Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı ve Muhtarın Yapması Gereken Temel Görevlerden Üç Tanesini Defterinize Yazınız.


Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı ve Muhtarın  Yapması Gereken  Temel Görevlerden Üç Tanesini Defterinize Yazınız.

* Valinin görevleri :
-  İlde devlet tüzel kişiliğini  temsil eder.
- İlde kolluk yetkilerini kullanır.
- Törenlere ve açılışlara katılır.
- Yabancı devletlerin temsilcileri ile görüşme yapar.
- Genel emirler çıkarır.
- İl içindeki yerel yönetim birimleri üzerinde idari vesayet yetkini kullanır.
- İldeki  memurlar üzerinde hiyerarşi yetkisini kullanır.


* Kaymakamın görevleri şunlardır:
-  Hükumeti ilçede temsil eden kişidir.
- Törenlere ve açılışlara gider.
- İlçe içindeki  yerel yönetim birimleri üzerinde idari vesayet yetkisini kullanır.
- İlçedeki memurlar üzerinde kendisine verilmiş olan yetkiyi kullanır.


* Belediye Başkanının görevleri şunlardır:
- Belediye teşkilatının en üst amiri olduğu için belediyeyi idare den, belediyenin haklarını ve çıkarlarını koruyan kişidir.
- Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde temsil eder.
- Belediyeye bağlı  işletmeleri ve kuruluşları  denetler.
-  Belediye meclisine ve  encümene başkanlık eder.
- Bütçeyi uygular.
- Belediye personelinin atamasını yapar.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare eder.

* Muhtarın görevleri şunlardır:
- Hükumetin çıkardığı kanunlardan halkı  bilgilendirir.
- Köyün huzurunu ve düzenini sağlar.
- Seçim dönemlerinde seçmen kağıtlarını seçmenlere iletir.
- Köyde doğum, ölüm, evlilik gibi durumları kayda geçirir.
- Köyde ilginç, şüpheli bir durum sezdiğinde bunu hemen  karakola ya da jandarmaya  iletir.
- Köy halkını çeşitli konularda bilgilendirir ve köyün gelişmesi için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top