Aile Bireyleri Arasındaki İletişimi Artırmak İçin Neler Yapılabilir?


Aile Bireyleri Arasındaki İletişimi Artırmak İçin Neler Yapılabilir?

Bir toplumun temel yapı taşını aile oluşturmaktadır. Aile kurumu  toplumun parçalanmasını ve dağılmasını önleyen bir kurumdur. Toplumun güçlü olması için ailelerin de güçlü olması gerekir. Bunun için de aile bireylerinin arasındaki iletişim olumlu yönde olmalıdır. Aile bireyleri arasındaki iletişimi artırmak için şunlar yapılmalıdır:
Anne ve baba arasında güçlü bir sevgi bağı ve saygı olmalıdır. Sevgi ve saygının ne olduğunu gören çocuklar da bunu yaşamlarına taşıyacak ve ailede daha güçlü ve daha olumlu ilişkiler kurulacaktır.

* Aile içindeki her birey üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği zaman aile huzuru bozulmayacak ve olumlu iletişim de artacaktır.

* Anne ve babalar çocuklarını koşulsuz sevmeli ve onlar ile gerçekten ilgilenmeli ve onları dinliyormuş gibi yapmamalıdır. Göz göze iletişim ve etkin iletişim  kurulmalıdır. Akşam yemekten sonra  kısa kısa aile toplantıları yapılmalıdır.
* Her gün düzenli olarak ailece kitap okumalı ve okunan kitaplar hakkında konuşularak aile içindeki bireylerin  bilgileri artırılmalı ve böylece güzel bir vakit geçirilmelidir.
* Aile içinde demokratik ortam oluşturmalı ve her bir birey görüşlerini, duygu ve düşüncelerini istediği gibi dile getirebilmelidir.
* Aile bireyleri birbiri ile güzel ve kibar konuşmalı ve kaba cümleler kullanılmamalıdır.
* Aile bireyleri arasındaki iletişimin artırılması için çocuklara güzel ahlaklı olmak öğretilmeli ve anne ve baba onlara model olmalıdır.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top