Temizlik İle İlgili Özlü Sözler


Temizlik İle İlgili Özlü Sözler  

Temizliğe önce kendi bedenimizden başlamalıyız. Hem bedenimizi hem de ruhumuzu temiz tutmalıyız.  Yani kalbimiz de temiz olmalıdır.  İçinde yaşadığımız çevreyi de  her zaman temiz tutmalıyız. Her insan kendi evinin önünü temiz tutarsa, çevremiz de temiz olur. Doğamızı  çeşitli sebeplerden ötürü kirletmekteyiz ve bu nedenle de doğamız  kirlenmekte ve temiz bir çevre yok olmaya başlamaktadır.  Yerlere attığımız çöpler, ormanlara bıraktığımız çöpler,  yaktığımız  yakıtlar, havaya saldığımız zehirli dumanlar  çevremizi kirletmektedir. Buna bir an önce son vermeli ve bilinçli insan olma yolunda ilerlemeliyiz. Çevremizi temiz tutmalıyız ve doğaya kirli bir anı bırakmamalıyız.

Temizliğin önemi ile ilgili özlü sözler şunlardır:
*’’ Herkes evinin önünü süpürürse, bütün şehir temiz oIur.’’ Konfüçyus.

* ‘’ Yemekten önce ve sonra eI yıkamak, zenginIiğe yoI açar, fakirIiği giderir.’’  Ebuşşeyh.
* Beden temizIiği nezaket, ruh temizIiği zarafet sebebidir.’’ Eyyüp Sabri OsmanoğIu
* ‘’ Kendini temizIemeyen, başkasını temizIeyemez.’’ Hacı Bektaş-ı VeIi.
* ‘’ Misafir geIecekmiş gibi evini, öIüm geIecekmiş gibi kaIbini temiz tut. MevIana Celaleddin Rumi.
* ‘’ KirIetmemek, temizIemekten daha ucuzdur. G. Hauptmann
* ‘’ KirIi bir ortamda temiz bir iş yapamazsınız. Önce orayı temizIemek gerekir. ‘’ Guenonn.
* ‘’ Tertemiz oImaya çaIışın, çünkü dünyaya bakacak oIan pencere sizIersiniz.’’   G. B. Shaw
* ‘’ Temiz ve düzgün bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur. ‘’ Cenap Şahabettin.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top