Aşağıdaki Tabloya Mezopotamya Uygarlıklarının İnsanlık Tarihine Yaptığı Katkılara Örnekler Yazınız


Aşağıdaki Tabloya Mezopotamya Uygarlıklarının  İnsanlık Tarihine Yaptığı Katkılara Örnekler Yazınız

1)Sümerler:
*  Tarihte ilk olarak yazıyı bulan devlettir. Çivi yazısını kullanmışlardır. Yazının bulunması ile tarih öncesi devirler sona ermiştir. Yazının bulunması ile insanlık tarihi de hızla ilerlemiş ve gelişmiştir. Tarihte bilinen ilk  yazılı kanun da bu uygarlığa aittir. İlk yazılı kanun Sümer  kralı Urgakina tarafından yapılmıştır. Tanrılar için Ziggurat denilen tapınaklar yapılmıştır. Burası arşiv, kütüphane, yazıcı okulu görevlerini de yerine getiren bir yer olmuştur.

Tahıl ambarı, ibadet yapılan yer,  gözlem evi (rasathane) ve okul olarak kullanılmıştır.  Bu tapınakta değerli metinler saklanmıştır ve bunlarında insanlık  tarihine katkıları olmuştur.

Yaradılış, Gılgamış ve  Tufan adında önemli destanları vardır.  Sayıyı bulan uygarlıktır aynı zamanda. Takvimi bulmuşlardır. Çemberin üç yüz altmış derece olduğunu bulmuşlardır. Tekerleği  ulaşım aracı olarak ilk defa kullanan uygarlık da Sümer uygarlığı olmuştur ve insanlığa çok fazla katkıları olmuştur.
2) Babiller: Hammurabi  Kanunları ile ünlü bir uygarlıktır. Kısasa kısas uygulaması hukuk  anlayışının temelini ortaya atmıştır. Babil Kulesi ve Asma Bahçeleri ile ünlü bir uygarlıktır.
2) Asurlar: Sümerlerden öğrendikleri  Çivi yazısını ticaret aracılığı ile  Anadolu’ya taşımış olan, gelişmiş bir uygarlıktır. Kayseri Kültepe tabletlerinde bu uygarlığa ait  çok sayıda yazı vardır. Bu uygarlık birçok uygarlığı da olumlu yönde etkilemiş ve insanlık tarihine katkılar sağlamıştır. Tarihte  bilinen ilk kütüphane Ninova’da  Asur uygarlığı tarafından kurulmuştur. Anadolu yazı ile  Asur Ticaret Kolonileri Çağında tanışmıştır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top