük 150 kadar top vardı, 370 kadar da atılabilen mermi  vardı.   5. Mevzilere soba borusu yerleştirilip, top görüntüsü verilerek karşı tarafa güçlü görünmeye çalışılmıştır.  6. Churcill   7. Çanakkale  Müstahkem Mevki Komutanı Kurmay Albay Cevat Bey    8. Çanakkale Cephesi   9. Enver Bey ( İsmail Enver Bey)  10. Enver Bey   11. Yavuz ve Midilli   12. Goben zırhlısıydı.   13)  Almanya, Avusturya Macaristan  İmparatorluğu, İtalya, Bulgaristan, Osmanlı Devleti    15. İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya, Sırbistan, Romanya, Japonya, Portekiz, Brezilya, Yunanistan  ve Amerika Birleşik Devletleri    16. Kafkasya Cephesi, Kanal Cephesi, Hicaz ve Yemen Cephesi, Irak Cephesi, Suriye ve Filistin Cephesi, Galiçya Romanya ve Makedonya Cepheleri ve  en önemlisi Çanakkale Cephesi’dir.   17. Kafkasya Cephesi ve Kanal Cephesi.    17. Kafkasya Cephesi’nin açılma nedenleri; Türk dünyası ile birleşmek ve urancılık düşüncesini gerçekleştirmek, Kars, Ardahan ve Batum’u geri almak ve kaybedilen toprakları geri almak, Bakü petrollerin, Osmanlı hakimiyeti altına almak vb. Bu cephede başarısız oma sebepleri şunlardır:  Ağır iklim koşulları, Salın hastalıkların  askeri şartlara zarar vermesi, Amanya2dan beklenn yardımın gelmemesi , Osmanlı askeri mühimmatının yeterszi olması  Yanlış bir taktiğin uygulanması vb.    18.   30bine yakın Osmanlı askeri şehit olmuştur. Turancılık düşüncesi haata geçememiştir. Ruslar Batum’u geçerek Trabzon’u almışlardır. Bolşevik İhtilali ise Kafkasya Cephesi’ndeki savaşın durmasını sağlamıştır.    19.  Süveyş Kanalı’nı ele geçirmek,  Mısır’ı almak,  Doğu Akdeniz’deki Osmanlı hakimiyetini güçlendirmek, İngilizlerin sömürgeleri ile olan bağlantısını koparmak, Almanya’nın bu cephenin açılması için Osmnlı üzerinde baskı kurması. Kanal Cephesi de başarısız olmuştur. İngilizler Sina  Yarımadası’nı ele geçirerek Suriye sınırına dayanmışlardır. (1916)     20. Hicaz- Yemen Cephesi.  Ömer Fahreddin Paşa bu cephede gerçek bir kahramanlık göstermiştir.    21.  Hem Osmanlı ordusunun  İran’a girmesini, böylece Hindistan’ı tehdit etmesini önlemek, hem kuzeyde Ruslar ile birleşmek, hem de  Irak petrollerini ele geçirmek amacı ile  İngiltere Basra’ya asker çıkarmıştır. Osmanlı bu cephed ebaşlarda başarılı olmuş fakat bu başarı da uzun sürmemiştir. Yeniden Basra’ya asker çıkaran İngilziler, 1917 tarihinde  Bağdat’a girmişlerdir.     22. Yıldırım Orduları Grup Komutanı Alman General Limon Von Sanders    23. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal geçmiştir.     24. Çanakkale Savaşı sırasında İngiliz uçaklarının siperlerimizin üstünde patlattıkları çivi bombası aslında  bu misket bombasının geçmişidir.     