Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Hakları Nelerdi?


Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Hakları Nelerdi?    

600 yıl kadar hüküm sürmüş olan Osmanlı Devleti  çok uluslu bir toplum yapısına sahipti. Osmanlı Devleti egemenliği altında bulunanlara her zaman hoşgörülü bir yönetim tarzı benimsemiştir. Kimseye din, dil, ırk vb. anlamda zorbalık yapılmamış, hoşgörü, saygı daim olmuştur.
Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin hakları şunlardır:
-  Mal edinebilmek,  özel mülkiyete sahip  olabilmek
- Can ve mal güvenliklerinin olması

- Dini inançlarını özgüre  yaşayabilmeleri
- Askerlik yapma  zorunluluklarının bulunmaması

- Kendine özgü hukuk kurallarının bulunması
Osmanlı Devleti içinde  yer alan uluslar özgürce ve hoşgörü içinde yaşamışlardır. Bunu 2. Mehmet’in  ( Fatih Sultan Mehmet) şu sözlerinden de anlayabiliriz:
* Nişan-ı hümayun şu ki, ben ki sultan mehmed han’ım; üst ve alt tabakada bulunan bütün halk tarafından şu şekilde bilinsin ki, bu fermanı taşıyan bosna rahiplerine lütufta bulunup şu hususları buyurdum: sözkonusu rahiplere ve kiliselerine hiç kimse tarafından engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir. bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde duranlara ve gerekse kaçanlara emn-ü aman olsun ki, memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kiliselerinde yerleşsinler; ne ben, ne vezirlerim ne de halkım tarafından hiç kimse bunlara herhangi bir şekilde karışıp incitmeyecektir. kendilerine, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışardan memleketimize getirecekleri kimselere yeri ve göğü yaratan allah hakkı için, peygamberimiz muhammed mustafa hakkı için, yedi mushaf hakkı için, yüz yirmi dört bin peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç için en ağır yemin ile yemin ederim ki, yukarıda belirtilen hususlara söz konusu rahipler benim hizmetime ve benim emrime itaatkar oldukları sürece hiç kimse tarafından muhalefet edilmeyecektir."


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top