Bazen Savaşta Kazanıp Masada Kaybedersiniz, Bazen de Her İkisini Kazanırsınız. Mudanya Ateşkes Antlaşması Bunlardan Hangisine Girer? Neden?


Bazen Savaşta Kazanıp Masada Kaybedersiniz, Bazen de  Her İkisini Kazanırsınız. Mudanya Ateşkes Antlaşması Bunlardan Hangisine Girer? Neden?

Milletimiz  Sakarya Meydan Muhaberesi’ni, Büyük Taarruz’u kazanmış ve  savaşta başarılı olmuştur. Mudanya  Ateşkes Antlaşması ise masada kazanılmış bir antlaşmadır.  Çünkü Mudanya Ateşkes Antlaşması ile  Kurtuluş Savaşı’nın silahlı dönemi sona ermiştir. İstanbul ve Doğu Trakya  silahlı bir çatışma yaşanmadan  ülke sınırlarına dahil edilmiştir. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir.

İngiltere, yeni  Türkiye’nin siyasi varlığını tanımak zorunda kalmıştır. İngiltere Hükümeti  görevden alınmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın  geçersiz olduğu İilaf Devletleri tarafından kabul edilmiştir.

Not: Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasına ortam hazırlayan gelişmeler şunlardır:
* Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması
 * İtalya ve Fransa’nın savaştan çekilmesi ile  İngiltere’nin yalnız kalması
* Sovyet Rusya Kurtuluş Savaşı devam ederse Türkiye’nin yanında olacağını söylemesi
* İngiltere'nin kendi halkından ve sömürgelerinden destek gelmemesi ve İngiltere’ye duyulan güvenin azalmaya başlaması
* İtilaf Devletleri Yunanistan’a olan güvenini kaybetmiştir.
* Yunanistan’ın Sevr Antlaşması’nın  uygulamaya geçmesi için gerekli siyasi ve askeri gücünün  olmadığının anlaşılması.

Not:  Mudanya Konferansı’na baş delege olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İsmet İnönü baş delege olarak görevlendirilmiştir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top