Tarihin Önemi İle İlgili Özlü Sözler


Tarihin Önemi İle İlgili  Özlü Sözler

İnsanın kendi geçmişini ve dünyanın geçmişini bilmesi için tarih bilmesi şarttır. Çünkü tarihini bilmeyen bir kimse kendini geliştiremez ve kendine özgü olamaz. Çünkü tarih aynı zamanda kültürdür, gelenektir, geçmişin hazinesidir. Tarihin önemi ile ilgili özlü sözler şunlardır:
* ‘’ Büyük ve tarihi olayları, ancak büyük uluslar yaşayabilir.’’ Gazi  Mustafa Kemal Atatürk
* ‘’ Herkes tarih yapabilir ancak sadece büyük bir adam tarih yazabilir.’’ Oscar Wilde.
* ‘’ Tarih, bir bilimdir. Orada da ruh ve düşünce, tenkit ve yöntemler vardır. ‘’. .F.Calloge.

* ‘’ İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir; çünkü ölüler itiraz edemezler.’’ Cenap Şehabeddin.
* ‘’ Aydınlatıcı çalışmaların en iyisi, tarihtir.’’ Sallust.
* ‘’ Gelecekte bizi nelerin beklediğinin en iyi falcısı, geçmişte başımıza gelenlerdir.’’ John Sheran.

* ‘’ Tarih değil, hatalar tekerrür eder. ‘’ 2. Abdulhamit
* ‘’ Tarih, kainatın vicdanıdır.’’  Ömer Hayyam
* ‘’ Tarih, faydası herkesi kapsayan bir ilimdir. Yaşanılan çağın olaylarıyla, eski çağın olaylarını karşılaştırıp sonuca varmak gerekir.’’ Naima.
* ‘’ Tarih; kralların, generallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer.’’ Voltaire.
* ‘’ Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer, her ikisinde de karaya oturma tehlikesi, kaçınılmaz sonuçtur.’’ Cevdet Paşa
* ‘’ Tarih, geçen zamanların şahididir, onun gerçeklerini aydınlatır, anıları meydana çıkarır, günlük yaşamımıza yol gösterir ve eski zamanlardan bilinmeyen olayları anlatır.’’  M. T. Cicero.
* ‘’ Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkumdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi geçmişiyle, hatıralarıyla ve benliğini terkip eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir.’’ Peyami Safa.
* ‘’ Tarihçinin ihtisası olmaz.’’ İlber Ortaylı.
* ‘’ Bir toplum, iyi tarih yazıyorsa rafine bir toplum olur.’’ İlber Ortaylı
* ‘’ Tarih kâğıtla ve sözle olmaz, coğrafyayı bilmek gerekir.’’ İlber Ortaylı
* ‘’ Türkler olmadan bir dünya tarihi yazmak mümkün değildir..’’ İlber Ortaylı


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top