Çanakkale Zaferi İle İlgili Söylenmiş Sözler


Çanakkale Zaferi İle İlgili Söylenmiş Sözler

Çanakkale Savaşı  ile milletimiz  büyük bir zafer kazanmış ve esir olan milletlere de örnek olmuştur. İtilaf Devletleri amacına ulaşamamış, İstanbul ve Boğazlar ele geçirilememiştir. Büyük bir yenilgi alan İtilaf güçleri arkasına baka baka gitmişlerdir. Çünkü bu savaşı milletimiz  iman gücü ve inancı ile başarmıştır. Bu savaşta ne yazık ki eğitimli evlatlarımız şehadet şerbeti içmeye nail olmuşlar, şehit olmuşlardır.

Çanakkale Zaferi  ile ilgili söylenmiş sözler şunlardır:
* ‘’ Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” ( Ulu Önder Gazi Mustafa  Kemal Atatürk)

* “Çanakkale Seferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varlığını meydana koydu.” (General Fahri Belen)
* ‘’ Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir.” (Churchil)
* ‘’  “Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki, bu ifadenin altını çiziyorum, Türklerle mukayese edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir. Fakat siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı. Yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirilirlerdi. Halbuki, Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar.” (General Tawshend)
* ‘’ “Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir hâli kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı.” (Sami Paşazade Sezai)
* ‘’  Çanakkale Boğazı’ndaki Türkler ve Almanlar da 18 Mart’ı aralık­sız takip eden sessiz günler, şaşkınlık ve sonra da, büyük bir sevinç uyandırdı. Moral, son derece yüksekti. Kaleler ve tabyalardaki ha­sar da kolaylıkla giderilmiş olmakla beraber, ağır bataryaların cep­hane durumu-ciddiyetini koruyordu.’’ (Robert Rhodes James)
* ‘’  Benimle beraber burada muharebe eden bütün askerler kesin olarak bilmelidir ki bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlen­meden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım.’’ (Mustafa Kemal Atatürk)


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top