25. Çarlık rejimine yardım ederek Rusya’yı güçlendirmek, İstanbul’u işgal etmek ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak, Cephe sayısını azatlmak ve savaşın kısa sürede bitmesini sağlamak, Balkanlarda savaşın yayılmasını sağlamak, İngiliz sömürgeleri üzerindeki baskıyı azaltmak, Petrol bölgelerine yakın yerde İngiliz çıkarlarını korumak, Almanya’ya olan  müttefik desteğini  azaltmak, Rusya’ya silah ve gıda yardımı yaparak bu devletin Doğu Avrupa’ya  yönelik saldırısını kolaylaştırmak, Boğazları ele geçirmektir.       26.  1. Morto ( Sığırini) Koyu- Hisarlık Burnu, Ertuğrul Koyu, Teke Koyu, İkiz Koyu, Zığındere.     27. Çanakkale Cephesi    28. 2.Abdulhamit’in oğlu Abdurrrahim, Sultan  5. Murat’ın torunu Osman Fuad, Sultan Birinci Abdulmecit’in  torunu  Abdulhalim Efendiler, 1915 yılı Aralık ayının son günlerinde Çanakkale Cephesi’ni ziyarete gitmişlerdir.     29. Harp Mecmua’sında yayınlanmıştır.    30. Almanya’nın. Alman Kurmay Hükümeti’nin. Özellikle de  U-21  denizaltıları, Çanakkale’de   iyi bir faaliyet göstermiştir.    31. ‘’ Hersing’’ adlı Alman denizaltısı 32.   33. Majestic, Triumhp  12 Sivil Pilot, 32 sivil uçak, 24 Rumpler ve Albatros B uçağı  tahsis etmiştir Almanya.      34. İtilaf Devletleri umduğunu bulamamış, Çanakkale Boğazı’nı geçememiş,  İstanbul’u da işgal edememiştir. İtilaf Devletleri iyasal ve ekonomik açıdan zor  durumda olan  müttefikleri Rusya’ya, Çanakkale’yi geçemedikleri için  ulaşamamış, bunun sonucu olarak da Rusya’da  çarlık rejimi devrilmiş, iktidara ise  Bolşevikler gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı iki yıl daha uzamıştır. Savaşta Osmanlı  tarafı çok sayıda eğitilmiş insanını kaybettiği için  Cumhuriyet Dönemi’nde eğitilmiş insan sıkıntısı çekilmiştir. Karşılıklı olarak çok büyük insan ve malzeme kaybı olmuştur. İtilaf Devletleri yenilgiye uğramış, özellikle de Yeni Zelandalılar bu savaştan derin etkilenmişlerdir. Yeni Zelanda’nın Büyük Britanya ( İngiltere)’ye olan güveni alt üst olmuştur.        35) Avustralyalılar   36. Tümgeneral Cevat  Çobanlı    37. Seyit Onbaşı    38.  Anafartalar, Arıburnu, Conkbayır, Kireçtepe     39) Halifelik makamının  İslam dünyasındaki birleştirici özelliğinin  azaldığını, Ümmetçilik duygusunun zayıfladığının, Araplarda milliyetçilik duygularının başladığının göstergesidir.   40. Enver Bey   41. Enver Bey    42. İstanbul’daki ( Şişli) Hürriyet-i Ebediye Tepesi’ndeki  anıt mezardadır.   43. Enver  Bey    44. Talat Paşa    45. Çanakkale Savaşları    46. Kazım Karabekir    47. Otto Liman  Von Sanders    48) Otto Liman Von Sanders    49 Esad Paşa     50 Yarbay Hüseyin  Avni Bey    51.  Altın- Gümüş  Kılıçlı İmtiyaz, Liyalat Madalyaları Kılıçlı Mecidiye, Osmaniye Nişanları, Türk Harp ve  Demir Salip Mütteefik nişanları takılmıştır.   52. Avustralya’nın  Melbourne kenti.   53. Binbaşı İzzeddin  Çalışırlar   54. Binbaşı Halis Ataksor   55. Binbaşı Halis Ataksor


