İnkılap Tarihi Konu Anlatımı

ABD'nin  Birinci Dünya  Savaşı'na  girerken yayımlamış olduğu Wilson İlkeleri  İle  Hedeflediklerinin Neler Olduğu Söylenebilir ?

Almanya Birinci Dünya Savaşı'na Neden Osmanlı Devleti İle Katılmak İstemiştir ?


Atatürk Milli Mücadele Dönemi'nde Ne Gibi Zorluklarla Karşılaşmıştır ?

Atatürk'ün İnkılaplarına Örnekler


Çanakkale Cephesi Neden Açılmıştır ?  ( 19 Şubat- 19 Aralık 1915)

Erzurum Kongresi'nin Maddeleri ve Önemi Nedir ?

- Güçler Birliği ve Güçler Ayrılığı Nedir ?


Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı'na Katkıları Nelerdir ?Irak- Musul Cephesi Neden Açılmıştır ?
 İzmir 'in İşgali Ne Zaman , Neden  , Kim Tarafından Yapılmıştır ?

- İzmir'in  Menemen ilçesinde çıkan ayaklanmayı ve bu ayaklanma sonucu Asteğmen  Kubilay'ın şehit edilmesi olayını araştırınız .

Kanal Cephesi Kimlere Karşı Açıldı ?

Kitle İletişim Araçlarının Milli Mücadeledeki Önemi Nedir ?


Misaki Milli Kararlarının Kurtuluş Savaşı Açısından Taşıdığı Önemi Açıklayınız .

Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Önemi Nedir? Yazınız .

Mondros'a Verilen Tepkiler Nelerdir?  Teker Teker Yazınız

 Mustafa Kemal'in İşgallere Karşı Tutumunu '' Geldikleri gibi giderler ''sözünden Hareketle değerlendiriniz

Mustafa Kemal'in İttihat Ve Terakki'den Ayrılma Sebebi Nedir ?
Paris Barış Konferansı İlkeleriTbmm' ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmaların İsimlerini Yazarak Kurtuluş Savaşına Etkisini Değerlendiriniz
Yazılı ve Sözlü Kaynaklara Örnek Veriniz

Wilson İlkeleri  Neden  Yenilen  Devletlerin Yararına  Maddeler İçeriyor ?

ddd

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top