Dünya Gözünde Mustafa Kemal Atatürk İle İlgili Güzel Sözler


Dünya  Gözünde Mustafa Kemal Atatürk İle İlgili Güzel Sözler

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk  sadece bizim gözümüzde değil dünyada da çok önemli bir yere sahiptir. Kişiliği, karakteri, adaleti, eşitliği, barışçıl yanı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. İyi bir komutan, iyi bir asker ve her şeyden önce iyi bir insandır. Mustafa Kemal ile ilgili söylenmiş güzel sözler şunlardır:

* ‘’ Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa'nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi. ( Roozwelt (Franklen D.)Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
* ‘’Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.’’ Franklin ROOSEVELT (ABD başkanı)

* ‘’ Yeni Türk Devleti ile Ankara  Antlaşması'nın imzalanması nedeniyle; "Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemaller ile anlaştı" diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap:  "Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum."  Aristide Briand,Fransız Başbakanı.
* ‘’ Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en büyük adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.” – Profesör MORRF (İsviçre)
* ‘’ O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, demokrasilerin başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.’’  Word Price, İngiltere.
* ‘’ “Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir… Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.” – Eleftherios Venizelos – Yunanistan Başbakanı (1933)
* ‘’ Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendisine inandırmıştı.’’ Ma Shao- Cheng – Yazar 

0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top