Doğu Cephesinin Kapanması Diğer Cephelere Nasıl Bir Fayda Sağlamış Olabilir? Yorumlayınız.


Doğu Cephesinin  Kapanması  Diğer Cephelere Nasıl Bir Fayda Sağlamış Olabilir? Yorumlayınız.

Doğu Cephesinin kapanması ile  buradaki askeri birlikler batı ve güney cephelerine aktarılmıştır. Böylece batı ve güney cephesindeki askeri birliğimiz daha güçlü hale gelmiş ve düşmana karşı daha iyi hareket etmiştir. Doğu Cephesininin başında Kazım Karabekir Paşa vardı. Kazım Karabekir Balkan Savaşları,  Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. Doğu Cephesi komutanı olarak Kars ve Sarıkamış’ın kuratılmasını sağlamıştır. Bu cephede zaten düzenli ordu birlikleri  vardı. Bu cephe kapanınca buradaki düzenli ordu Batı ve Güney Cephesine katkı sağlamıştır.

Not: Doğu Cephesi’nin kapanması ile Gürü Antlaşması imzalanmıştır.
Gümrü Antlaşması’nın önemi ise şudur:
* Ermenistan , Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ni tanıyan ilk devlet olmuştur.

*  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin  kazandığı ilk askeri ve siyasi başarıdır.
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti2nin  imzaladığı ilk antlaşma Gümrü Antlaşması’dır.
* Doğu Cephesi Gümrü Antlaşması ile kapanmış ve buradki birlikler batı ve güney cephesine aktarılmıştır.
* Ermeniler Sevr Antlaşması  ile kendisine vadedilen topraklardan vazgeçmişlerdir.
* Türkiye’nin doğu sınırları kapanmıştır.
* İlk kez uluslararası bir antlaşmada Türkiye adı geçmiştir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top