El Cezeri’nin İnsanlığa Katkısı Nedir Yazınız.


El Cezeri’nin İnsanlığa Katkısı Nedir Yazınız.

- Cezeri’nin asıl adı  Ebul İzz İsmail er  Rezzaz’dır. Kendisi Cizre doğumlu olduğu için de Cezeri  ismi ile anılmaktadır.
- Cezeri’nin  insanlığa katkıları şunlar olmuştur: Artuklular döneminde yaşamış olan bu bilim insanı  kontrol, haberleşme, denge bilimi olan  Robotik ve Sibernetik’i kurmuştur. Kendisine ‘’ Robotların Babası ‘’ da denilir.
- Cezeri ayrıca  çeşitli müzik aletleri ve dişli çark yapmıştır.

- El Cezeri’nin ‘’  Kitabül Hiyel’’ adında eseri vardır. Diğer eserleri ise şunlardır:
-  Makine Yapımında Yararlı Bilgiler Ve Uygulamalar

- Olağanüstü Mekanik Araçların Bilgisi Hakkında Kitap
- Kandil Saati
- Fil Saati
- Pompa Otomatı
- Saz Çalan Robot
- Masa Makinesi
-Otomotik Çalışan Su Makinesi
- Abdest Otomatı gibi eserleri vardır.

Not: Cezeri hakkında diğer bilgiler ise şunlardır:
*  Artuklular döneminde yaşadığı için , Artuklu medresesinde  yetişmiş önemli bir bilim insanıdır. Fizikçi ve mekanikçidir. Geometriden faydalanarak çeşitli makinler geliştirmiş ve bunlardan da farklı dişli ve çarklılar yapmıştır. Cezeri’nin yazdığı eserler günümüze kadar orjinalliğini koruyamamıştır. El Cezeri’ nin eserlerinin kopyası Topkapı Sarayı ve Avrupa’daki müzelerde sergilenmeye devam etmektedir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top