Çanakkale  Zaferi İle İlgili Soru Ve Cevaplar

Çanakkale Zaferi İle İlgili Soru Ve Cevaplar

Çanakkale  Zaferi İle İlgili Soru Ve Cevaplar

1) Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne ‘’ Mahşer Yeri’’ olan cephemiz hangisidir?
…………………………………………………
2) Çanakkale Cephesi’nin açılma nedenleri nelerdir? Yazınız.
…………………………………………….
3)  Çanakkale Deniz  Savaşları’ndaki Başarısından Dolayı ‘’18 Mart  Kahramanı’’ unvanını alan kişinin adını yazınız.
……………………………………………
4) 275 kiloluk mermiyi kaldıran yiğidin adını yazınız.
………………………………………….


5) Mustafa Kemal Çanakale Savaşı başında hangi rütbede görev almıştır?
…………………………………………………….


6) Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’de söylediği sözü yazınız.
…………………………………………………………
7) Çanakkale Savaşı bitince Mustafa Kemal hangi rütbeye yükselmiştir?
………………………………..
8) İstanbul işgal riskinden hangi savaş sonucunda kurtulmuştur?
……………………………………….
9) Çanakkale Savaşı’nın sonucunda yardım götürülemediği için yıkılan devletin adını yazınız.
……………………………………………….
10) Çanakkale Savaşı’nın sonucunda hangi devlet ittifak devletlerinin yanında savaşa katılmıştır?
……………………………………………..


Cevaplar:
1. Çanakkale Cephesi   2. İtilaf Devletleri’nin bu cepheyi açma nedenleri: İstanbul’u işgal etmek ve Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak,  Rusya’ya yardım göndermek, Balkanlarda savaşın yayılmasını sağlamak, Cephe sayısını azaltmak, Anadolu’nun kaynaklarından faydalanmak, Petrol bölgelerindeki İngiliz çıkarlarını korumak.   3. Tümgeneral Cevat Çobanlı  4. Seyit Onbaşı    5. 19. Tümen Komutanlığı    6. ‘’ Size ben taarruz değil  ölmeyi emrediyorum.  Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde  yerlerimize başka  kuvvetler ve komutanlar geçecektir.’’   7. Albaylık   8. Çanakkale Savaşı   9. Rusya   10. Bulgaristan

Milliyetçilik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Milliyetçilik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Milliyetçilik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) Milliyetçilik ilkesinin özelliklerini  yazınız .
................................................
2) Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk milliyetçiliği nasıl tanımlamıştır ?
.....................................................
3)  Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile  bağlı olan herkes  Türktür ifadesi hangi ilke ile ilgilidir ?
..................................................
4)  Milliyetçilik ilkesine uygun olan gelişmelerden beş tanesini yazınız .
..........................................................

5) Türk, ırk, dil, öz, özgü, birlik, beraberlik, dil, tarih,  has, etnik, kendi, Milli, ulus, kültür, bağımsızlık gibi kavramları gördüğümüzde aklımıza hangi  ilke gelmelidir?
..............................................


Cevaplar:
1. İnsancıl ve barışçıldır. Milli birlik ve beraberliği  üstün tutar, Bağımsızlıkçıdır,  Irkçılığa karşıdır, sömürgeciliğe karşıdır,  eşitlikçidir, kendine özgü değerlere sahip çıkar,  milli niteliklere uygun bir yapı  oluşturmaya çalışır, halkçılık ile bütünleşir,  Cumhuriyetçilik ilkesi ile bütünleşir, laiklik ilkesine uygunluk gösterir.     2.  Yurt birliği, dil birliği, tarihi yakınlık, siyasal varlıkta birlik, ahlaki yakınlık,, ırk ve köken birliği şeklinde tanımlamıştır.   

3. Milliyetçilik    4.Manda ve Himayenin reddedilmesi, İstiklal Marşının kabul edilmesi, Kurtuluş Savaşı'nın yapılması, Kuvayi Milliyenin oluşması, İzmir İktisat Kongresi , Kapitülasyonların kaldırılması,  Kabotaj Kanunu,  Türk Tarih Kurumu, Yeni Türk Alfabesi,  Türk Dil Kurumu, Ankara Dil, Tarih , Coğrafya Fakültesi,   Merkez Bankasının Kurulması, Gümrük Koruma Kanunun  Kabul Edilmesi,  Tütün Reji İdaresinin Kaldırılması,  Adana- Mersin Demiryollarının Millileştirilmesi, Türk  Parasının Kıymetini Koruma Kanunun Kabul Edilmesi,   Yerli Malı Kullanımının  Özendirilmesi, Vagon Lits Olayının Yaşanması,  Razgrat Olayı'nın Yaşanması, Millet Mekteplerinin Açılması, Ezanın Türkçe Okunması vb.     5. Milliyetçilik.

