Hunların Yaşantılarını Dile Getiren Şiirden Yola Çıkarak Aşağıdaki Açıklamalarda İstenen Cevapları Ağaçtaki Kutucuklara Yazınız.


Hunların Yaşantılarını Dile Getiren  Şiirden Yola Çıkarak , Aşağıdaki Açıklamalarda İstenen Cevapları  Ağaçtaki  Kutucuklara Yazınız.

Hun  hükümdarı ile  evlenen  Çinli prensesin  yazdığı şiiri okuyunuz.
Yurdumdan ayrıldım kara bağlarım
Şimdi de Hunların  çadırı yerim
Ocağım kül oldu ona ağlarım
Dünyaya gelmemiş olmak isterim
Yünden ip yapar,  keçe giyerler
Gözüme beter gelir, gönlüme kötü,

Koyunun etini yerler,
İçemem bakırla  sunulan sütü
Davulu her gece durmaz döverler
Dönerler ta güneş doğana kadar
Fırtına bozkırda gök gibi gürler
Yollar toz duman  boğana kadar.

Hunların barınakları:  Göçebe yaşam sürdükleri için çadırda yaşarlar.
Hunların   dokumaları, kıyafetleri: Yün dokumacılığı yaparlar, keçeden  kıyafetler yaparlar
Hunların yiyecekleri: Göçebe yaşam süren Hunlar hayvancılıkla uğraştıkları için geçimleri de hayvancılıktır. Bundan dolayı koyunun etini yerler, sütünü içerler, sütünden çeşitli yiyecekler yapabilir diyebiliriz.
Hunların madenleri: Hunların madeni bakırdır.
Hunların çalgıları: Çalgıları davuldur. Davul il eğlenceler yapılırmış sabahlara kadar.
Hunların  yaşadığı coğrafyanın bitki örtüsü:  Yaşadıkları yerin  tarıma elverişli olmayan, göçebe yaşama uygun olan bozkırdır.  Göçebe yaşam da Türklerin  farklı coğrafyalarda  yaşamlarını devam ettirmelerine neden olmuştur. Yaşanılan coğrafyanın bitki örtüsü bozkırdır.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top