Bir Ülkede İki Farklı Tarzda Eğitim Kurumu Varsa Eğitim Birliği Veya Kültür Birliği Oluşur Mu? Neden?


Bir Ülkede İki Farklı Tarzda Eğitim Kurumu Varsa Eğitim Birliği Veya Kültür Birliği Oluşur  Mu? Neden?

Bir ülkede iki farklı tarzda eğitim kurumu  varsa burada eğitim birliğinden ve kültür birliğinden söz edemeyiz. Çünkü farklı  eğitim tarzları eğitimde birlik ve bütünlüğü bozar ve eğitimde karmaşaya neden olur.  Kültür birliği de olmamış olur. Osmanlı Devleti eğitim kurumlarında çok başlı bir  yapı bulunmaktaydı. Merkezi  bir disiplin  altından yönetim şeması  bulunmadığı için , farklı amaçlara hizmet eden  farklı eğitim kurumları  vardı.

Azınlıklar  kendi  din ve etnik menfaatlerini, yabancılar da bağlı  oldukları devleti menfaatlerini düşünüyordu.

Modern okullar ile eski eğitim kuruları arasında birlik olamıyordu. Bunun için de eğitimde yeniliğe ihtiyaç vardı.  Eğitim ve kültür birliğinin sağlanması için Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır. Böylece eğitimdeki ve kültür birliğindeki karmaşalara son verilmiştir. Azınlıkların ve yabancı okulların  üzerindeki devlet denetimi artmıştır. Eğitim kurumları arasında uyum artmıştır. Medreseler , Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Eğitimde akılcı ve bilimsel düşünce ön plana çıkmıştır. Eğitim milli bir nitelik  kazanmıştır.
Atatürk  eğitimin önemi ile ilgili de şu sözü söylemiştir:
‘’  Efendiler ! Yetişen çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hususu ne olursa olsun,  en evvel  ve her şeyden önce evvel Türkiye’nin istiklaline, kendi benliğine, mili geleneklerine  düşman olan bütün unsurlarla  mücadele etmek gereği öğretilmelidir.’’


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top