 Cumhuriyetçilik İlkesi  İle Açık Uçlu Sorular

Cumhuriyetçilik İlkesi İle Açık Uçlu Sorular


 Cumhuriyetçilik İlkesi  İle Açık Uçlu Sorular

1)  Türkiye Cumhuriyeti'nin nitelikleri nelerdir ? Maddeler halinde yazınız .
......................................................................
2)  Cumhuriyetçilik ilkesi   hangi ilke ile doğrudan ilgilidir ?
..................................................................
3) Cumhuriyetçilik ilkesine uygun olan  gelişmelerden  7 tanesini yazınız .
....................................................................
4)  Atatürk'ün taviz vermediği ilkelerden birini yazınız .
.......................................................
5)  Milliyetçilik ve halkçılık ile doğrudan ilgili olan ilke hangisidir ?
.....................................................

6) Demokrasi  içinde işleyen en idael rejim hangisidir ? Yazınız .
......................................................
7. Oligarşi ,  teokrasi ve monarşi yönetim biçimlerini reddeden ilke hangidir ?
..............................................

8.  Yönetenlerin başa seçimle geldiği ve seçimlerin düzenli aralıklar ile  tekrarlandığı ilke hangisidir ?
....................................................
9.  Başkanlık sorunu ve  rejim tartışmalarına son veren  inkılap hangisidir ?
.........................................
10) Milli egemenlik anlayışını benimseyen ilke hangisidir ?
....................................................
11) Seçme, seçilme, Mebus, katılım, milli irade, çoğulculuk, Parlamento, TBMM,   oy, rey, milli egemenlik,  milli irade, milletvekili,   demokrasi, temsil gibi kavramların geçtiği bir cümlede hangi ilke sorulmaktadır?
................................................................

 Cevaplar:
1. * İnsan haklarına saygılıdır. * Üniter devlet yapısına sahiptir. Atatürk milliyetçiliğine bağlıdır. * * Laik, demokratik, ve sosyal bir hukuk devletidir.     2. Cumhuriyetçilik   

3.  Amasya Genelgesinde  Milletin istiklalini ancak milletin azim ve kararlılığı kurtarır hükmünün benimsenmesi,  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması,  Misaki Milli'de referandum yapılmasına karar verilmesi, Saltanatın Kaldırılması, Halifeliğin Kaldırılması, Oy kullanmak için vergi verir  koşulunun kaldırılması,  Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin Kaldırılması,  Ordu ve Siyasetin  bir birinden ayrılması,  Çok Partili  hayata  geçilmesi, Seçmen yaşının düşürülmesi,  Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, Gizli oy açık  sayım ilkesinin  benimsenmesi, Seçmen yaşının düşürülmesi,  Siyasi Partilerin kurulması vb.    4. Cumhuriyetçilik    5. Halkçılık     6. Cumhuriyetçilik    7. Cumhuriyetçilik    8. Cumhuriyetçilik    9. Cumhuriyet'in ilanı     10. Cumhuriyetçilik.    11. Cumhuriyetçilik.

Halkçılık İlkesi  İle İlgili Açık  Uçlu Sorular

Halkçılık İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Halkçılık İlkesi  İle İlgili Açık  Uçlu Sorular

1)  Halkçılık ilkesi hangi ilkelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır ?
...................................................
2) Halkçılık İlkesinin özellikleri nelerdir ?
.....................................................
3) Halkçılık İlkesine uygun olan gelişmelerden 8 tanesini yazınız .
.........................................................
4) Halkçılık İlkesi ile dolaylı olarak ilişkisi olan ilkeler hangileridir ?
...............................................................
5)  Sınıf, zümre, ayrıcalık, çatışma, hukuk, eşitlik, halk egemenliği, cumhuriyet,  adalet,  imtiyaz,   kaynaşma, işçi, köylü, sosyal devlet,  çatışma gibi kavramları gördüğümüzde aklımıza hangi ile gelmelidir?
...................................................


Cevaplar:
1.  Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik     2.   Sosyal devlet anlayışını benimser , yurttaşların  din , dil ve ırk ayrımı yapılmadan  hukuk önünde eşitliğini  savunur , halk egemenliğine dayanan yönetim  anlayışını benimser ,  sınıfsız , kaynaşmış ve imtiyazsız bir toplumsal  düzenin oluşmasını savunur , sosyal sınıflaşmayı reddeder , sosyal  adalete ve sosyal güvenliğe ait   politikalar geliştirir , toplumsal dayanışmayı , fırsat eşitliğini , iş birliğini  savunur , özel mülkiyete saygı duyar , yurttaşların haklarının  anayasa ile güvence altına  alınmasını sağlar .  

