Cumhuriyet İle İlgili Özlü Sözler


Cumhuriyet İle İlgili Özlü Sözler

Halkın  egemenliğinin olduğu yerde, insan haklarının olduğu yerde, seçimlerin, halkın iradesinin olduğu yerde  cumhuriyet vardır. Cumhuriyet çok değerli bir kavramdır ve güçlü  ve adil bir  yönetim biçimidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’i ilan etmiştir. Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile halkın egemenliği, halkın iradesi ön plana çıkmıştır.

Cumhuriyet ile ilgili özlü sözler şunlardır:
‘’ Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.” (Atatürk)
‘’ ”Cumhuriyetler zenginlik, diktatörlükler de yoksulluk yüzünden yıkılırlar.” (Montesquieu)

‘’ ”İyi bir yurttaş için Cumhuriyet’ten daha değerli bir şey olamaz.’’  (Charles Dickens).
* ‘’ ”Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.” (Atatürk)
* ‘’ ”Cumhuriyet; mütefekkir, bilgili, kültürlü, sağlam vücutlu ve yüksek karakterli koruyucular ister.” (Atatürk)
* ‘’ ”Cumhuriyet, ilim ve ahlakın, adalet ve faziletin iktidarıdır. Bunların fiilen yaşanmadığı yerlerde şekil ve iddia ne olursa olsun cumhuriyet yoktur.” (Seneca)
‘’ Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.’’ ( Mustafa Kemal Atatürk)
* ‘’ Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. ( Mustafa  Kemal Atatürk)
* Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.'' ( ’’Mustafa Kemal Atatürk)
* ‘’ Yürütme kudreti, yasama yetkisi ulusun tek ve gerçek temsilcisi olan mecliste toplanmıştır. Bu iki kelimeyi bir kelimede anlatmak mümkündür: Cumhuriyet


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top