Sorumluluk İle İlgili Özlü Sözler


Sorumluluk İle İlgili Özlü Sözler

Her insanın kendine göre sorumlulukları vardır. Evde, okulda, arkadaş çevresinde, iş  yerinde vb. herkese görev düşer. İnsanlar üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiği zaman hayat daha anlamlı olur ve kişi hem kendisine hem de çevresine faydalı olur.  Örneğin; öğrencinin sorumluğu derslerine çalışmak, odasını düzenlemek, annenin sorumluluğu ev işlerini  yapmak, babanın sorumluluğu dışarı işleri ile ilgilenmek vb.dir.  İşte bunlar yerine getirildiği zaman daha huzurlu ve daha güzel bir ortam olur. Böylece yaptıklarımız sorumluluklar da bize zevk vermeye başlar.

* ‘’ Özgürlük, sorumluluk demektir Bir çok kişinin özgür olmaya cüret edemeyişinin nedeni de budur” (George Bernard Shaw).
* ‘’ Çok az şey, bir insana sorumluluk vermek ve ona güvendiğinizi belli etmek kadar onun gelişmesine hizmet eder.” (Booker T. Washington.)

* ‘’ Sorumluluk, insanı eğitir.” (Wendell Phillips)
* ‘’ “İnsan, yaşadığı sorunlardan dolayı çevresini suçlamaktan vazgeçmeli, dinsel ve ahlakî değerler çerçevesinde irade gücünü ve sorumluluk duygusunu artırmak için çalışmalıdır.” (Albert Schweitzer)
* ‘’ Her doğru, insana bir sorumluluk, her fırsat bir zorunluluk ve sahip olduğu her şey de ona bir görev yükler.” (John D. Rockefeler Jr.)
* ‘’ “Sahip olduğum en önemli düşünce, Tanrı’ya karşı duyduğum sorumluluk duygum olmuştur.” (Daniel Webster)
* Türk insanı; İstikrarlı, kararlı ve azimli olmalıdır. Sorumluluk sahibi olmalı, hizmete talip olmalıdır. Cesur olmalıdır.’’( Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
*  “Hiç kimse, hem sorumIuIuk hem de umutsuzIuk hissine aynı anda kapıIamaz.” (Antoine de Saint Exupery)
*  ‘’İnsan, sadece sorumluluk üstlenerek, zihnini sağlam ve dengeli bir şekilde geliştirebilir.” (John Dewey).
*  ‘’Yalnız yaptıklarınızdan değil, yapmadıklarımızdan da sorumluyuz.’’  (Moliere)
* ‘’ “Sorumluluk, kapasite ve güçle el ele yürür” (J G Holland)0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top