Türklerin Tarih Boyunca Çeşitli Bölgelere Yayılması Türk Tarihini Siyasi, Coğrafi , Kültürel Ve Ekonomik Olarak Nasıl Etkilemiş Olabilir. Aşağıdaki Boşluğa Yazınız.


Türklerin Tarih Boyunca  Çeşitli Bölgelere Yayılması  Türk Tarihini Siyasi, Coğrafi ,  Kültürel  Ve Ekonomik Olarak Nasıl Etkilemiş  Olabilir. Aşağıdaki  Boşluğa Yazınız.

Siyasi:  Devlet boylar federasyonu şeklinde örgütlenmiştir. Savaşçı özelliklerinin gelişmesi kolay olmuştur.
Coğrafi: Göçebe yaşam olduğu için yerleşik yaşam  özellikleri gelişmemiştir.  Göçebe yaşamdan dolayı Türkler dünyanın değişik bölgelerine dağılmıştır. Türklerin  yaşadığı yerlerin doğusunda  Kingan Dağları, batısında Hazar denizi, kuzeyinde Sibirya  stepleri,  Baykal Gölü, Altay Dağları, güneyinde ise Karanlık Dağları, Hindukuş ve Himalaya Dağları yer alır.

Kültürel:  Toprak mülkiyeti anlayışı olmadığı için sosyal sınıflaşma olmamıştır. Toplumsal dayanışma sağlanmıştır. Yazılı kültürün gelişimi göçebe yaşamdan dolayı gecikmiştir. Onun yerine sözlü edebiyat gelişmiştir. Sürekli hareket halinde olunduğu için  başka kültürler ile kültürel etkileşim yaşanmıştır. Türk kültürü başka kültürleri etkilemiş ve başka kültürlerden de etkilenmiştir. Göçebe yaşam kültür ve uygarlık hayatının  gelişimini olumsuz etkilemiştir. Göçebe yaşamdan dolayı Türklerin tarihini bir bütünlük içinde  incelemek zorlaşmıştır. Türk kültüründen kalan  eserlerin de azalmasına neden olmuştur.  Göçebe yaşamdan dolayı duvar sanatı ve mimari sanat gelişmemiştir. Onun yerine dokumacılık ve  çadır sanatı gelişmiştir. Sanat eserleri de taşınabilir şekilde yapılmıştır.
Ekonomik: Hayvancılığa dayalı ürünler  ihraç edilmiş, tarıma dayalı ürünler ise  ithal edilmiştir. Kısrak sütünden yaptıkları   kımızı ve  darıdan yaptıkları  bozayı içecek olarak kullanmışlardır. Uygurlar  Kamdu ve Böz  adı verilen  mühürlü bezleri para yerine kullanmışlardır. Konservecilik gelişmiştir. İpek ve Kürk Yolu üzerinde ticaret akışı olmuştur. Kürk Yolunda hayvan ticareti yapılmış, İpek Yolunda ise  cam, ipek, çini vb. ticareti yapılmıştır. At ulaşım aracı olarak kullanılmıştır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top