3.  Aşar vergisinin kaldırılması ,  unvan ve lakapların kaldırılması ,  Medeni Kanunu'nun Kabul Edilmesi ,  Soyadı Kanunu'nun Kabul Edilmesi ,  Unvan ve Lakapların Kaldırılması ,  Sosyal Devlet Anlayışına  Uygun Olan Tüm Gelişmeler ( hastane açma, okul açma vb.     4.  Halifeliğin Kaldırılması , Medreselerin Kapatılması, Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması,  Millet Mekteplerinin Açılması,  Şapka ve Kıyafet  İnkılaplarının Yapılması, Türk Dil Kurumunun  Kabul Edilmesi, Maarif  Teşkilatı  Hakkında Kanunun  Kabulü, Tevhid-i Tedrisat  Kanunun Kabul Edilmesi.    5. Halkçılık

Laiklik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Laiklik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular


Laiklik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) Laiklik ne demektir ?
.......................................
2) Laiklik ilkesinin özellikleri  nelerdir ?  Yazınız .
.................................................
3) Laiklik ilkesine uygun olan gelişmelerden 8 tanesini yazınız .
....................................................
4) Laiklik ilkesi   ne zaman anayasaya girmiştir ?
..................................................

5) Mantık, akıl, dogma, İslam, hürriyet, bilim, tabu,  ibadet, hurafe,  vicdan, müslüman,  İslam, inanç,  teokrasi,  batıl,  ümmet gibi kavramlar bize hangi ilkeyi çağrıştırır ?
.......................................................


Cevaplar:
1. Laiklik din ve devlet işlerinin  birbirinden ayrılması anlamına gelir.   2. Din ve devlet işlerinin bir birinden ayrılmasını savunur ,   din ve vicdan özgürlüğünü benimser , akılcı , bilimsel ve mantıksal  düşünceyi benimser ,  Hurafe ve batıl inanca karşı çıkar , din istismarına karşı çıkar , din hukukunun uygulanmasını  reddeder ,  temel hak ve  özgürlüklerin  genişletilmesini savunur ,  din kardeşliğine dayalı sosyal düzen kurulmasına karşı çıkar .   

3.  Halifeliğin kaldırılması ,  Şeriye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması ,  Medreselerin kapatılması ,  Şapka Kanunu'nun Kabul edilmesi ,  Kıyafet İnkılabının  yapılması ,  Türk Medeni Kanunu'nun Kabul Edilmesi , Karma Eğitme Geçilmesi ,  Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılması , Devletin Dini İslamdır  ibaresinin  anayasadan çıkarılması ,  Mecelle-i Ahkam-ı Adliyyenin yürürlükten  kaldırılması Laiklik ilkesinin  anayasaya girmesi  ,  Milletvekilleri ve  Cumhurbaşkanı yemin  metninden  ''Vallahi'' kelimesinin çıkarılması .  4.  1927 tarihinde yapılan  değişikler ile laiklik ilkesi anayasaya girmiştir. 5. Laiklik


 Devletçilik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Devletçilik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular


 Devletçilik İlkesi İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) Devletçilik ilkesi ülkemizde ne zaman uygulanmaya başlanmıştır ?
.............................................
2)  Devletçilik ilkesinin uygulanma  nedenlerini yazınız .
................................................
3) Devletçilik ilkesinin özelliklerini yazınız .
...................................................
4) Devletçilik  ilkesine uygun olan gelişmeleri yazınız .
.........................................................

5) Fabrika,  fert, endüstri , sanayi , ekonomi , kalkınma ,  iktisat ,  yatırım ,  sosyal devlet , teşebbüs  gibi kavramlar bize hangi ilkeyi hatırlatır ?
..........................................................


