Dünyadaki Önemli Akarsular


Dünyadaki Önemli Akarsular

1) Avrupa’nın önemli akarsuları şunlardır: Tuna, Elbe, Weser, Ren.
- Tuna:  Bu akarsu kaynağın  Almanya’dan alıp Karadeniz’e dökğlen akarsudur. Tuna nehri Avrupa’nın en büyük ikinci akarsuyudur. Üzerinde taşımacılık yapılır.
-  Weser: Atlas Okyanusu’na dökülür. Bu nehir  haliç oluşturmuştur. Denge  profiline ulaşmış olan bu akarsuyun üzerinde taşımacılık yapılır.
- Ren: Atlas Okaynusu’na dökülen akarsu haliç oluşturmuştur.  Bu nehir İsviçre Alpleri’nden doğar. Taşımacılık yapılır.
- Elbe:  Atlas Okyanusu’na dökülen bir akarsudur. Taşımacılık yapılır. Haliç oluşturmuştur, denge profiline  ulaşmıştır.
- Volga:  Avrupa’nın en uzun nehridir.

2) Asya’nın önemli akarsuları şunlardır:
- Fırat:  Ülkemizden doğan Fırat nehri Basra Körfezi’ne dökülmektedir. Bu nehrin rejimi düzensiz olduğu için , denge profiline ulaşamamıştır. Bundan dolayı da taşımacılık yapılamaz. Mezopotomya’nın önemli su kaynağı Fırat nehridir.
- Dicle: Ülkemizden doğar ve Irak’ta  Fırat nehri ile birleşir Şatt-ül Arap- ı oluşturarak  Basra Körfezi’ne dökülür. Dicle’ninde rejimi düzensizdir ve denge profilinden uzaktır. Bunun için taşımacılık yapılmaz.
- Ganj: Himalayalardan doğar. Hindistan’ın kutsal nehri olduğu için kirlenmeyeceği inancı oluşmuştur. Bunun için de  akarsuya her gün  1 milyar litre  lağım atığı atıldığı için bu nehir dünyanın en kirli akarsuyudur.
- Yenisey: Moğolistan’dan doğar ve  Kuzey Buz Denizi’ne dökülür.
- Yang- Çe: Dünyada  yalnız  bir ülkeyi  sulayan nehirdir. Çin’den doğar ve  yine Çin Denizi’nde dökülür.
- Obi: Sibirya’nın kuzeyinden  başlayarak Kuzey Buz  Denizi’ne dökülür.
- Don:   Moskova’nın güneydoğusundaki  Tula adlı yerden doğar ve  Azak Denizi’ne dökülür. Don Volga kanalı ile birbirine bağlanır. Volga Avrupa’nın en uzun nehridir.

3) Afrika’nın önemli akarsuları şunlardır:
* Nil nehri: Dünyanın en uzun nehridir. Doğu Afrika göller bölgesinden doğar ve  Akdeniz’e dökülür. Mısır uygarlığının oluşmasında büyük bir öneme sahip olan nehirdir.

4) Kuzey Amerika’daki Akarsu:
- Missisipi: Amerka Birleşik Devletleri’nde yer alır. Dünyanın en işlek ticari su yolunu oluşturur.

5)  Güney Amerika’daki akarsular:
- Amazon:  Brezilya’da yer alır. Dünyanın en uzun ikinci akarsuyu Amazon nehridir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top