Uygurların Yerleşik Hayata Geçmelerinin Olumlu Etkilerini Ve Olumsuz Etkilerini Yazınız.


Uygurların Yerleşik Hayata Geçmelerinin  Olumlu Etkilerini Ve Olumsuz Etkilerini Yazınız.

Uygurlar Bögü Kağan zamanında Mani dinini  benimsemişlerdir . Mani dininin etkisi ile  şu olumlu  sonuçlar ortaya çıkmıştır :
*  Ete yeme yasaklandığı için  tarım yapmak zorunlu hale gelmiştir.Tarım yapma zorunluluğu köylerin kurulmasını ve Uygurların yerleşik yaşama geçmelerini sağlamıştır.


* Mani dinine ait  ibadetlerin yapılabilmesi için  tapınaklar inşa edilmiştir .
* Mani dininin etkisi ile yerleşik yaşama geçen  ilk Türk  Devleti Uygurlar olmuştur.
* Yerleşik mimariye uygun  eserler yapılmıştır.

Uygurların yerleşik yaşama geçmelerinin olumsuz etkileri ise şunlar olmuştur:
* Mani dini  savaşı yasaklayan barış ve iyilik dini olduğu için  bu durumda Uygurların  savaşçı özelliklerini  zayıflatmıştır. Çünkü bu din Türklerin askeri karakterine ters bir din olduğu için savaşçılık özelliklerine olumsuz etki  bırakmıştır.

Not: Uygurlar Moğolların yaşantısını etkilemiş ve  onların Türkleşmesini sağlamışlardır. Uygurlar  Çinlilerden matbaa ve kağıdı öğrenmişlerdir. Kütüphaneler kurmuşlardır. Uygur alfabesini kullanmışlardır. Göç ve Yaradılış adında destanları vardır.
Not: Uygurların yerleşik yaşama geçmesi ile  mimari alanda gelişmeler yaşanmış. Şehir kültürü oluşmuş, evler , tapınaklar yapılmıştır. Çini ve fresk süslemeleri  Türk sanatına  girmiştir.


0 yorum:

Yorum Gönder

Yorumlama biçimini "ANONİM" olarak seçerek , hiç uğraşmadan kolaylıkla yorum yazabilirsiniz . Sizin bu yazıya yorumunuz ne ? :-)


Top