Cevaplar :

1.  1930 tarihinden  itibaren ülkemizde Devletçilik ilkesi  uygulanmaya başlamıştır .   2.  Ülkenin  doğal kaynaklarından  yararlanarak  devletin ağır  sanayisini kurabilmek ,  halkın acil  gereksinimlerinin karşılanması isteği ,  1929 Dünya Ekonomik Bunalımının  etkilerini azaltma isteği ,  Teşvik-i Sanayi Kanunundan  istenilen sonucun  alınamaması , Ülkenin eğitim , sağlık ,  kültürel , sosyal ve ekonomik alanlarda  gelişmesini ve kalkınmasını sağlamak .    3. Özel teşebbüsün yatırım  faaliyetlerine karşı değildir , özel mülkiyete karşı değildir , yabancı sermayenin  ülkedeki yatırımlarına  karşı değildir ,  halkçılık ilkesinin zorunlu sonucudur.   
4.  Devlet eli ile açılan  her türlü kamu hizmeti veren  kurumlar devletçilik ilkesine uygundur ,  Beş  Yıllık Sanayi Planlarının  hazırlanması , Sümerbank , Etibank gibi kamuya destek veren  sanayi yatırımları yapan kurumların oluşturulması , Maden Tetkik Arama  Enstitüsnün kurulması    5 . Devletçilik

Ekonomik Gelişmede Tasarruf Ve Çalışkanlığın  Önemini Sınıfta Arkadaşlarınızla Tartışınız.

Ekonomik Gelişmede Tasarruf Ve Çalışkanlığın Önemini Sınıfta Arkadaşlarınızla Tartışınız.


Ekonomik Gelişmede Tasarruf Ve Çalışkanlığın  Önemini Sınıfta Arkadaşlarınızla Tartışınız.

Bir ülkenin gelişmesi için öncelikle o ülkede yetişmiş olan insanların bilinçli insan olması gerekir . Bilinçli insan  ülkesinin , vatanının kıymetini bilen ve bunlara gereken değeri veren insandır . Bir ülkenin gelişmesi için  en önemli etken o ülkenin ekonomik alanda ilerlemesidir . Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşı olarak ülkemizin yer altı ve yer üstü kaynaklarını iyi bir şekilde kullanmalıyız .  Tasarruf edebilen insanlar olmalıyız . Boş durmak yerine sürekli üreten vatandaşlar yetiştirmeliyiz .

Bunların yapılabilmesi için de iyi insan , nitelikli insan yetiştirmeliyiz . Vatanını ve milletini içten seven kişiler , ülkelerinin gelişmesi için de üzerine düşen her sorumluluğa göğüs gerebilen insanlardır .

Çevremizi kirletmemeliyiz , ormanlarımıza çöp atmamalıyız , sularımızı kirletmemeliyiz , sularımızı boşa akıtmamalıyız .  Bu cennet vatanın nimetlerini israf etmemeliyiz . Tutumlu vatandaşlar olmalıyız . Boş yere , ihtiyacımız olmayan bir şeyi almamalıyız . İdari alanda , siyasi ve sosyal alanda , eğitimde , sanayide , hizmet alanında vb . her alanda gelişmeliyiz . İsraf etmek yerine üretmeye daha çok önem vermeliyiz . Bunun için devamlı çalışmalıyız . Yolumuza çıkan zorluklar karşısında hemen yılmamalıyız . Ülkemizin daha çok gelişmesi ve kalkınması için tasarruflu olmalıyız , çalışkan olmalıyız . Devamlı tüketmek iyi bir şey değildir . Bunun için devamlı üretmeye , yeni işler yapmaya devam edelim . Saygıdeğer Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şunu söylemiştir :
''Ekonomisi zayıf bir ulus , yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz ; güçlü bir uygarlığa , kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz ; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz .''
Bunun için ekonomik alanda devamlı gelişmeliyiz . Kaynaklarımızı boş yere israf etmemeliyiz . Tüketim çılgınlığı içine girmemeliyiz . Aldığımız bir ürün iyice eskiyene kadar yenisini almamalıyız . Bilinçli insan olmalıyız ve bilinçli insanlar yetiştirmeye çalışmalıyız .

