Halkçılık İlkesi, Cumhuriyetçilik İlkesinin Hangi Özelliklerini İçerisinde Barındırmaktadır?


Halkçılık İlkesi, Cumhuriyetçilik İlkesinin   Hangi Özelliklerini  İçerisinde Barındırmaktadır?

Halkçılık ilkesi , cumhuriyetçilik ve milliyetçilik  düşüncesinin sonucudur.  Halkçılık ilkesi, Cumhuriyetçilik ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır.   Cumhuriyetçilik ilkesine uygun olan  tüm gelişmeler, halkçılık ilkesine de uygunluk gösterir.Halkçılık ilkesi cumhuriyetçilik ilkesinin  şu özelliklerini içerisinde barındırmaktadır:
*  Halk egemenliğine dayanan yönetim anlayışını  benimser. Bu Cumhuriyetçilik ilkesinde de vardı.
* Cumhuriyetçilikte halkın iradesine  önem verilir ve seçimlerde sadece belli kesimler oy kullanmaz. Herkes oy kullanır. Yani sınıfa dayalı bir yönetim anlayışı yoktur. Sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir toplum yapısı vardır.

* Sosyal adalete önem verilir. Yani eşitlikçi, adil, katılımcı bir toplum oluşturulması amaç edinir.
* Sosyal güvenceye önem verilir.
* Hukuk önünde eşitlik vardır.

Not: Atatürk’ün halkçılık ile ilgili birkaç önemli sözü de şunlardır:
‘’ Herhalde halkımızı idare ile yakından ilgilendirmek, yani idareyi doğrudan doğruya halkın eline verebilecek bir idare şeklini tesis etmek hem ulusal egemenliğin gerçek olarak temsili ve hem de bu sayede halkın benliğini anlaması itibarıyla gerekli idi. İşte bu düşüncelerin, bu araştırmalardan esinlenerek olarak proje yapılmıştı.’’
* ‘’ Cumhuriyet ulusal egemenlik temeline dayanan halk hükumetidir.”
* ‘’ Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir.’’
* ‘’ Bizim görüşümüz ki halkçılıktır. Kuvvetin, kudretin, egemenliğin, yönetimin doğrudan doğruya halka verilmesidir, halkın elinde bulundurulmasıdır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top