Türklerin Atı Evcilleştirmesi, Tekerleği Kullanmaları Göçlerini Nasıl Kolaylaştırmıştır? Açıklayınız.


Türklerin Atı Evcilleştirmesi,  Tekerleği Kullanmaları Göçlerini Nasıl Kolaylaştırmıştır? Açıklayınız.

Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya’dır. Türkler, Orta Asya’da göçebe bir yaşam sürmüşlerdir. Türklerin yaşam biçimi ‘’ Bozkır Kültürü’’ şeklinde tanımlanmıştır. Türklerin atı kullanması onların ulaşımına olumlu yönde etki etmiştir. Atın evcilleştirilmesi sayesinde hareket kabiliyeti daha çok artmış ve bu da göçebe hayatı daha da kolay hale getirmiştir. Atın kullanılması ulaşımı kolaylaştırmış aynı zamanda savaşların kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Bundan dolayı atın Türk kültüründe yeri çok önemlidir. Tekerleğin kullanılması ve atın kullanılması ile çok uzak olan yerlere daha kısa zamanda gidilmiştir ve böylece zaman kaybı ve maddi kayıp fazla yaşanmamıştır.

Türkler çeşitli savaşları kazanmışlar ve daha güçlü hale gelmişlerdir. Atın ve tekerleğin göçebe yaşama katkısı oldukça fazla olmuştur.
Not:   Göçlerin nedenleri ise şunlardır:
 İklim koşulları ve coğrafi koşulların yaşamı zor hale getirmesi
- Boylar arasında mücadele olması
-  Nüfus artışı
- Hayvancılıktan dolayı salgın hayvan hastalıklarının olması
- Çin, Kitan ve Moğol gibi dış güçlerin baskısının varlığı
- Hayvanlar için gerekli olan otlakların yeterli olmaması
- Özgür yaşama isteği


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top