Savaş Devam Ederken Top Sesleri Arasında Yapılan Kongreyi, Mustafa Kemal’in Eğitime Verdiği Önem Açısından Değerlendiriniz.


Savaş Devam Ederken  Top Sesleri Arasında Yapılan Kongreyi, Mustafa Kemal’in Eğitime Verdiği   Önem Açısından Değerlendiriniz.

Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı’nın en önemli dönüm noktası olan Eskişehir Kütahya Savaşları devam ederken ‘’ Maarif Kongresi’nin’’ Toplanmasını sağlamıştır. Çünkü milletinin ne koşulda olursa olsun eğitime ihtiyacı olduğunu her zaman bilmiş ve bunun için de savaş anında bile eğitime devam ettirmiştir. Çünkü ona göre  ‘’ Silahla kazanılacak özgürlük ve bilim ve fenle kalıcı olacaktır.’’ demiştir. Eğitim bir milleti ya hür ya köle yapar. Bunun için de büyük lider her zaman eğitime önem vermiş ve ülkesinin her alanda geri kalmasını istememiştir.Mustafa Kemal’in eğitime verdiği önemi şu sözlerinden de anlayabiliriz:

‘’ Eğitimdir ki, bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır ya da tutsaklığa ve düşkünlüğe sürükler.’’
* ‘’ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
İsterim ki, daima idealimi gençlere aşılayasınız ve daima korumak hususunda çalışasınız.’’
* ‘’ İlk ve orta öğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi ve fenni versin fakat o kadar pratik bir şekilde versin ki çocuk okuldan çıktığı zaman aç kalmaya mahkûm olmadığına emin olsun.’’
* ‘’ Atatürk’e göre, ekonomide, sağlıkta, sanatta, sporda nerede bir problem varsa onun temelinde eğitim yatmaktadır.’’
* ‘’ Milli Eğitim’in gayesi yalnız hükumete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir. Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir.’’

* ‘’ Bir yandan bilgisizliği ortadan kaldırmaya uğraşırken, bir yandan da memleket evladını toplumsal ve ekonomik hayatta aktif şekilde etkili ve verimli kılabilmek için zorunlu olan ilk bilgileri, uygulamalı bir biçimde vermek metodu eğitimimizin temelini oluşturmaktadır.’’
*  ‘’Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin milletimizin geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir milli eğitim programından söz ederken, eski devrin boş inançlarından ve yaratılışımızla hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün etkilerden tamamen uzak, milli karakterimiz ve milli tarihimizle uyumlu bir kültür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın gelişmesi ancak böyle bir kültür ile sağlanabilir.’’
* ‘’ Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlmin ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız; ilmin ve fennin yaşadığımız her dakikadaki safhalarının sonuçlarını idrak etmek ve gelişmesini  zamanında takip etmek şarttır. Binlerce yıl önceki kuralları, bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette   ilmin ve fennin içinde olmak değildir. En önemli, en esaslı nokta eğitim meselesidir.’’


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top