Maraş, Antep, Urfa Ve Adana İllerindeki Halkın Milli Mücadele Ve Bağımsızlık Konusunda Neler Yaptığını Araştırınız.


Maraş, Antep, Urfa Ve Adana İllerindeki Halkın  Milli Mücadele Ve Bağımsızlık Konusunda Neler Yaptığını Araştırınız.

* Maraş’ta  halkımız düşmana karşı mücadele etmiştir. Önemli kuvayi milliye liderlerinden olan Sütçü İmam , Rıdvan Hoca düşmana karşı başarılı mücadelelerde bulunmuştur. Fransızlar gördükleri direniş karşısında  Maraş’tan ayrılmak zorunda kalmışlardır.

*Antep’’te  miletimin kahraman evlatları ülkesi için her türlü zorluğa katlanmış ve Milli Mücadele’de çok cefalar çekilmiştir. Üstteğmen Mehmet Sait ‘’ Şahin Bey’’ takma ismi ile  Kuvayi Milliye liderliğini üstlenmiştir. Şahin Bey Fransızlar ile mücadele etmiş onlara büyük kayıplar verdirmiştir. Mustafa Kemal  Paşa’nın  emri ile  Kılıç Ali Bey de  Antep’e gelmiş ve Antep’te düşmana karşı başarılı mücadeleler vermiştir.  Kuvayi Milliye Birlikleri  bir süre Antep’te ‘’ Mağara Başı’’ savaşlarında üstünlük sağlamışlardır. Antep’te  Anadolu ve Rumeli  Müdafaayı Hukuk Cemiyeti’nin  bir şubesi açılmıştır. Antep tüm direnişe rağmen  ne yazık ki  9 Şubat 1921 yılında  Fransa’ya teslim olmuştur.

*Urfa’da ise Ali Saip Bey liderliğinde direniş hareketleri bir araya gelip örgütlenmişlerdir. Fransızlar 10 Nisan 1920 tarihinde Urfa’yı boşaltmak zorunda kalmışlardır.

* Adana’da ise Fransızlar vardı yine. Fransızlar Adana’yı işgal ettikten sonra şehrin  üst yönetimini  Ermenilere vermişlerdir. Fransızların  Pozantı’ya kadar gitmeleri Kuvayi Milliye Birliklerinin  daha çok çalışmasını sağlamış ve Kuvayi Milliye daha da güçlenmiştir. Pozantı savunması başarı ile sonuçlanmıştır.   Mustafa Kemal Paşa da  5 Ağustos  1920 tarihinde Pozantı Kongresi’ne katımıştır. Fevzi Çakmak Paşa da bu kongreye katılmıştır ve Kuvayimilliyeye destek olmuşlardır.


Not:  -  8 Şubat 1921 tarihinde Antep’e ‘’ Gazi’’ unvanı verilmiştir.
7 Şubat 1973’te  Maraş’a ‘’ Kahraman’’ unvanı verilmiştir.
- 12 Haziran 1984’te ise  Urfa’ya  ‘’ Şanlı’’ unvanı verilmiştir.

1 yorum

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top