7. Sınıf Sosyal Bilgiler
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beylikleri  İle İlgili Bir Araştırma Yaparak   Bu Beyliklerin  Anadolu'nun Türkleşmesi ve  İmarına Katkıları  Hakkında Elde Ettiğiniz  Bilgileri  Yazınız .

Atatürk'ün yüksek sorumluluk duygusuna sahip özelliği ile ilgili örnekler veriniz

- Aynı Dili Konuşanlar Değil Aynı Duyguları Paylaşanlar Anlaşabilir Sözü Size Ne  İfade Ediyor ? Günlük Hayatınızda  Bu Sözü  Doğrulayacak Bir Durumla Karşılaşıyor Musunuz ? Tartışınız

Balkanlardaki Osmanlı eserlerinin korunması için neler yapılabilir ? Örnek veriniz .

Bir Sabah Kalktığınızda ülkenizdeki tüm basın yayın organlarının kapatıldığını  öğrendiğinizde hangi duyguları yaşarsınız ? 

''Benim Dayanağım ve gücüm halkın bana gösterdiği güven ve sadakattir... '' Atatürk'ün bu sözüne göre , onun halkla kurduğu iletişim hakkında neler söyleyebiliriz ? 

- Bir Devletin Kurulduğu Coğrafya O Devlete Ne Gibi Katkılar Sağlayabilir? Söyleyiniz.

- Bütün Bilgilerin  Sadece Dijital Ortamda Saklanmasını Doğru Buluyor Musunuz ?

Çalışma Haklarımızdan En İyi Şekilde Yararlanmak İçin Bize Düşen Görevler Nelerdir ?

- Ders Çalıştığınız Sırada Bulunduğunuz Ortamın  Nasıl Olmasını, Çevrenizdekilerin  Size Nasıl Davranmasını İstersiniz.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin İklim ve yeryüzü şekilleri ile Nüfus arasındaki ilişkiyi açıklayınız .

- Düşünce özgürlüğünü hak ve sorumluluk açısından açıklayınız ?

Farklı Din Ve İnanca Sahip  İnsanlarla Bir Arada Hoşgörü İçinde Yaşamanın Önemine İlişkin Düşüncelerinizi Yazınız .

Gençliğe Hitabede  Anlatılmak İstenen , Atatürk'ün Gençlere Anlattığı , Anlatmak İstediği  Şeyler Nelerdir ? Neye  Çok Fazla Vurgu Etmiştir ?

Göç yapmış bir kişi ile görüşerek neden göç ettiğini öğreniniz

Günlük Yaşantımızda Karşılaştığımız İletişim Sorunları Nelerdir ?

- Günümüzde Tarımı Destekleyen Kuruluşların  Amaçlarını Araştırın

Haçlılar Haçlı Seferleri Sonucunda  Avrupa'ya  Hangi Yenilikleri  Götürmüşlerdir ?

- Henüz Bilinmeyen Bir Yeri  Keşfetmiş Olsaydınız  Bu yerin  Ne Gibi Özellikleri  Olmasını  İsterdiniz

Hızlı Nüfus Atışının Türkiye'deki Olumlu Ve Olumsuz Etkileri  Nelerdir ?

- İç ve Dış Göçler Hükümetlerce Yasaklansaydı Bu durum İnsanların yaşantılarını nasıl etkilerdi ?
Kamuoyu oluşmasında kitle iletişim araçlarının rolü nedir ? Maddeler halinde yazınız .
Kitle İletişim Araçlarını Denetleyen Kurumlar Olmazsa Ne Tür Sorunlar Yaşanabilir? Niçin?

Kişilerin Kimliğinin Belirlenmesinde Önemli  Unsurlardan Biri Olan Soyadı  Ülkemizde Hangi Yıldan İtibaren Kullanılmaya Başlanmıştır  ?

Milli Kültür Değerlerimizi Korumak İçin Neler Yapmalıyız ?
 Osmanlı Devleti’nin varlığını uzun süre devam ettirmesi ile hoşgörülü olması arasında nasıl bir ilişki vardır ? Öğreniniz .

Sahip Olduğumuz Hakların Kısıtlanması Toplumda Hangi Sorunlara Neden Olur ?

Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları  Ve Faaliyetleri Nelerdir ?

Sorumluluk Sahibi  Bir İnsanın Özellikleri Nelerdir ?

Türkiye'de  Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları Nelerdir ?

Türk Kültürüne İlişkin Yapılacak Bir Araştırmada Seyahatnamelerden Nasıl Yararlanabiliriz ?

Türkiye'de Yaşlı Nüfus Oranının Artmasının Sonuçları Neler Olabilir ? Tahmin Ediniz .

- Türk Toplumunda Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşma Her Zaman  Her Dönemde Önemli Olmuştur. Sizce Bunun  Sebepleri Nelerdir?

Ülkemizde Çalışan Çocukların Sayısı Neden Fazladır ?

Ülkemizde Nüfusun Fazla Olduğu Yerlerde Hangi Sorunlar Yaşanmaktadır ?

Ülkemizdeki Tarım Sektöründe Çalışan Nüfusun Bazı Ülkelerden Fazla Olmasının Nedenleri Nelerdir ?

Ülkemizde Köyden Kente Göçü Azaltmak İçin Neler Yapabiliriz ?

Ülkemiz sınırları içerisinde istediğimiz yerlere seyehat edip, yerleşme hakkımız vardır. Bunun nedenleri neler olabilir ?

Ülkemizin Nüfus Özellikleri Dikkate Alındığında Gelecekte Ne Tür  Yatırımların Yapılmasını Önerirsiniz ?

- Yazının  İcadı İnsanların  Hayatında Ne Gibi Değişiklikler  Meydana Getirmiş Olabilir ?

ddd

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top