Sizce Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Önemi Nedir? Açıklayınız.


Sizce Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Önemi Nedir? Açıklayınız.

Dünyada 20 Kasım Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Irk, din, dil, yaş, cinsiyet vb. ayrım yapılmadan  tüm insanların hakları vardır. Bu haklar insanların en doğal haklarındandır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre ;
*   Her çocuk  barınma, beslenme, dinlenme, oynama ve eğlenme hakkına sahiptir.
* Her çocuk doğduğu andan itibaren  bir isim alma ve  bir devletin vatandaşı olma hakkına sahiptir.

* Çocuklar düşüncesini özgür bir biçimde açıklama hakkına sahiptir.
* Hiçbir çocuk ağır işlerde çalıştırılamaz.

* Her çocuğun din  ve vicdan  özgürlüğüne  saygı gösterilmelidir. Çünkü bu çocuğun en doğal hakkıdır.
* Her çocuk temel yaşama yaşama hakkına sahiptir.
* Çocuklar ailesinden mahrum kaldığı zaman   devlet o çocuklara sahip çıkmalı ve o çocuklar özel bakım görmelidir.
* Çocuklar her türlü  şiddet, sömürü ve ihmale karşı  korunmalıdır.
Dünya Çocuk Hakları’nın önemi şudur:
* Tüm çocukların hakları bu sözleşmedeki maddeler ile güvence altına alınmıştır.Çünkü tüm çocuklar yaşama hakkına,  eğitim hakkına, kültürel ve sosyal etkinliklere katılma hakkına,  sağlık hakkına  sahiptir. Çünkü tüm çocuklar korunmaya muhtaçtır ve onları korumak da bize düşer.  Bu sözleşme ile çocuk hakları teminat altına alınmıştır ve çocuklar değerli varlıklarımız olarak görülmüştür.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top