Saltanat'ın Kaldırılması İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Saltanat'ın Kaldırılması İle İlgili Açık Uçlu Sorular

Saltanat'ın Kaldırılması İle İlgili Açık Uçlu Sorular

1) Saltanatın kaldırılmasına ortam hazırlayan  koşulları yazınız.
.........................................
2) Saltanatın kaldırılma nedenlerinden üç tanesini yazınız.
.............................................
3) Saltanat'ın kaldırılmasının sonuçlarından  4 tanesini yazınız.
...........................................
4) Saltanat'ın kaldırılması  neden Cumhuriyetçilik ilkesi ile doğrudan ilgilidir? Açıklayınız.
....................................
5) Saltanat'ın kaldırılması hangi ilkeler ile ilgilidir yazınız.
......................................
6) Saltanatın kaldırılmasının laiklik ile ilgisi nedir ? Açıklayınız.
............................................
7)  Saltanatın kaldırılması  neden inkılapçılık ile ilgilidir? Yazınız.
.........................................

8) Öncelikli amacı ulusal bağımsızlığı sağlamak olan , Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin  Lozan'da ikilik çıkarması için yaptığı ilk hangisidir? Yazınız.
.................................

9) Salatanat kaldırıldıktan sonra ortaya ne gibi sorunlar çıkmıştır? Yazınız.
.....................................
10)  Saltanat'ın kadlrılması ile ilgili kanuna açık bir şekilde karşı çıkan kişilerin adlarını yazınız.
.....................................
11) Saltanat kaldırıldıktan sonra  can güvenliğim yok diyen Osmanlı Padişahı kimdir?
.................................
12)  Saltanat kaldırıldıktan sonra can güvenliğim yok diyen Sultan Vahdettin hangi ülkeden yardım istemiştir?
...................................
13) Sultan Vahdettin2i  17 Kasım'da  İstanbul2dan kaçıran İngiliz zırhlısının adını yazınız.
..................................
14) Saltanat kadlrıldıktan sonra ve İngilizlerin halifelik makamından faydalanmasını önlemek için  Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından halife olarak seçilen kişinin adını yazınız.
.................
15) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından  , saltanat kaldırıldıktn sonra  İstanbul'da bulunan resmi kurumların  görevlerine  son verilmesi gerektiğini tebliğ eden kişi kimdir? Yazınız.
...................................
16) Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi alanda yağtığı ilk inkılap hangisidir?
..................................


Cevaplar:

1. * TBMM'nin açılması * Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabülü * Ulusal egemenlik anlayışını güçlendirme isteği *  İstanbul Hükümeti'nin de Lozan Barış Antlşaması'na görüşmeci olarak çağrılması     2. Halkın egemenliğine dayalı bir devlet kurma fikri,  Padişah'ın Kurtuluş Savaşı2na destek olmaması, İstanbul Hükümeti'nin Lozan'a görüşmeci olarak çağrılması, Devlet idaresinde oluşan ikili yapıya son verme,   Hilafet makamının elinden siyasal yetkilerini alma isteği, Köklü bir inkıpa yapma     3) Osmanlı Devleti resmen sona erdi, Ulusal egemenlik anlayışına dayalı  yönetim güçlendi,  Devlet idaresindeki ikilikler sona erdi, Lozan Konferansı'ndaki  temsil sorunu aşıldı, Diğer inkılaplara  ortam hazırladı, Sultan Vahdettin İngiltere'ye sığındı.     4. Ulusal egemenlik anlayışına uygun olduğu için öncelikle Cumhuiyetçilik ile ilgili bir gelişmedir.    5. İlk olarak Cumhuriyetçilik daha sonra halkçlık,  laiklik ve inkılapçılık ile ilgilidir.     6)  Saltanat ve hilafetin birbirinden ayrılmasıyla dini otoritenin elinden  siyasi yetkileri alınmıştır. Bu durum da laiklik ilkesine uygundur.     7. Tüm yenilikler bir modernleşme ve değişim hareketi olduğu için İnkılapçılık ile ilgilidir. Bu durumda Saltanat'ın kaldırılması da bi değişim ve İnkılapçılık ile ilgilidir.     8. Saltanat'ın kaldırılması     9) Devlet Başkanlığı Ve Rejim Tartışmaları sorunu çıkmıştır.     10. Selahattin Bey ve Ziya Hurşit.    11. Sultan Vahdettin    12. İngiltere    13. Malaya Gemisi     14.  Abdulmecit     15. Refet Bele.     16. Saltanatın kaldırılması

Top