Orta Asya’da Yapılan Arkeolojik Kazılarda Savaş Aletleri, Çanak Çömlekler, Kilimler, Süs Eşyaları Vb. Bulunmuş Olması Türklerin Hangi Ekonomik Faaliyetlerle Uğraştıklarını Göstermektedir? Söyleyiniz.


Orta Asya’da Yapılan  Arkeolojik Kazılarda Savaş Aletleri, Çanak Çömlekler, Kilimler, Süs Eşyaları  Vb.  Bulunmuş Olması  Türklerin Hangi  Ekonomik Faaliyetlerle Uğraştıklarını Göstermektedir? Söyleyiniz.

 Türkler göçebe bir yaşam sürdükleri için  tarımsal üretim fazla olmamıştır. Göçebe yaşamdan dolayı gecikmiş ya da engellenmiştir diyebiliriz. Türklerde savaş aletlerinin olması Türklerin savaşçı ve teşkilatlı bir millet olduğunu ortaya koymaktadır.  Türklerin halı ve kilim dokuması onların dokumacılık yaptığının göstergesidir.

Kilimlerde geyik,  çiçek ve süvari süslemeleri  bulunmaktaydı. Süs eşyalarının bulunması da Türklerin estetiğe ve sanata önem verdiklerinin göstergesidir. Çanak ve çömleklerin olması da  çiniciliğin gelişmesini sağlamıştır.

Pişmiş toprak üzerine yapılan  süslemelerin duvar  yüzeyine kaplanması ile çinicilik yapılmaktaydı. Altın madeni de vardı.  Bunların olması da Türk maden  sanatının gelişmişliği hakkında bilgi verir.
Not: Türklerin yaptığı ekonomik faaliyetler şunlardı:
Tarımsal ürünleri dışardan almışlar, hayvansal gıdaları dışarıya satmışlardır.
-  Uygurlar Kamdu ve  Böz denilen  mühürlü bezleri para yerine kullanmışlardır.
- Konservecilik gelişmiştir.
-  İpek ve Kürk Yolu üzerinde ticaret akışı canlıdır. İpek Yolunda  ipek ticareti, cam, kağıt, çini ticareti yaygın olmuş, Kürk Yolunda ise  hayvan ticareti yapılmıştır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top