Atatürk’ün Yazdığı Eserler Hakkında Kısaca Bilgi Veriniz.


Atatürk’ün Yazdığı Eserler Hakkında  Kısaca Bilgi Veriniz.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize en önemli eseri aslında Cumhuriyet’tir. Mustafa Kemal ayrıca  çeşitli eserler de yazmıştır.
Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
* Nutuk ( Söylev):
-  Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal’in  1919 yılında  Samsun’a çıkışından başlayarak  Kurtuluş  Savaşındaki mücadeleler anlatılır. Bu  kutsal mücadelenin nasıl kazanıldığı, milletimizin ne zorluklar çektiği ve ne fedakarlıklar gösterdiği anlatılır.

Nutuk  15-20 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 2. kurultayında Mustafa Kemal Atatürk tarafından okunmuştur. Bu büyük  ve değerli kitap biz gençlere yol gösterici bir kitap niteliğindedir.

*  Geometri: Mustafa Kemal Atatürk’ün yazdığı bu eser kırk dört sayfalık bir eserdir. Bu eserde çember, teğet, uzay, boyut, üçgen, açı, ikizkenar, dörtgen, yüzey gibi  birçok  Türkçe  sözcükler geometriye kazandırılmıştır.
* Atatürk’ten  Mektuplar:   Bu  eserde ise 1935-1938 yılları arasında Cenevre Ünivesitesi’nde  eğitim gören  Afet İnan ile Gazi Mustafa Kemal arasında yazılan  mektupları içermektedir.
* Medeni Bilgiler:  Bu eserde vatandaşlara, hükümet ile, devlet ile kendi aralarında  olan ilişkilerdeki görevlerini  ve haklarını benimsetmek amaçlanmıştır.
* Atatürk’ün Söylev Ve Demeçleri: Mustafa Kemal Atatürk’ün ,  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, yurt içi gezilerinde yapmış olduğu tüm konuşmaların ve gazetelere vermiş olduğu  demeçlerin yer aldığı eserdir.
Mustafa Kemal’in diğer  eserleri şunlardır:
- Cumalı Ordugahı
- Atatürk’ün Hatıa Defteri
- Takımın  Muharebe  Eğitimi
- Zabit Ve Kumandan İle Hasbihal
- Karslbad Hatıraları
- Bölüğün Muharebe Eğitimi
- Arıburnu Muharebeleri Raporu


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top