Cumhuriyet Yönetiminin Sahip Olduğu Özellikler Hakkında Bir Araştırma Yapınız.


Cumhuriyet Yönetiminin Sahip Olduğu Özellikler Hakkında Bir Araştırma Yapınız.

Halkın kendi kendisini yönetmesine cumhuriyet denilir. Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde halkın iradesi, halkın egemenliği çok önemlidir.   Cumhuriyetçilik ilkesi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün taviz  verilemeyeceğini söylediği ilkelerden biridir.
*Bu yönetimde yönetilenler seçimle başa gelir. Seçimler düzenli aralıklar ile tekrarlanır. Böyle  olunca da  milli iradenin egemenliği  daha güçlü hale gelir.
* İnsan haklarına önem verilir. Kadın erkek ayrımı olmaz. Kadınların da seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu bir yönetim şeklidir.

* Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerde çok partili   hayat vardır. Yani tek bir parti  sonsuza kadar başta kalamaz.
* Görevini hakkı ile yapamayan devlet yöneticileri  yine halkın iradesi ile görevden ayrılır ve başka bir kimse seçim ile göreve getirilir.

* Gizli oy, açık sayım vardır.  Böylece kimsenin lehine hile yapılamaz.
* Hukukun üstünlüğüne önem verilir.
* Eşitlik, adalet, özgürlük vb. kavramlar ön planda olur.
* Toplum içinde sınıf farklılıkları olmaz.
* Sosyal devlet anlayışı vardır.
* Egemenlik kişiye değil millete aittir. Yani hakimiyet milletindir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top